Конкурстардын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына дайындалгандар жөнүндө

МААЛЫМАТ

ИНФОРМАЦИЯ
по назначенным на вакантные административные государственные должности Государственной кадровой службы

Кыргызской Республики по итогам конкурсов 

 

№ п/п

Ф.А.А./Ф.И.О.

Кызмат орду/Должность

Түзүмдүк бөлүмчөнүн аталышы/Наименование структурного подразделения

Дайындоо датасы/Дата назначения

Өзгөчө маалымат/Примечание

2017

 

Кулушев Асхат Рыскулович

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Түндүк аймактык өкүлчүлүк/Северное территориальное представительство

16.06.2017

 

 

Доктурбеков Айбек Доктурбекович

Адис/ специалист

Түндүк аймактык өкүлчүлүк/Северное территориальное представительство

05.06.2017

Мамлекеттик органдар ортосунда  ротация/ межведомственная ротация

 

Канибек уулу Дастан

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Борбордук аймактык өкүлчүлүк/Центральное территориаьное представительство

17.05.2017

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 

Алышбаев Медер Бозумович

Бөлүм башчы/заведующий

Муниципалдык кызматты өтөө бөлүмү/ отдел прохождения муниципальной службы

17.05.2017

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 

Кабаев Элдияр Мазалбекович

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Мониторинг жана мыйзамдуулукту көзөмөлдөө бөлүмү

02.05.2017

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 

Джаманкулов Азамат Маратович

Бөлүм башчы/заведующий

Ченемдик укуктук камсыздоо бөлүмү/ отдел нормативно-правового обеспечения

02.05.2017

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конурса

 

Алдаяров Эсен Дамирович

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык сисемасы/ отдел информационной системы управления человеческими ресурсами

12.04.2017

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 

Шеримбекова Толгонай Кемелкановна

Адис/ специалист

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү/отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства

22.03.2017

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого

 

Зыябекова Айнагуль Тажимырзаевна

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Финансылык жана адмнистрациялык камсыздоо бөлүмү/ отдел финансового и административного обеспечения

22.03.2017

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 

Сулайманова Асель Садыркуловна

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Борбордук аймактык өкүлчүлүк/Центральное территориальное представительство

22.02.2017

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 

Эркимбаев Нурдин Самыйбекович

Адис/ специалист

Финансылык жана адмнистрациялык камсыздоо бөлүмү/ отдел финансового и административного обеспечения

22.02.2017

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 

Жумабекова Айжан Шеримбековна

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмү/ отдел прохождения государственной службы

04.01.2017

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 

Шаршенбеков Суйунбек Шаршенбекович

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Борбордук аймактык өкүлчүлүк/Центральное территориальное представительство

04.01.2017

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

2016

 

Волкова Мария Юрьевна

 

Башкы адис/ главный специалист  

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү/отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства

27.12.2016

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 

Аттокуров Алмаз Анарбекович

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу/уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

-

27.12.2016

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

 

Назарбеков Азиз Даулович

Башкы адис/ главный специалист  

Тестирлөө бөлүмү(борбору)/ отдел (центр) тестирования

27.12.2016

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

 

Курманова Гулназ Сейитказиевна

Бөлүм башчы/заведующая

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү/отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства

14.11.2016

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 

 

Конкурстардын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына дайындалгандар жөнүндө

МААЛЫМАТ
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлундагы № 428-токтомуна ылайык)

ИНФОРМАЦИЯ
по назначенным на вакантные административные государственные должности Государственной кадровой службы Кыргызской Республики по итогам конкурсов (в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31.07.2014 № 428)

№ п/п

Ф.А.А./Ф.И.О.

Кызмат орду/

Должность

Түзүмдүк бөлүмчөнүн аталышы/

Наименование структурного подразделения

Дайындоо датасы/

Дата назначения

Өзгөчө маалымат/

Примечание

2016

 1

Максатбеков Жоомарт Максатбекович

Ведущий специалист

Пресс-службы

06.10.2016

По итогам открытого конкурса

 2

Токтобаев Мээримбек

Адис/специалист

Окутуу жана тышкы байланыштар бөлүмү/ Отдел обучения и внешних связей

25.07.2016

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 3

Бегалиева Назгуль абдыкуловна

Бөлүм башчы/Заведующий отделом

Мааламаттык-талдоо иштери жана өнүктүрүү бөлүмү/ Отдел информационно-аналитической работы и развития

18.07.2016

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

 4 

Касымбаев Эльзар Талантбекович

Башкы адис/ главный специалист

Ченемдик укуктук камсыздоо бөлүмү/Нормативно-правовой отдел

27.06.2016

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

 5 

Курманалиев Уланбек Султанбекович

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Борбордук аймактык өкүлчүлүк/Центральное территориальное представительство

10.06.2016

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 6 

Нурдавлетов Эмильбек Аскарбекович

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмү /Отдел прохождения государственной службы

16.05.2016

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

  7

Султанова Чачыкей Капаровна

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Кирешелерди декларациялоо бөлүмү/ Отдел декларирования доходов

16.05.2016

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 8 

Абдыкадыр уулу Нурболот

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Борбордук аймактык өкүлчүлүк/Центральное территориальное представительство

21.04.2016

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 9 

Асаналиев Урмат Бактыбекович

Адис/специалист

Түндүк аймактык өкүлчүлүк/ Северное территориальное представительство

21.04.2016

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 10

Курамаев Максат Садырбекович

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Түштүк аймактык өкүлчүлүк

Южное территориальное представительство

1.03.2016

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 11 

Апсаматов Улукбек Аскатбекович

Бөлүм башчы/Заведующий отделом

Ченемдик укуктук камсыздоо бөлүмү/Нормативно-правовой отдел

3.02.2016

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

 12 

Карыя Самаган

Жетектөөчү адис/ ведущий специалист

Борбордук аймактык өкүлчүлүк/Центральное территориальное представительство

11.01.2016

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 13 

Асыкбаева Айзада Асыкбаевна

Адис/специалист

Муниципалдык кызматты өтөө бөлүмү

Отдел прохождения муниципальной службы

4.01.2016

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

2015

 1

Назаралиев Дениз Кымбатбекович

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Түштүк аймактык өкүлчүлүк

Южное территориальное представительство

28.12.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 2

Рыскул уулу Улукбек

Башкы адис/ главный специалист

Түштүк аймактык өкүлчүлүк

Южное территориальное представительство

21.12.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 3

Курманова Гулназ Сейитказиевна

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу/Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

Түндүк аймактык өкүлчүлүк/ Северное территориальное представительство

16.11.2015

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

 4

Аккозиев Алмаз Байитович

Өкүлчүлүктүн жетекчиси/руководитель территориального представительства

Түштүк аймактык өкүлчүлүк

Южное территориальное представительство

2.11.2015

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

 5

Волкова Мария Юрьевна

Адис/ специалист

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү

Отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства

19.10.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 6

Усенова Асель Турдубековна

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Мониторинг жана мыйзамдуулукту көзөмөлдөө бөлүмү/ Отдел мониторинга и контроля законности

15.09.2015

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

 7

Токтобаев Арсен Алмасбекович

Жетектөөчү адис/ведущий специалист

Түндүк аймактык өкүлчүлүк/ Северное территориальное представительство

15.09.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 8

Муратова Ирена Шермаматовна

Адис/специалист

Түштүк аймактык өкүлчүлүк/ Южное территориальное представительство

15.09.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 9

Акматалиев Эльтуран Абдылдажанович

Бөлүм башчы/заведующий отделом

Мониторинг жана мыйзамдуулукту көзөмөлдөө бөлүмү/ Отдел мониторинга и контроля законности

22.07.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 10

Эсенкурманова Гулназ Эсенкурмановна

Адис/специалист

Мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмү/Отдел прохождения государственной службы

16.07.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 11

Абдилазизова Айжан Камилжановна

Жетектөөчү адис/ ведущий специалист

Түштүк аймактык өкүлчүлүк/ Южное территориальное представительство

10.07.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 12

Капаров Шавкатбек Шарабидинович

Адис/ специалист

Түштүк аймактык өкүлчүлүк/ Южное территориальное представительство

10.07.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 13

Касымбаев Эльзар Талантбекович

Адис/ специалист

Ченемдик укуктук камсыздоо бөлүмү/ отдел нормативно-правового обеспечения

20.05.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 14

Садирова Барчинай Зайнидиновна

Башкы адис/ главный специалист

Адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык системасы бөлүмү/ отдел ИСУЧР

18.05.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 15

Салаев Жылдызбек Жунусалиевич

Жетектөөчү адис/ ведущий специалист

Түштүк аймактык өкүлчүлүк/ Южное территориальное представительство

18.05.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 16

Кенжебаев Данияр Исамидинович

Жетектөөчү адис/ ведущий специалист

Түштүк аймактык өкүлчүлүк/ Южное территориальное представительство

18.05.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 17

Джаманкулов Азамат Маратович

Башкы адис/ главный специалист

Ченемдик укуктук камсыздоо бөлүмү/ отдел нормативно-правового обеспечения

2.04.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 18

Осмонали уулу Каныбек

Адис/ специалист

Түштүк аймактык өкүлчүлүк/ Южное территориальное представительство

6.04.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 19

Шаршенова Индира Жанузаковна

Бөлүм башчы/ заведующая отделом

Адам ресурстарын башкаруу маалыматтык системасы бөлүмү/ отдел ИСУЧР

23.03.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 20

Туркбаев Каныбек Бактыбекович

Башкы адис/ главный специалист

Түштүк аймактык өкүлчүлүк/ Южное территориальное представительство

16.03.2015

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

 21

Болот уулу Максатбек

Жетектөөчү адис/ ведущий специалист

Түндүк аймактык өкүлчүлүк/ Северное территориальное представительство

24.02.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 22

Мамбеталиев Алтынбек Жолочуевич

Башкы адис/ главный специалист

Борбордук аймактык өкүлчүлүк/ Центральное территориальное представительство

17.02.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 23

Мейкинбек кызы Перизат

Адис/ специалист

Финансылык жана администрациялык камсыздоо бөлүмү/ отдел финансового и административного обеспечения

8.01.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 24

Кубатбеков Медет Азимджанович

Башкы адис/ главный специалист

Борбордук аймактык өкүлчүлүк/ Центральное территориальное представительство

8.01.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 25

Рыскул уулу Улукбек

Жетектөөчү адис/ ведущий специалист

Түштүк аймактык өкүлчүлүк/ Южное территориальное представительство

8.01.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 26

Акуналиев Болот Аскарбекович

Адис/ специалист

Түндүк аймактык өкүлчүлүк/ Северное территориальное представительство

8.01.2015

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

2014

 1

Алышбаев Медер Бозумович

Башкы адис/ главный специалист

Муниципалдык кызматты өтөө бөлүмү/ отдел прохождения муниципальной службы

1.12.2014

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

 2

Таштемирова Разия Топчубаевна

Адис/ специалист

Борбордук аймактык өкүлчүлүк/ Центральное территориальное представительство

1.12.2014

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 3

Калыкова Алтынай Темирбековна

Жетектөөчү адис/ ведущий специалист

Борбордук аймактык өкүлчүлүк/ Центральное территориальное представительство

17.11.2014

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 4

Абдрахманов Таласбек Халилович

Жетектөөчү адис/ ведущий специалист

Түндүк аймактык өкүлчүлүк/ Северное территориальное представительство

17.11.2014

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

 5

Колопов Илияс Сексенбаевич 

Башкы адис/ главный специалист

Ченемдик укуктук камсыздоо бөлүмү/ отдел нормативно-правового обеспечения

20.08.2014

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам внутреннего конкурса

 

74 Выпуск газеты "ММК" (№ 151-152)

73 Выпуск газеты "ММК" (№ 149-150)

72 Выпуск газеты "ММК" (№ 147-148)

71 Выпуск газеты "ММК" (№ 145-146)

70 Выпуск газеты "ММК" (№ 143-144)

69 Выпуск газеты "ММК" (№ 141-142)

68 Выпуск газеты "ММК" (№ 139-140)

67 Выпуск газеты "ММК" (№ 137-138)

66 Выпуск газеты "ММК" (№ 135-136)

65 Выпуск газеты "ММК" (№ 133-134)

64 Выпуск газеты "ММК" (№ 131-132)

63 Выпуск газеты "ММК" (№ 129-130)

62 Выпуск газеты "ММК" (№ 127-128)

61 Выпуск газеты "ММК" (№ 125-126)

60 Выпуск газеты "ММК" (№ 123-124)

59 Выпуск газеты "ММК" (№ 121-122)

58 Выпуск газеты "ММК" (№ 119-120) 

57 Выпуск газеты "ММК" (№ 117-118) 

56 Выпуск газеты "ММК" (№ 115-116)

55 Выпуск газеты "ММК" (№ 114-115)

54 Выпуск газеты "ММК" (№ 112-113)

53 Выпуск газеты "ММК" (№ 110-111)

52 Выпуск газеты "ММК" (№ 108-109)

51 Выпуск газеты "ММК" (№ 106-107) 

50 Выпуск газеты "ММК" (№ 104-105) 

49 Выпуск газеты "ММК" (№ 102-103)

48 Выпуск газеты "ММК" (№ 100-101) 

47 Выпуск газеты "ММК" (№ 98-99)

46 Выпуск газеты "ММК" (№ 96-97)

45 Выпуск газеты "ММК" (№ 94-95)

44 Выпуск газеты "ММК" (№ 92-93)

43 Выпуск газеты "ММК" (№ 90-91) 

42 Выпуск газеты "ММК" (№ 88-89)

41 Выпуск газеты "ММК" (№ 86-87)

40 Выпуск газеты "ММК" (№ 82-83)

39 Выпуск газеты "ММК" (№ 80-81)

38 Выпуск газеты "ММК" (№78-79)

37 Выпуск газеты "ММК" (№76-77)

36 Выпуск газеты "ММК" (№74-75)

35 Выпуск газеты "ММК" (№72-73)

34 Выпуск газеты "ММК" (№70-71) 

33 Выпуск газеты "ММК" (№68-69)

32 Выпуск газеты "ММК" (№66-67)

31 Выпуск газеты "ММК" (№64-65)

30 Выпуск газеты "ММК" (№62-63)

29 Выпуск газеты "ММК" (№60-61)

28 Выпуск газеты "ММК" (№57-59) 

27 Выпуск газеты "ММК" (№55-56)

26 Выпуск газеты "ММК" (№53-54)

25 Выпуск газеты "ММК" (№51-52)

24 Выпуск газеты "ММК" (№49-50)

23 Выпуск газеты "ММК" (№47-48)

22 Выпуск газеты "ММК" (№45-46) 

21 Выпуск газеты "ММК" (№43-44)

20 Выпуск газеты "ММК" (№41-42) 

19 Выпуск газеты "ММК" (№39-40) 

18 Выпуск газеты "ММК" (№36-37-38)

17 Выпуск газеты "ММК" (№33-34-35)

16 Выпуск газеты "ММК" (№31-32)

15 Выпуск газеты "ММК" (№29-30) 

14 Выпуск газеты "ММК" (№27-28)

13 Выпуск газеты "ММК" (№25-26)

12 Выпуск газеты ''ММК'' (№23-24)

11 Выпуск газеты "ММК" (№21-22)

10 Выпуск газеты "ММК" (№19-20)

9 Выпуск газеты "ММК" (№17-18)

8 Выпуск газеты "ММК" (№15-16)

7 Выпуск газеты "ММК" (№13-14)

6 Выпуск газеты "ММК" (№11-12)

5 Выпуск газеты "ММК" (№9-10)

4 Выпуск газеты "ММК" (№7-8)

3 Выпуск газеты "ММК" (№5-6)

2 Выпуск газеты "ММК" (№3-4)

1 Выпуск газеты "ММК" (№1-2)