Мамлекеттик кызматкерлер Япониянын адам ресурстарын башкаруу ыкмаларын үйрөнүп келишти

Мындай мүмкүнчүлүк Япониянын  JICA эл аралык кызматташуу агенттиги тарабынан түзүлдү. Бул окутуу курсу  Токиодон алыс эмес Ураса шаарындагы Япониянын эл аралык университетинде өттү.

Окутуу курсунун катышуучулары Япония, АКШ жана Корея мамлекеттеринин кадрларды тандоо, ишмердүүлүктү баалоо, кызматкерлерге дем берүү, кагылышууларды башкаруу жана  программалык бюджет боюнча билимдерин жогорулатышты. Ошондой эле Япониянын Кадрдык палатасына, бир катар шаарлардын мэриясына  барып, Күн чыгыш өлкөсүнүн мамлекеттик башкарууну уюштуруу принциптери боюнча маалымат алуу менен персоналды башкаруу ыкмалары менен жеринде таанышышты.

Аталган окутуу программасына Кыргызстандан 14 мамлекеттик кызматкер катышып, окутуунун жыйынтыгы менен аларга  тиешелүү сертификаттар тапшырылды.