Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ноокен районунун Достук айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Башкы адис –социалдык маселелер боюнча 1 (бирдик), ж.б.
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Гуманитардык, социалдык илимдер, педагогикалык, саламаттыкты сактоо багыты боюнча жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө»,  «Коомдук саламаттык сактоо жөнүндөө», «Маданият жөнүндө» мыйзамдары.

- билгичтиги:

маалыматтыжыйноо, талдоо, системалаштыруужанажалпылоо;

аналитикалыкдокументтердидаярдоо;

тиешелүүчөйрөдөгүата-мекендикжана чет өлкөлүктажрыйбаныталдоожана

практикадаколдонуу;

кесиптештермененнатыйжалуукызматташуу;

иштиктүүсүйлөшүүлөрдүжүргүзүү;

эмгектинжаңышарттарынакөнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдикукуктукактыларменеништөөжанаалардытажрыйбадаколдонуу;

иштипландаштыруужанажумушубакытынтуурабөлүштүрүү;

башкаруучулукчечимдердиыкчамжүзөгөашыруу.

     Иш милдеттери:

 - социалдык паспорттоштурууну ишке ашырат, үй бүлөнүн жана балдардын укуктары менен таламдарын коргоо боюнча милдеттерди аткарат;

 -үй бүлөлөрдүн жакырдыгын жана анын себептерин, жардамга муктаждык деңгээлин,  кирешелер тууралуу маалыматтарды аныктайт;

 -укук коргоо органдары жана билим берүү бөлүмү менен биргеликте жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча өспүрүмдөрдүн инспекторлору менен   биргеликте иш жүргүзөт.

Адис -экономист-статис (1 бирдик)

Кесиптик билимдин деңгээли:

 - Экономикалык, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика багытындагы жогорку билим же орто кесиптик билим.

 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө» мыйзамы.

 Иш милдеттери:

 -алдыдагы жылга жана орточо мөөнөттүү (3жылга) келечекке аймакты  социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын түзүү үчүн баштапкы маалыматтарды даярдоо,

-жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелердин жана  ишканалардын иш-аракетинде комплекстүү экономикалык талдоо жүргүзүү.

 Адис –аскердик каттоо бөлүмүнүн инспектору (1 бирдик)

 Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же кесиптик орто билим.

 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

 -иш стажына талап коюлбайт.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» мыйзамы.

Иш милдеттери:

-жарандарды каттоого алуу жана каттоодон чыгара билүү;

-жарандарга паспорт берүү жана алмаштыруу үчүн райондук паспорт столго жолдомо берүү;

-аскерге милдеттүүлөрдүн жана чакырылуучулардын алгачкы каттоосун жүргүзүү.

 Талап кылынуучу иш кагаздары:

 -сынактык  комиссиянын төрагасынын атына арыз;

   -кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасы;

  -паспорттун көчүрмөсү;

   -билими тууратуу документтин (диплом) көчүрмөсү (нотариалдык конторадан же иштеген  жеринен тастыкталган);

   -эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариалдык конторадан же иштеген жеринен тастыкталган);

   -4х6 өлчөмүндөгү 2 (даана) сүрөт;

 -өмүр баян (соттолгондугу жесоттолбогондугу жөнүндөгү маалыматы көрсөтүү менен)

     Документтерди кабыл алуу жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде кабыл алынарын эскертебиз.

 Документтер жуманын ишемби жана жекшемби күндөрүнөн сырткары ар күнү

 саат 8-30дан 17-30га чейин айыл өкмөтүнүн уюштуруу иштери дана кадрлар маселелери боюнча бөлүмдө кабыл алынат.

 Достук айыл өкмөтү квалификациялык талаптарга жооп берген талапкерлерге конкурс  өткөрүүчү күн жана жай кошумча билдирилет.

 Дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен району, Шамалды-Сай айылы,Рыскулов  көчөсү, Телефондор:(03734) 6-00-00, (0551) 27-87-75

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00