“Адам ресурстарын каттоо жана башкаруу” автоматташтырылган маалыматтык системасынын жаңы функциясы сунушталды

Бул иш-чара “Таза Коом” Кыргыз Республикасынын санариптик өзгөртүү долбоорунун алкагында өтүп,  ага Мамлекеттик кадр кызматынын директору Акрам Мадумаров, түзүмдүк бөлүмдөрдүн башчылары, “Инфоком” Мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Акын Мамбеталиев, талдоочусу Даниель Эшматов катышты. “Инфоком” Мамлекеттик ишканасы - аталган системанын программалык камсыздоосун иштеп чыгуучу орган.

Мамлекеттик органдардын персоналды башкаруу бөлүмдөрүнүн бирден – бир маанилүү функциясы болуп өздүк курам боюнча буйрук долбоорлорун даярдоо жана бекитүү эсептелет. Автоматташтырылган системага “Буйрук” деп аталган жаңы функционалдык бөлүк иштелип чыгып, тестирлөөдөн өттү. Бул жаңы функционал өздүк курамга тиешелүү болгон 27 буйруктун долбоорун системада автоматтык түрдө түзүп, басып чыгарууга даяр формасында берет.

Анын функционалдын негизги максаты; буйруктарды, документтерди системалаштырып, кандайдыр бир кошумча манипуляцияга жол бербей, мыйзам чегинде документ жүгүртүү, маалыматтардын актуалдыгын жана тууралыгын камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүү болуп эсептелет.

Иштелип чыккан функционал автоматтык түрдө бул системага кошулган мамлекеттик органдардын баардыгына системаны жаңылоодон кийин жеткиликтүү болуп калат. Системаны жаңылоо жана бул функционалды системада активдештирүү иш-чаралары февраль айында ишке ашырылат.