Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

 

Кадрлардын улуттук резерви

 

                                                                                                     СПИСОК
                                                                  лиц, числящихся в Национальном резерве кадров
                                                                                        Кыргызской Республики

На высшие должности

Ф.И.О.

Дата рождения

Образование
(год окончания, наименование высшего учебного заведения и специальность)

Стаж работы
по состоянию на 24.04.2018

на государственной/ муниципальной службе

по специальности

1

Абдубалиев Эрмек Юсупжанович

23.01.1981

 1. Высшее, Магистр, 2013 г., Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, Менеджмент
 2. Высшее, 2003 г., Ошский технологический университет, Электрические системы и сети

4 г., 3 мес.

14 л.

2

Айдарбекова Масуда Апсаматбековна

12.12.1977

         Высшее, 2000 г., Кыргызский                       государственный национальный                 университет, История

10 л.

 

3

Аккозиев Алмаз Байитович

15.03.1975

 1. Высшее, 2005 г., Кыргызская государственная юридическая академия, Юриспруденция
 2. Высшее, 1998 г., Ошский технологический университет, Организация перевозок и управление на транспорт

12 л. 3 мес.

 

4

Акматов Аслан Абдыбекович

28.05.1975

        Высшее образование, 1997 г.,                      Кыргызская          аграрная                        академия,  Менеджмент

5 л. 6 мес.

 

5

Алишеров Нурдин Куванычбекович

01.07.1982

 1. Высшее, 2011 г., Международный университет Японии (префектура Ниигата, Япония), Магистр в области международного развития
 2. Высшее, 2006 г., Американский университет в Центральной Азии, Экономика

12 л. 3 мес.

 

6

Атабекова Нургуль Каримовна

20.02.1973

 1. Высшее, 2007 г., Кыргызская государственная юридическая академия, Юриспруденция
 2. Высшее, 1995 г., Ошский государственный университет, Русский язык и литература в национальной школе;

2 г., 7 мес.

19 л., 11 мес.,

7

Баатырканова Венера Темирбековна

04.08.1984

 1. Высшее, Магистр, 2015 г., Кыргызская государственная юридическая академия, Юриспруденция
 2. 2.Высшее, 2006 г., Нарынский государственный университет, Английский язык и литература

6 л., 5 мес.

 

8

Баетов Батыркул Исаевич

21.07.1954

 1. Аспирантура, 1988 г., Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, Технология и организация строительства
 2. Высшее, 1980 г., Фрунзенский политехнический институт, Экономика и организация строительства

18 л., 11 мес.

 

9

Бейшембаев Талант Акималыевич

29.02.1984

 1. Высшее, Магистр, 2015 г., Международный университет Японии, Государственное управление
 2. Высшее, Магистр, 2008 г., Кыргызско-Российский славянский университет, Политология
 3. Высшее, Магистр, 2007 г., Академия управления при Президенте Кыргызской Республики, Менеджмент
 4. Высшее, Бакалавр, 2005 г., Кыргызско-Российский славянский университет, Политология

10 л., 6 мес.

 

10

Бопушева Жылдыз Жоробековна

03.04.1976

 1. Высшее, Магистр, 2014 г., Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, Управление персоналом
 2. 2.Высшее, 2006 г., Кыргызская государственная юридическая академия, Юриспруденция;
 3. 3. Высшее, 1996 г., Кыргызский государственный национальный университет, Филология

15 л., 10 мес.

 

11

Дубанаев Темир Шерипканович

02.01.1968

 1. Высшее, Магистр, 2000 г., Академия управления при Президенте Кыргызской Республики, Государственное управление
 2. Высшее, 1991 г., Всесоюзный Государственный институт кинематографии, Экономист кино и телевидения

16 л., 2 мес.

 

12

Кененбаев Чынгыз Токтобекович

17.12.1980

          Высшее, 2002 г., Кыргызский                      национальный университет,                        Юриспруденция

15 л., 4 мес.

 

13

Кожошева Нуржан Мухтаровна

09.09.1986

          Высшее, 2007 г., Кыргызско-                      Российский            славянский                    университет, Юриспруденция,

7 л., 4 мес.

 

14

Курамаев Байкадам Курамаевич

16.05.1972

 1. Высшее, 2004 г., Дипломатическая академия МИД, Международные отношения
 2. Высшее, 1995 г., Кыргызский государственный университет, Экономист 

14 л., 11 мес.

 

15

Мамыров Кутман Омурзакович

24.03.1984

 1. Высшее, 2016 г., Дипломатическая академия МИД, Международные отношения
 2. Высшее, Магистр, 2011 г., Академия управления при Президенте Кыргызской Республики, Менеджмент
 3. Высшее, 2006 г., Ошский государственный университет, Юриспруденция

10 л., 2 мес.

 

16

Ниясалиев Маратбек Анарбекович

24.03.1980

 1. Магистр, 2013 г., Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, Менеджмент
 2. Высшее, 2002 г., Бишкекский гуманитарный университет им. К. Карасаева, Политология

7 л., 3 мес.

 

17

Омурзаков Мыктыбек Жаныбекович

23.01.1973

          Высшее, 1996 г., Кыргызский                      национальный университет им.                    Ж. Баласагына, Журналистика

10 л.

 

18

Разаматова Рано Джумоваевна

25.05.1978

 1. Высшее, 2012 г., Кыргызско-Российский славянский университет, Юриспруденция
 2. Высшее, 2002 г., Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Таможенное дело
 3. Среднее-специальное, 1994 г., Центр языка и культуры, Английский язык

13 л., 10 мес.

19

Сурапова Клара Эшалиевна

08.03.1976

 1. Магистр, 2013 г., Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, Менеджмент
 2. Высшее, 2001 г., Кыргызская аграрная академия, Агроэкология
 3. Высшее, 1997 г., Кыргызская аграрная академия, защита окружающей среды

11 л., 3 мес.

 

20

Тарбинский Олег Станиславович

18.04.1959

          Высшее, 1981 г., Рижский                            краснознаменный институт                          инженеров ГА           им. Ленинского            Комсомола, экономика и                              организация воздушного транспорта

15 л., 6 мес.

21

Темиров Данияр Болотович

16.03.1987

 1. Магистр, 2016 г., Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, Государственное и муниципальное управление
 2. 2010-2013 гг., Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева,
  Финансы и кредит
 3. Высшее, 2009 г., Кыргызско-Российский славянский университет, Юриспруденция

5 л., 10 мес.

 

22

Тургунбаев Алиаскар Абдылдаевич

11.04.1982

 1. Магистр, 2011 г., Университет Хитотцубаши (Япония), Государственное управление
 2. Высшее, 2004 гг., Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, Мировая экономика

8 л., 5 мес.

 

  

На главные должности

Ф.И.О.

Дата рождения

Образование
(год окончания, наименование высшего учебного заведения и специальность)

Стаж работы
по состоянию на 24.04.2018

на государственной/ муниципальной службе

по специальности

1

Абдыракманов Акылбек Жанышбекович

13.11.1979

          Высшее, 2001 г., Бишкекский                      гуманитарный университет,                          Политология

11 л. 7 мес.

 

2

Аманова Жазгуль Абдыкадыровна

01.01.1978

 1. Высшее, 2000 г., Жалал-Абадский государственный университет, Бухгалтерский учет и аудит
 2. Бакалавр, 1999 г., Жалал-Абадский государственный университет, Экономика

17 л. 12 мес.

 

3

Бахавадинов Эрмек Ибрагимович

06.01.1978

 1. Магистр, 2015 г., Азия-Тихоокеанский Университет, Япония, Международное сотрудничество и администрирования
 2. Высшее, 2001 г., Кыргызская аграрная академия, Экономика
 3. Высшее, 1999 г., Кыргызская аграрная академия, Менеджмент  

7 л., 12 мес.

 

4

Зулуев Суйунбай Давлатович

08.09.1970

          Высшее, 2006 г., Кыргызский                      государственный университет                      строительства, транспорта и                        архитектуры, Инженер-экономист

9 л., 10 мес.

 

5

Ибраев Айбек Тургуналиевич

07.07.1988

 1. Высшее, 2011 г., Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, Финансы и кредит
 2. Среднее, 2007 г., Бишкекский финансово-экономический техникум им. А.Токтоналиева, Финансы

5 л., 7 мес.

 

6

Иманалиева Жанара Жекшенбековна

08.09.1973

 1. Высшее, 1998 г., Бишкекский гуманитарный университет, Кыргызский язык и литература
 2. Магистр, 2011 г., Академия управления при Президенте Кыргызской Республики, Менеджмент

18 л., 6 мес.

 

7

Келсинбек кызы Кереметкан

25.01.1977

 1. Магистр, 2012 г., Национальный университет Йокохамы (Япония), Государственное управление
 2. Высшее, 2001 г., Бишкекский гуманитарный университет, Социальная работа
 3. Высшее, 1999 г., Бишкекский гуманитарный университет, Кыргызский язык и литература

16 л., 6 мес.

 

8

Кубанычбеков Жоомартбек

12.05.1984

 1. Магистр, 2015 г., Дипломатическая академия МИД, Международные отношения
 2. Магистр, 2012 г., Академия управления при Президенте Кыргызской Республики, Менеджмент
  3. Высшее, 2007 г., Кыргызская государственная юридическая академия, Юриспруденция

5 л., 6 мес.

 

9

Мурсабекова Индира Муратбековна

30.06.1981

 1. Высшее-магистр, 2016 г., Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, Государственное и муниципальное управление
 2. Высшее, 2004 г., Бишкекский гуманитарный университет, Политология

6 л., 5 мес.

 

10

Разаматова Рано Джумоваевна

25.05.1978

 1. Высшее, 2012 г., Кыргызско-Российский славянский университет, Юриспруденция
 2. Высшее, 2002 г., Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Таможенное дело
 3. Среднее-специальное, 1994 г., Центр языка и культуры, Английский язык

13 л., 10 мес.

11

Салыкбаев Бакытбек Таалайбекович

26.01.1980

 1. Высшее, 2004 г., Кыргызский национальный университет, Юриспруденция
 2. Бакалавр, 2001 г., Кыргызский национальный университет, Прикладная математика и информатика

11 л., 6 мес.

12

Тургунбаев Алиаскар Абдылдаевич

11.04.1982

 1. Магистр, 2011 г., Университет Хитотцубаши (Япония), Государственное управление
 2. Высшее, 2004 гг., Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, Мировая экономика

8 л., 5 мес.

 

13

Усонгул уулу Алмаз

18.10.1987

 1. Магистр, 2007 г., Академия управления при Президенте Кыргызской Республики, Менеджмент
 2. Высшее, 2006 г., Ысык-Кульский государственный университет, Прикладная математика и информатика

10 л., 2 мес.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Мамлекеттик кадр кызматынын

20___-жылдын __ ________ №___

буйругуна тиркеме

                    Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервинин

                                                                                       ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ 

Ф.А.А.

Туулган күнү

Билими
(
ЖОЖдун аталышы, кайсы адистиги боюнча кайсы жылы бүтүрдү)

 

___ ______________ карата иш стажы

Резервге

киргизүү күнү

Байланыштар

(тел./ e-mail)

Тилдерди билүү

мамлекеттик/ муниципалдык кызматта

адистиги боюнча

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4