КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КАДР КЫЗМАТЫ

 

Бөлүмдүн аталышы

Телефон номери

Электрондук почта

Директор

Мадумаров

Акрам Камбаралиевич

Кабылдама 62-04-05

 

Статс-катчы

Сагынбаев

Бакытбек Эсенбаевич

Кабылдама 62-04-88

 

Директордун орун басары

Тарбинский

Олег Станиславович

Кабылдама 62-02-41

 

Директордун орун басары

Алышбаев

Калыбек Кенешович

Кабылдама 62-02-41

 

Директордун кеңешчиси

Досалиев 

Акуналы Атамырзаевич

62-42-16

 

Директордун жардамчысы

Кутбидинов

Азизбек Камчыбекович

62-42-16

azizbek.kutbidinov@mail.ru 

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Курманалиев 

Арстанбек Абдиназарович

62-01-30

arstan45@mail.ru 

Талдоо иштер бөлүмү

Алышбаев

Медер Бозумович

62-04-12

meder.kr5@mail.ru 

Окутуу жана тышкы байланыштар бөлүмү

Алишеров

Нурдин Куванычбекович

62-01-46

nurdin77@mail.ru

Ченемдик укуктук камсыздоо бөлүмү

Джаманкулов

Азамат Маратович

62-04-45

az_dzh@mail.ru

Адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык системасы бөлүмү

Шаршенова

Индира Жанусаковна

31-18-63

sharshenova.indira@mail.ru 

Мамлекеттик кызмат бөлүмү

Аттокуров 

Алмаз Анарбекович

61-34-47

a.attokurov85@mail.ru 

Муниципалдык кызмат бөлүмү

Бегалиева 

Назгул Абдыкуловна

31-18-65

nbegalieva@list.ru 

Мониторинг жана мыйзамдуулукту көзөмөлдөө бөлүмү

Алымкулова

Садыгуль Адылбековна

31-18-62

sadi69@mail.ru

Кирешелерди декларациялоо бөлүмү

Акматалиев

Эльтуран Абдылдажанович

61-01-90

a.elturan_a@mail.ru 

Тестирлөө бөлүмү (борбору)

Ибраева

Гулнара Аштыкчиевна

61-45-10

g.ibraeva.a@mail.ru 

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү

Курманова

Гулназ Сейитказиевна

62-42-15

seitkyzy@mail.ru 

Финансылык жана административдик камсыздоо бөлүмү

Усенова

Чинара Аскаралиевна

62-04-32

u.chinara0504@mail.ru 

Басма сөз кызматы

Максатбеков

Жоомарт Максатбекович

62-04-23

gkspress@gmail.com 

Жалпы бөлүм

62-02-43

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Борбордук аймактык өкүлчүлүгү (Чүй, Талас облустары жана Бишкек ш. боюнча)

Омурзаков

Мыктыбек Жаныбекович

Кабылдама 31-18-61

m.omurzakov@mail.ru 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Түштүк аймактык өкүлчүлүгү (Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары жана Ош ш. боюнча)

Аккозиев

Алмаз Байитович

Кабылдама 03222 2-23-19

Almaz_akkoziev@mail.ru 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Түндүк аймактык өкүлчүлүгү (Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча)

Алдаяров

Нуркул Бердигулович

 

Кабылдама 03944 4-01-58

n.aldayarov@mail.ru