Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматында (МКК) электрондук кайрылууларды кабыл алуу жана кароо тартиби менен көнүл салып таанышууңузду өтүнөбүз.

 1. МККнын расмий сайты жарандардын электрондук түрдө кайрылуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу каражаты болуп саналат.
 2. Жарандардын МККнын расмий сайты аркылуу электрондук түрдө жөнөтүлгөн кайрылуулары Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 4-майындагы № 67 "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө&quo"; Мыйзамына ылайык каралат жана түшкөн учурдан тартып бир жумушчу күндүн чинде сөзсүз каттоого тийиш.
 3. Жаран өзүнүн электрондук кайрылуусунда өзүнүн фамилиясын, атын, атасынын атын (ал болсо), байланыш телефонун (үй, уюлдук же жумушчу), жашаган дарегин көрсөтүүгө, кайрылуусунун маани-маңызын баяндоого милдеттүү.
 4. Кайрылууну электрондук түрдө жөнөткөн жарандын жеке маалыматтары Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө мыйзамдарынын талаптарына ылайык сакталат жана иштелип чыгат.
 5. Электрондук кайрылуу катталган күндөн тартып 14 жумушчу күндүн ичинде каралат. Кайрылууну чечүү үчүн атайын текшерүүлөрдү жүргүзүү, кошумча материалдарды суратып алуу же болбосо башка чараларды көрүү зарыл болгон учурларда чечүү мөөнөттөрү демейдегиден башкача тартипте узартылышы мүмкүн, бирок ал 30 календардык күндөн ашпайт. Бул чечим жөнүндө арыз ээсине тийиштүү кабар кат жиберилет.
 6. МККнын компетенциясына кирбеген маселелерди камтыган электрондук кайрылуу катталган күндөн тартып беш жумушчу күндүн ичинде тийиштүү мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына жөнөтүлөт. Бул тууарсында арыз ээсине кабар кат жиберилет.
 7. Төмөнкүдөй электрондук кайрылуулар каралбайт:
  • ченемдик эмес лексиканы жана кемсинткен сөздөрдү, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар аралык жана конфессиялар аралык араздашууларды тутандырууга чакырыктар камтылгандар;
  • 3-пунктта көрсөтүлгөн маалыматтар болбогондор.

Сиздин кайрылууңузду белгиленген мөөнөтүн ичинде калыс жана ар тараптуу кароо максатында, кайрылуунун текстинде Сиз баяндап жаткан иш-аракеттин, фактынын же окуянын дарегин көрсөтүү зарыл, ошондой эле Сиздин кайрылууңуздун маанисин тактоо үчүн телефон номериңизди көрсөтүү керек.

Кайрылуунун тексти техникалык жактан 5000 белги менен чектелген (аралыктарды эсептегенде). Сиздин кайрылууңуздун өлчөмү аталган чектөдөн ашып кетсе, анда аны өзүнчө файл түрүндө тиркеп, тексте кайрылуунун маани-маңызын көрсөтүңүз.

5 Мб коп эмес

Арыз эсси боюнча маалыматтар

Кайрылууну электрондук түрдө жөнөткөн жарандын жеке маалыматтары Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө мыйзамдарынын талаптарына ылайык сакталат жана иштелип чыгат.

Получить ответ

Кигизүүгө мүмкүн болгон символдордун чеги 1000 (count)

Тажимахаммад | 2016-09-30 18:24:28

Мен Ош шаарынын мэриясындага ваканттык муниципалдык юридикалык болом башчысы кызмат ордуна документтер тапшырдым бирок мага ал жерден эч кандай консультация берген жок бирок кийинки жумада тест болорун айтишти. Ошондой эле тестте эмне суроолор боюнча жана кайсы жол боюнча даярдык корушум боюнча эч кандай корсотмо беришкен жок. Эми суроо, мен кайсы направление боюнча кайсы суроолор боюнча даярдык корушум керек? Алдын ала чон рахмат.

 

Эң көп берилүүчү суроолор

 

1

Суроо                   

Тестирлөө бүткөндөн кийин тесттин жыйыйтыгын алууга болобу?

           

Жооп

Тесттин жыйынтыгы талапкерлерге берилбейт. Кайсы суроолорго туура эмес жооп бергениңизди тест аяктаган учурда гана экрандан көрө аласыз. Тестирлоонун натыйжалары протокол турундо тузулот жана Тестирлоо борбору аны мамлекеттик органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын окулуно тапшырылат.

2.

Шаардык, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылыгына ваканттык орундарга коюлган квалификациялык талаптар кандай?

 

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 17-беренесине ылайык, мамлекеттик кызматчыларга коюлган квалификациялык талаптарга төмөнкүлөр кошулат:

- административдик мамлекеттик кызмат орундарынын категориясын жана топторун эске алуу менен кесиптик билимдин деңгээлине жана профилине;

- адистиги боюнча иш стажы менен тажрыйбасына жана тиешелүү кесиптик жөндөмдөрүнө талаптар.

Административдик мамлекеттик кызмат орундарына адистиги боюнча иш стажына жана тажрыйбасына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

- кенже административдик мамлекеттик кызмат орундары - иш стажына талаптар коюлбайт;

- улук административдик мамлекеттик кызмат орундары - кенже кызматтардагы кеминде бир жылдык мамлекеттик кызмат стажы же адистиги боюнча кеминде үч жылдык иш стажы;

- башкы административдик мамлекеттик кызмат орундары - улук кызматтардагы кеминде үч жылдык мамлекеттик кызмат стажы же адистиги боюнча кеминде беш жылдык иш стажы;

- жогорку админифган учурларда мамлекеттик тилди мамлекеттик кызматчынын ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүүгө.

3.

Предметтик тестти кыргыз тилинде отууго болобу? Тестирлоо мезгилинде кыргыз тилин тандоодо урукссатпы?

Тестти баштоо учурунда, талапкер мамлекеттик же расмий тилди тандап алууга укугу жана мумкунчулугу бар.

4.

Мамлекетик жумушта иштеп ошол учурда башка мамлекеттик жумуштарга конкурска катышса болобу?

Ооба болот. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Мызаймында конкурска катышканга чектөө көрсөтүлгөн эмес.

5.

Мамлекеттик кызматчыга иш стажы боюнча канча күн кошумча өргүү күнү кошулуп берилет?

Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Мыйзамынын 45 беренесине ылайык, мамлекеттик кызматчыга ден соолугун чыңдоо үчүн мыйзамда белгиленген эмгек акы өлчөмүндө жөлөкпул төлөп берүү менен узактыгы отуз календардык күнгө ар жылдык акы төлөнүүчү өргүү белгиленет. Мамлекеттик кызматта беш, он жана он беш жылдан ашык иш стажы болгондо ушул статьянын 46-статьясынын талаптарын эске алуу менен акы төлөнүүчү өргүү тийиштүү түрдө эки, төрт жана алты календардык күнгө узартылат.

6.

 

Бир туугандар мамлекеттик кызматта чогуу иштегенге болобу?

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 11-беренесине ылайык, өзү менен туугандык мамилелерде болгон адамдардын (ата-энеси, жубайы, ага-инилери, эже-сиңдилери жана балдары) түздөн-түз баш ийишине же көзөмөлдөөдө болушуна байланышкан мамлекеттик кызматта болууга, тыюу салынат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 741 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүү жөнүндө Убактылуу жобонун 16-пунктуна ылайык, жарандын конкурска катышуусуна жол берилбейт, эгер, анын келечектеги мамлекеттик кызматы андагы түздөн-түз кол алдында же ошого баш ийген адамдар менен бирине-бири баш ийген жакын туугандыкта (ата-энеси, аялы-күйөөсү, бир туугандары, карындаштары, сиңдилери, уулдары, кыздары) болсо.

вопросы ПМС

1

Суроо:                               

Жооп:

2.

Суроо:

Жооп:

3.

Суроо:

Жооп:

4.

Суроо: 

Жооп:

5.

Суроо:

Жооп:

6.

Суроо: 

Жооп:

7.

Суроо:

Жооп:

8.

Суроо:  

Жооп:

9.

Суроо:

Жооп:

10.

Суроо:

Жооп:

1

Суроо

                                         

Администрациялык мамлекеттик кызматкердин үй-бүлө мүчөлөрү болуп кимдер эсептелет?

 

Жооп

Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү Мыйзамга ылайык мамлекеттик  кызматчынын  үй-бүлө мүчөлөрү деп жубайлар, анын багуусунда турган ата-энеси, балдары, кыз жана эркек бир туугандары эсептелишет.

Мамлекеттик кызматчынын багуусунда турган адамын үй-бүлө мүчөлөрү деп жашагандыгы, билим алгандыгы, саламаттыкты сактоо жана зарыл чыгымдарынын бир бөлүгүн жабууда мамлекеттик кызматчыга финансылык жактан көз каранды болгон адамдар таанылат.    

2.

Администрациялык мамлекеттик кызматкердин декларациясында камтылган кайсы маалыматтар ачыкка чыгарылбайт?

 

 

 

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Мыйзамынын 35 статьясы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан тышкары учурларда төмөнкүдөй маалыматтар ачыкка чыгарылбайт:

а) декларацияны берген мамлекеттик кызматчынын жана анын  үй-бүлө мүчөлөрүнүн даректери, телефон номерлери жана жеке карым-катнаштын башка каражаттары жөнүндө;

б) декларацияда көрсөтүлгөн мүлктүн жекече аталышы жана турган орду жөнүндө;

в) мамлекеттик кызматчынын үй-бүлө мүчөлөрүнүн мүлкү жана кирешелери жөнүндө;…

3.

"Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасыны Мыйзамы кайсы кызматты ээлеген адамдарга жайылтылат?

 

1-статья. Ушул Мыйзамдын колдонулуш чөйрөсү

 1. Ушул Мыйзам төмөнкү кызматтарды ээлеп турган адамдарга карата жайылтылат:

Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жетекчиси, жетекчисинин орун басарлары, Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин катчысы, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери, Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан дайындалуучу мамлекеттик органдардын жетекчилери;

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри;

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы, Төрагасынын орунбасарлары жана депутаттары;

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Төрагасы, анын орунбасары жана Кыргыз Республикасынын, Конституциялык сотунун судьялары;

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасы, анын орунбасарлары жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьялары, ошондой эле жергиликтүү соттордун судьялары;

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри жана вице-премьер-министрлери;

Кыргыз Республикасынын министрлери жана мамлекеттик комитеттеринин төрагалары, администрациялык ведомстволордун жетекчилери;

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы;

Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору жана анын орунбасарлары, ошондой эле областтардын, Бишкек, Ош шаарларынын прокурорлору, адистештирилген прокуратуралардын прокурорлору жана райондук прокурорлор;

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасы;

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы жана анын орунбасарлары;

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы;

бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу борбордук жана жергиликтүү органдардын жана ыйгарым укуктуу салык органдарынын жетекчилери;

финансы полициясынын борбордук жана жергиликтүү органдарынын жетекчилери;

Өкмөттүн областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү;

жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилери жана Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери;

республикалык маанидеги шаардык кеңештин төрагасы, областтык маанидеги шаардык кеңештин төрагасы;

областтык маанидеги шаардын мэри, райондук маанидеги шаардын мэри.

 1. Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрлеринде көрсөтүлгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган башка адамдарга карата да колдонулат.

Башкача айтканда, 1 статьянын 2 пунктуна ылайык   (*) же (**) менен көрсөтүлгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдарга  жайылтылат.

4.

Кызматтан бошонуп жатканда саясий жана атайын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордун ээлегендер кайсы мөөнөт үчүн декларациясын тапшырышат?

 

 

 

"Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасыны Мыйзамынын 5 статьясы  боюнча ушул Мыйзамдын 1-статьясында көрсөтүлгөн кызматтан бошогон учурда, кызматтан бошогон күндөн тартып отуз күндүн ичинде - өтүп жаткан жылдагы мезгил үчүн. 1-январдан тартып, декларация берилгенге чейинки күн, өтүп жаткан жыл деп эсептелет.

Ушул Мыйзамдын 1-статьясында көрсөтүлгөн кызматты ээлеп турган адам кызматтан бошотулган учурда кызматтан бошотулгандан кийинки бир жылдын ичинде жылдык декларацияларды берүүгө милдеттүү. Эгерде кызматтан бошотулган адам ушул Мыйзамдын 1-статьясында каралган башка кызматка дайындалса (шайланса), анда бул ченем колдонулбайт.

5.

Кызмат ордун ээлегенде саясий жана атайын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордун ээлегендер канча күндүн ичинде декларациясын тапшырышат? 

"Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасыны Мыйзамынын 5 статьясы  боюнча ушул Мыйзамдын 1-статьясында көрсөтүлгөн кызматка шайланган же дайындалган учурда, ал кызматка шайлангандан же дайындалгандан кийин ал кызмат ордун ээлеген күндөн тартып отуз күндүн ичинде.

6.

Кызмат ордун ээлеп турганда, саясий жана атайын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордун ээлегендер кайсы мөөнөттө декларациясын тапшырышат?

 

"Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасыны Мыйзамынын 5 статьясы  боюнча ушул Мыйзамдын 1-статьясында көрсөтүлгөн кызматты ээлеп турганда, бир кызматтан экинчисине которулган учурду кошуп алганда ушул Мыйзамдын 1-статьясында каралган кызматта турган мезгилде - отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-мартынан кечиктирилбестен жыл сайын 1-январдан 31-декабрга чейинки мезгил отчеттук жыл деп эсептелет.

7.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордун ээлегендер кайсы мөөнөттүн ичинде декларациясын тапшырууга тийиш?

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо тартиби жөнүндөгү

жобого ылайык декларация берүү тартиби жана мөөнөттөрү төмөндөкүдөй.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелери, чыгымдары, милдеттенмелери жана мүлкү жөнүндө декларация (мындан ары - декларация) төмөнкүдөй мөөнөттөрдө берилет:

1) декларант кызматка шайланган же дайындалган учурда - аталган кызматты ээлеген күндөн тартып отуз календардык күндүн ичинде, жумушка кирген жылдан мурунку отчеттук жыл үчүн, шайланган же дайындалган учурга карата жана учурдагы жылдын мезгили үчүн;

2) бир кызматтан экинчи кызматка өтүүнү кошкондо, кызматта турган мезгилде - жыл сайын, отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-мартынан кечиктирбестен. Отчеттук жыл деп 1-январдан 31-декабрга чейинки мезгил эсептелет;

3) кызматтан бошотулган учурда - учурдагы жылдын мезгили үчүн отуз күндүн ичинде. Учурдагы жыл деп 1-январдан тартып декларация берилген күнгө чейинки мезгил эсептелет.

8.

Муниципалдык кызматкерлердин бардыгы эле декларациясын тапшырышабы?

 

 

 

 

 

 

"Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1 статьясына ылайык Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери; республикалык маанидеги шаардык кеңештин төрагасы, областтык маанидеги шаардык кеңештин төрагасы; областтык маанидеги шаардын мэри, райондук маанидеги шаардын мэри декларацияларын тапшырышат.

Ушул эле мыйзамга ылайык төмөнкү администрациялык  муниципалдык кызматтарды:

республикалык маанидеги шаардык мэриясынын вице-мэри, аппараттын жетекчиси, республикалык маанидеги шаардык кеңештин аппарат жетекчиси - декларацияларын тапшырышат.

Айыл өкмөттөрүнүн башчыларыдекларацияларын тапшырбайт, анткени алардын кызматы Мыйзамдын 1 статьясында көрсөтүлгөн эмес.

9.

Декларациянын чыгаша жөнүндөгү бөлүмдөрүн бардыгы толтурабы?

 

 

Декларациянын чыгаша жөнүндөгү бөлүмдөрүн Кыргыз Республикасынын “Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгашаларын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө ” Мыйзамы жайылтылган кызмат орундарын ээлеген адамдар  гана толтурушат,

эгерде мүлктүн наркы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнөн 3000 эседен ашып кетсе.

10.

Эсептик көрсөткүчтүн өлчөмү эмнеге барабар?

Кыргыз Республикасынын "Эсептик көрсөткүч жөнүндө" Мыйзамынын 2 статьясына ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүн  2006 жылдын 1 январынан 100 сом  деп бекиткен.