Мамлекеттик кадр кызматы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн JDS (Япония) окуу программасы боюнча тандоо жарыялайт.

JDS долбоору кадрларды даярдоо программасынын негизинде Японияда болгон 2018-2019 окуу  жылдарына талапкерлердин кабыл алуусун жарыялайт.

 Талапкерлерге карата болгон талаптар:

Жарандык:  Кыргыз Республикасы

Жаш курагы:  2018-жылдын 1-апрелине карата 40 жаштан жогору болбошу керек (б.а., 1977-жылдын 1-апрелине чейин  туулгандар)

Кызмат түрү: JDS долбоорун максаттуу уюмдарынын тизмесине кирген малекеттик  жана өз алдынча башкаруу органдарындагы мамлекеттик же муниципалдык кызмат (саясий мамлекеттик/муниципалдык кызмат (кенешчилер, консультанттар, жардамчылар) кызмат орундары ээлеген адамдарды, ошондой эле Тышкы иштер министрлигин референттерин кошпогондо)

Мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы иштөө мөөнөтү: 2 жылдан кем эмес  (туруктуу штаттагы кызматкер статусу менен толук иштөөнүн негизинде) 2018-жылдын 1-апрелине карата

Билим деңгээли: жогорку (адистин дипломунун же бакалавр даражасынын болушу)

Англис тилин билүүсү: магистратурада окуу үчүн жетишерлик деңгээли

Долбоорго катышуу үчүн төмөндөгүлөр зарыл:

  • Билдирүүнү толтуруп, талап кылынган бардык документтерди даярдоо;
  • Билдирүүнү жана зарыл болгон бардык документтерди Бишкек шаарындагы JDS долбоорунун өкүлчүлүнө 2017-жылдын 11-октябрынын саат 17.00дөн кечиктирбей тапшыруу керек.
  • Көрсөтүлгөн күндөн кечиктирилсе жана билдирүү толук эмес толтурулса каралбайт
  • Билдирүүнүн формасын JDS долбоорунун кеңсесинен, Мамлекеттик кадр кызматынан, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик же муниципалдык мекемелеринен же төмөнкү сайттан жүктөп алууга болот: http://jds-scholarship.org/

Кошумча маалымат алуу үчүн кайрылыңыздар.

Кыргыз Республикасындагы JDS Долбоорунун кеңсесинин дареги:

Дүйшөмбү-Жума  9.00-12.00,  14.00-17.30

Дареги: Кыргыз Республикасы, 720033, Бишкек ш., Турусбеков көч.,109

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин 7-корпусу, 

2-кабат (Кыргыз Жапон адам өнүгүү борбору).

Тел.: 0312 90 65 87    Факс: 0312 90 65 88

Эл. Почта дареги:  jds.kyrgyz1@jice.org

Веб-сайт: http://jds-scholarship.org