Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

 

 Муниципалдык кызматты өтөө бөлүмү

 

 1. "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2004-жылдын 21-августу № 165)

 2. "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2011-жылдын 15-июлу № 101)

 3. "Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2008-жылдын 25-апрели № 65)

 4. "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2000-жылдын 13-январы № 3)

 5. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин жана Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат орундарынын Реестрин бекитүү жөнүндө
  (2013-жылдын 26-июну ПЖ N 145)

 6. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруунун кээ бир маселелери жөнүндө КР Президентинин Жарлыгы
  (2012-жылдын 17-февралы ПЖ № 44)

 7. Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматынын бош администрациялык кызмат ордун ээлөө боюнча конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө
  Жобо
  (КР Президентинин 2012-жылдын 17-февралындагы ПЖ № 44, 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыктарына редакциясына ылайык)

 8. Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону өткөрүү тартиби жөнүндө Жобо
  (КР Президентинин 2011-жылдын 18-октябрындагы ПЖ № 257, 2012-жылдын 17-февралындагы ПЖ № 44, 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141, 2013-жылдын 17-июнундагы ПЖ № 142 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

 9. Кыргыз Республикасынын администрациялык кызматты ээлеген муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди берүү тартиби жөнүндө Жобо
  (КР Президентинин 2007-жылдын 18-сентябрындагы ПЖ № 409, 2012-жылдын 17-февралындагы ПЖ № 44, 2013-жылдын 17-июну ПЖ № 142 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

 10. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Жобо
  (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 токтомунун редакциясына ылайык)

 

     Муниципалдык кызмат орундары саясий жана административдик кызмат болуп бөлүнөт. Саясий муниципалдык кызмат орундарына түз же кыйыр шайлоо жолу менен шайлануучу кызматтар кирет. Ал эми административдик муниципалдык кызмат орундарына конкурстун жыйынтыктары боюнча дайындалуучу кызмат орундары кирет.

      Муниципалдык кызматтын бош администрациялык кызмат ордун ээлөө боюнча конкурс Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 28-июнундагы №327 Жарлыгы менен бекитилген Жобонун негизинде жүргүзүлөт.

     Конкурс Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн муниципалдык кызматтын бирдей жеткиликтүүлүгүн алардын билимине, жөндөмдүүлүктөрүнө жана кесиптик даярдыгына жараша камсыз кылат. Конкурсту уюштуруу жана өткөрүү иши жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлер менен иш алып баруу кызматына жана конкурстук комиссияга жүктөлөт.

      Конкурсту өткөрүү үчүн комиссия конкурстун мөөнөттөрүн жана бул ишти алып баруунун тартибин  аныктайт; талапкерлер тарабынан берилген документтерди карайт; талапкерлер менен аңгемелешүүнү өткөрөт; бош кызмат ордуна талапкер болгон адамдарга баа берет;  бош кызмат ордун ээлөөгө талапкерлерди тандап алуу тууралуу чечим кабыл  алат;  айрым талапкерлерди муниципалдык кызматтын кадрдык ички резервине киргизүүгө сунуш кылат.

     Конкурсту өткөрүүдө кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы комиссиянын мүчөлөрү үчүн документтерди иштеп чыгат жана даярдайт; талапкерлерге конкурсту өткөрүүнүн датасы, орду жана убактысы тууралуу кабарлайт; компьютердик тестирлөө, талапкерлер менен аңгемелешүү өткөрүү үчүн суроолордун тизмесин даярдайт.

    Конкурсту жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы бош администрациялык муниципалдык кызмат орду болгон учурда жарыялайт. Конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланышы керек, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Интернет  тармагындагы веб-сайттарында жайгаштырылышы мүмкүн.

     Кулактандыруунун  тексти  Мамкадр кызматы менен макул дашылгандан кийин жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат. Ачык конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандырууда төмөндөгү маалыматтар камтылышы керек: жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы жана юридикалык дареги; администрациялык муниципалдык кызмат ордунун аталышы; бош администрациялык кызмат ордуна карата коюлуучу квалификациялык талаптар; ушул кызмат ордуна тийиштүү функциялык милдеттер; конкурска катышуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси; документтерди кабыл алуу орду жана убактысы; конкурсту өткөрүү орду жана убактысы.

      Конкурска катышуу үчүн зарыл болгон документтерге төмөндөгүлөр кирет: жеке арызы, кадрларды эсепке алуу баракчасы, фотосүрөтү, паспортунун же инсандыгын күбөлөөчү башка документинин көчүрмөсү, зарыл кесиптик билимин, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери.

     Биринчи кезекте ички резервде турган адамдардын арасында ички конкурс өткөрүлөт. Талапка ылайык келген талапкерлер болбогон учурда ачык конкурс өткөрүлөт. Талапкер төмөндөгү  учурларда конкурска киргизилбеши мүмкүн:

- квалификациялык талаптарга ылайык келбесе;

- сот чечими менен эмгекке жарамсыз деп табылса;

- мыйзамда белгиленген тартипте алынып коюлбаган же жоюлбаган соттуулугу болсо;

- жарандын иштей турган муниципалдык кызмат орду ал тикелей баш ийүүчү же көзөмөлдүгүндө болуучу жакын тууганынын муниципалдык кызматы менен байланыштуу болсо;

    Конкурс үч этап менен өткөрүлөт:

- талапкерлердин документтерин, алардын кызмат ордуна карата коюлуучу талаптарга ылайык келишин кароо;

- белгилеген тартипте талапкерлерди компьютердик тестирлөө, аларга практикалык тапшырмаларды же башка жазуу иштерин аткартуу;

- талапкерлер менен аңгемелешүү жүргүзүү;

       Комиссиясынын катчысы талапкерлерге кеминде бир жума мурда компьютердик тестирлөөнүн датасы, убактысы жана орду тууралуу билдирет. Компьютердик тестирлөө боюнча тесттик тапшырмалардын мазмуну Мамкадр кызматы тарабынан, практикалык тапшырмалардын мазмуну  Мамкадр кызматы менен бирдикте жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органы тарабынан аныкталат.

      Компьютерлик тестирлөө негизги (30 суроо) жана предметтик (30 суроо) тесттен турат. Негизги тесттин суроолорун КРнын Конституциясы, КРнын Эмгек Кодекси жана башка мыйзамдар түзсө, предметтик тесттин суроолору талапкердин күндөлүк ишинде пайдалануучу ченемдик укуктук актылардан турат.

     Компьютердик тестирлөөдөн өткөндө алууга мүмкүн болгон балл суммасынын кеминде 50%ин алган талапкерлер аңгемелешүүгө чакырылат. Конкурстун жеңүүчүсү, аңгемелешүүдөн кийин комиссиянын жыйналышына катышкан комиссия мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүгүнүн добушу менен аныкталат.

    Тандалган талапкерди бош администрациялык муниципалдык кызмат ордуна дайындоо жөнүндө чечим жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан комиссия чечиминен кийин үч күндүн ичинде кабыл алынат.

    Эгерде ачык конкурсту өткөрүүнүн жыйынтыгында талапкерлер айкындалбаса, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кайталап конкурс өткөрүү тууралуу чечим кабыл алышы мүмкүн. Компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө баллдардын жалпы санынын кеминде 75 пайызын алган, бирок бош кызмат ордуна дайындоого сунуш кылынбаган талапкер аттестациялык жана конкурстук комиссия тарабынан муниципалдык кызматтын кадрларынын ички резервине сунушталат.    

     Муниципалдык кызматка биринчи жолу орношуп жаткан жана тийиштүү иш стажына ээ боло элек адистин зарыл иш тажрыйбасын алышын камсыз кылуу жана анын кесиптик сапаттарын текшерүү максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси аны сыноо мөөнөтү менен дайындашы мүмкүн. Сыноо 3 айлык мөөнөткө чейин, администрациялык муниципалдык кызмат орду үчүн белгиленген эмгек акысын төлөө менен коюлат. Эгерде, сыноонун жыйынтыктары канааттандыраарлык эмес деп табылса, кызматкер башка төмөнкү деңгээлдеги кызматка дайындалышы же кызматтан бошотулушу мүмкүн. Администрациялык муниципалдык кызмат ордун ээлеген адамга сыноо мөөнөтү ичинде ага карата комиссиянын терс чечими чыкпаса, сыноо мөөнөтүнөн өттү деп эсептелет.

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2013-жылдын 28-июнундагы
N 383 токтому менен
бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматынын администрациялык муниципалдык кызмат орундарынын топторуна
ТИПТҮҮ КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР

 

Типтүү квалификациялык талаптар "Муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-беренесине ылайык иштелип чыккан.

Типтүү квалификациялык талаптар муниципалдык кызмат орундардын реестрине жараша администрациялык муниципалдык кызмат орундардын топторуна белгиленет.

Типтүү квалификациялык талаптар билимдин деңгээлине, муниципалдык же мамлекеттик кызматтагы стажга, адистик боюнча иштеги стажга, кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү кесиптик компетенцияларга карата белгиленет.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына (мындан ары - ЖӨБО) ушул Администрациялык мамлекеттик кызмат орундардын тобуна типтүү квалификациялык талаптардын негизинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы (мындан ары - Кадр кызматы) менен макулдашуу боюнча алардын штаттык расписаниесинде каралган ар бир администрациялык муниципалдык кызмат орунга карата квалификациялык талаптарды иштеп чыгуу жана жетекчинин буйругу менен бекитүү сунушталат. Муниципалдык кызматтын органдарына квалификациялык талаптарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду Кадр кызматы менен макулдашуу боюнча киргизиши сунушталат.

Администрациялык муниципалдык кызмат орундарга квалификациялык талаптарды Типтүү квалификациялык талаптарга ылайык иштеп чыгуу жана аларга каршы келбөөсү сунушталат.

 

1. Негизги жоболор

Типтүү квалификациялык талаптар милдеттүү жана кошумча болуп бөлүнүшөт.

Муниципалдык кызматтын муниципалдык кызмат орундарына милдеттүү типтүү квалификациялык талаптар төмөнкүдөй талаптарды камтыйт:

 1. билимге;
 2. мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы стажга же адистик боюнча иштеги тажрыйбага;
 3. кесиптик компетенцияга:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды билүү;

- мамлекеттик жана/же расмий тилди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн керектүү көлөмдө билүү.

Билими бар экендиги белгиленген үлгүдөгү документ - аттестат, диплом менен, кошумча кесиптик билим - сертификат же диплом менен далилденет.

Мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы иш стажысы жана/же адистик боюнча иш стажы эмгек китепчедеги жазуулардын же иштеген жерден маалым-каттын негизинде аныкталат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү деңгээли тестирлөө жүргүзүү жолу менен аныкталат.

Тилди билүүсү зарыл учурларда ЖӨБОнун суроосу боюнча тийиштүү документтер (диплом, сертификат ж.у.с.) менен ырасталат.

Муниципалдык кызматтагы администрациялык муниципалдык кызмат орундарга карата кошумча квалификациялык талаптар муниципалдык органдын жана конкреттүү кызмат орундун функциялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кызматтык милдеттерди жакшыраак аткарууга мүмкүндүк берүүчү иш билгиликтин жана дасыккандыктын деңгээлиндеги адистик компетенцияларга талаптарды кошо камтыйт.

Иш билгиликтин жана дасыккандыктын деңгээли сүйлөшүүдө аныкталат. Сүйлөшүү үчүн суроолорду Кадр кызматы менен макулдашуу сунушталат.

 

2. Администрациялык муниципалдык кызмат орундарга квалификациялык талаптар

Жогорку топтогу администрациялык муниципалдык кызмат орундардын топторуна төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- толук жогорку кесиптик билим, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу чөйрөсүндө болушу абзел;

 1. стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы беш жылдан кем эмес иш стаж же адистиги боюнча жети жылдан кем эмес иш стаж;

- жетекчилик кызматтагы беш жылдан кем эмес стаж.

 1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды;

- менеджменттин негиздерин;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Ыктуулугу:

- тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин өнүгүү программаларын ишке ашыруу;

- ишти натыйжалуу пландоо;

- тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу башкаруу;

- кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

- жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү.

Көндүмдөр:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- башкаруучулук иши (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктандыруу жана контролдоо);

- эл алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана стратегиялык чечимдердин аткарылышынын сапатына жоопкерчилик тартуу, кабыл алынган чечимдердин кесепеттерине мониторинг жүргүзүү жана болжолдоо;

- жогорку кызмат адамдарынын деңгээлинде байланыштар, натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү;

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

Башкы топтун административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта үч жылдан кем эмес стажы, же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес;

- жетекчилик иште үч жылдан кем эмес тажрыйбасы.

 1. Кесиптик компетенциялар:

Билими:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүүсү;

Ыктуулугу:

- тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин өнүгүү программаларын натыйжалуу тейлөө;

- ишти натыйжалуу пландоо;

- тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу башкаруу;

- кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

- жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү.

- Кабыл алынган чечим боюнча жоопкерчиликти өзүнө алуу.

Көндүмдөр:

- финансылык менеджмент жаатында;

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгууда;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- башкаруучулук иши (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктандыруу жана контролдоо);

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышууларды жүргүзүү;

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

Улук топтун административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- Мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес стажы, же адистиги боюнча үч жылдан кем эмес;

 1. Кесиптик компетенциялар:

Билими:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Көндүмдөр:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

С-А категориясынын кызмат орундары үчүн кошумча:

- кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында табуу жана чечүү.

Ыктуулугу:

- тиешелүү тармактагы жергиликтүү маанидеги маселелерди натыйжалуу чечүү;

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде чыгып сөз сүйлөө жана ишкердик кат алышуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

С-А категориясынын кызмат орундары үчүн кошумча:

- башкаруу ишине ыктуулугу (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктантуу жана контролдоо);

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен каалагандай орто кесиптик билим.

М-Б категориялары үчүн муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен орто билимге жол берилет.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт.

 1. Кесиптик компетенциясы:

Төмөнкүлөрдү билүүсү:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

Аңгемелешүүнү өткөрүү үчүн жалпы суроолордун тизмеси

 

Жүйөөлүк

 1. Сиз эмне себептен конкурска катышам деп чечтиңиз?
 2. Сиз үчүн бул иш эмне себептен жагымдуу?
 3. Сиз эмне себептен бул муниципалдык органда иштөөнү каалайсыз?
 4. Сиз үчүн муниципалдык кызматка кирүүгө эмне түрткү болду?
 5. Жумушуңуздун башкы натыйжасы эмнеде?

 

Кесиптик жетишкендиктер

 1. Кесиптик жетишкендиктериңизди кандай мүнөздөй аласыз?
 2. Натыйжа алууга багытталган эффективдүү иш Сиз үчүн эмнени билдирет?
 3. Сиздин эң маанилүү 5-6 кесиптик жетишкендиктериңизди айта аласызбы?
 4. Өз ишиңиздин натыйжаларын кайсы жол менен жакшырта алат элеңиз?
 5. Сиздин оюңуз боюнча кесиптик жетишкендиктер эмнеге көз каранды?

 

Жеке сыпаттуулук

 1. Сиздин күчтүү жактарыңыз кандай? Сиздин кемчиликтериңиз кандай?
 2. Сиз өзүңүздүн жеке мүнөздөмөлөрүңүздүн ичинен кайсынысын эң жогору баалайсыз?
 3. Сиз эмне себептен өзүңүздү бул кызмат орунун ээлөөгө татыктуу деп эсептейсиз?
 4. Башка талапкерлерге салыштырганда Сиздин артыкчылыгыңыз эмнеде?
 5. Сиз өзүңүзгө жоопкерчиликти алганды билесизби?

 

Маселелерди чечүү

 1. Сиздин оюңуз боюнча, жаңы орунда кандай кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн? Аларды чечүү үчүн кандай иш-аракеттерди кылат элеңиз?
 2. Пайда болуп жаткан кыйынчылыктарга каршы кандай иш-аракеттерди кабыл алып жүрөсүз?
 3. Азыркы ишиңизде кандай кыйынчылыктарга туш келдиңиз? Аларды чечүү үчүн кандай иш-аракеттерди кылып жатасыз?
 4. Жаңы кызматта кыйынчылыктар пайда болсо, өзүңүздүн кесиптик тажрыйбаңыздын ичинен кайсынысын колдоно алат элеңиз?
 5. Кыйынчылыктар пайда болгон учурда Сиздин жүрүм-турумуңуз кандай? Татаал абалдан чыгуу жолу кандай болушу мүмкүн?

 

Максаттарды билүү

 1. Сиздин кесиптик ишмердигиңизге байланыштуу бир нече ар түрдүү максаттар жөнүндө айтып бериңиз.
 2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органыңыз өз максаттарына жетүүгө Сиздин ишиңиз кайсы жол менен көмөк көрсөтө алат?
 3. Сиздин оюңуз боюнча, максатка жетүү үчүн кандай сыпат сөзсүз керек болот?
 4. Сиздин оюңуз боюнча, максатка жетүү, биринчи кезекте, кайсы нерсеге көз каранды?
 5. Сиздин оюңуз боюнча, өз алдынча башкаруу органыңыздын максатка жетүүсү Сиздин жеке жетишкендиктериңизге көз карандыбы?

 

Ийгиликке умтулуу

 1. Айтыңызчы, Сиз турмуштагы ийгиликти, карьерадагы ийгиликти жана кесибиңиздеги ийгиликти кантип айырмалайсыз?
 2. Сиз ийгиликке жетүү үчүн биринчи кезекте кайсы иш-аракеттерди пландаштырасыз?
 3. Ийгиликтерге салыштырганда, Сиз эмнеге көбүрөөк умтуласыз?
 4. Айтыңызчы, ийгилик – бул сырткы тараптан таанымал болуубу же өзүнүздү ийгиликтүү адам катары сезүүбү? Эмне үчүн?
 5. Жолуңуз болбой калган учурларга карата Сиздин мамилеңиз кандай?

 

Кесиптештер менен мамиле

 1. Сиз, адатта, башка адамдардын мүмкүнчүлүктөрүнөн кантип пайдаланасыз?
 2. Сизге баш ийген адамга ал кызыкпаган нерсени аткаруу боюнча тапшырманы берүүгө кандай жол табасыз?
 3. Айтыңызчы, адамдарды түшүнүү жөндөмү кандай пайда алып келет?
 4. Сиз үчүн «командада иштөө» деген сөздөр эмнени билдирет? Мунун кемчиликтерин жана артыкчылыктарын атаңыз.
 5. Сиздин оюңуз боюнча, кесиптештердин, жетекчинин жогору бааланган сыпаттары кайсы?

 

Пландаштыруу

 1. Сиздин оюңуз боюнча, пландаштыруу процессин түшүнүү – ишмердикке канчалык деңгээлде жардам берет?
 2. Айтыңызчы, жетекчинин ишинде биринчи кезекте эмнени пландаштыруу керек?
 3. Пландаштыруу деген нерсени жумушта кандай колдонсо болот?
 4. Сиз үчүн кайсы нерсе алгылыктуурак: ишти пландаштыруубу же ишти чыгармачылык мамиле менен аткаруубу?
 5. Сиз ишти пландаштыруунун мөөнөттөрүн так белгилейсизби жана аларды чыныгы ишке ашыруунун пайызы канча?

 

Демилгелүүлүк, жеңүүгө умтулуу

 1. Сиздин оюңуз боюнча, демилгелүүлүктүн кесиптик ийгиликтерге байланышы барбы?
 2. Айтыңызчы, Сиз үчүн кесиптик ишмердиктеги жеңиш эмнени билдирет? 3. Сиздин оюңуз боюнча, жеңүүгө умтулуу сөзсүз кесиптик ийгиликтерге алып келеби?
 3. Демилгелүүлүккө карата Сиздин көз карашыңыз кандай? Демилгелүүлүктүн оң жана терс жактары кандай?
 4. Стресске чалдыккан абалда жүргөндүгүңүзгө карабастан, Сиз кандайдыр-бир чечим кабыл алган учурлар болду беле?

 

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Муниципалдык кызматынын бош администрациялык кызмат ордун ээлөө боюнча конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобонун 11-пунктуна жана Кыргыз Республикасынын Муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону өткөрүү тартиби жөнүндө жобонун 17-пунктуна ылайык аттестациялык жана конкурстук комиссиянын катчысы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын структуралык бөлүмчөсүнүн ишмердигинин багытын эске алуу менен кошумча суроолорду иштеп чыгат.