Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Ата районунун Ысык-Ата айыл өкмөтү
Бөлүм: ФЭО
Кызмат орду: Заведующий и другие см.далее
Талаптар:

Ысык-Ата районунун Ысык-Ата айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарына конкурс жарыялайт:

финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысы-1адис ,социалдык иштер боюнча адис-1   муниципалдык кызмат орундарына конкурс жарыялайт.

Квалификациялык талаптар:

 1. Финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысына: финансы-экономика тармагындагы жогорку билими, тийиштүү кесиби боюнча мамлекеттик органдарда иштеген эмгек стажысы 1 жылдан кем эмес, же болбосо тийиштүү кесиптик стажысы 3жылдан кем эмес, мамлекеттик тилди, компьютердик программаларды : 1-С, Мамлекеттик сатып алуу интернет порталын, ж.б. тийиштүү деңгээлде билүүсү талап кылынат, тийиштүү деңгээлде нормативдик-укуктук актыларды, мыйзамдарды билүүсү.
 2. Социалдык иштер боюнча адиске: Жогорку кесиптик, же кесиптик атайын орто билими, мамлекеттик тилди, компьютердик программаларды тийиштүү деңгээлде билүүсү талап кылынат, эмгек стажысы талап кылынбайт.

Функционалдык-кызматтык милдеттери:

 1. Финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысына:
 • Финансы-экономикалык бөлүмдүн кызматкерлеринин ишине көзөмөл жүргүзөт.
 • кийинки жылга жана келерки жылдарга бюджеттин киреше- чыгаша бөлүктөрүн социалдык-экономикалык өнүгүү планына жана мыйзамга ылайык түзөт.
 • айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгүн толуктоо боюнча иш алып барат.
 • айыл өкмөтүнүн буйруктарын, чечимдерин, Айылдык Кенештин токтомдорун аткарууга алат.
 • Айылдык Кенешке керек болгон учурларда финансы боюнча түшүндүрүүлөрүн берет
 • Жогорку органдарга, айылдык Кенешке бюджеттин киреше-чыгаша бөлүктөрү боюнча тийиштүү маалыматтарын берет.
 • Убагында тийиштүү отчетторун берип турат.
 • Айыл өкмөтүнүн башчысынын жылдык иш-чара планын даярдап, аны макулдаштырып, иш-чара план боюнча тийиштүү мекемеге билдирүү берип турат.
 • Тийиштүү мамлекеттик ыйгарым укуктардын бардыгын аткарат.
 • Айыл өкмөтүнүн финансы боюнча буйруктарынын проектисин дайындайт, айылдык Кенешке финансы,бюджет боюнча токтомдордун проектилерин дайындап берет.
 • Мамлекеттик сатып алуу боюнча иштердин мыйзам чегинде жүрүп жаткандыгына көзөмөл жүргүзөт.
 1. Социалдык иштер боюнча адиске:

-Моралдык жактан туруксуз, социалдык камсыздоого муктаж үй-бүлөөлөрдү, ошондой эле коркунуч тобундагы балдарды иликтөө

-Социалдык өнүгүү программаларын ишке ашыруу боюнча иш жүргүзүү.

-Медициналык , пенциялык тейлөө, билим алуу, диний, маданият, социалдык коргоо маселелерди чечүүдө керектүү материалдарды даярдоо.

-Социалдык тейлөө боюнча жарандарды кабыл алуу.

-Жарандарды ар кандай материалдык жактан колдоодо, аз камсыз үй-бүлөрлөргө колдоо көрсөтүүдө,социалдык паспорттук отчет түзүүдө аткарылган иш-чаралар боюнча жылдык жана орто-аралык отчетторун түзүү.

-жеке ден-соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген, жалгыз  бой жумушка жарабаган жарандар боюнча үй-бүлөөлөрдү жана балдарды  колдоону ишке ашырууда ЖӨБО башчысына, социалдык өнүгүү башкармалыгына маалымдайт.

-Майып балдарга пособие жана ЧАЭСтин катышуучуларына мамлекеттик жеңилдиктерди алууда баардык  социалдык материалдарда топтоп, даярдап комиссиянын бекитүүсүнө көрсөтөт.

-Аз-камсыз үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу боюнча иш-чараларды жүргүзөт.

-Жарандардын берген маалыматтарынын чындыгын тастыктайт.

-Камкорчу жана көзөмөлчү,же асырап алган үй-бүлөлөрдүн тийиштүү документтерин даярдайт.

-ж.б. кызматына жараша милдеттерин аткарат.

 

Бардык ваканттык орундарга: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамдарын жана өзүнүн кызматына тийиштүү мыйзамдарды , зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди , компьютердик программаларды билүүсү талап кылынат.

Талап кылынуучу документтер. Конкурска катышуу жөнүндөгү арызы, өздүк баракчасы,өмүр баяны, 2 сүрөт (4х6см), паспортунун көчүрмөсү, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин жана билими жөнүндөгү документтеринин көчүрмөсү, соттолбогондугу тууралуу аныктама . Паспорту конкурска келгенде көрсөтүлөт.

Документтер конкурс жарыяланган күндөн тартып 10 күндүн ичинде төмөнкү даректе айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы тарабынан кабыл алынат : Ысык-Ата айыл өкмөтү, Алмалуу айылы С.Жакишев көчөсү №17 , сурап билүү телефону:0704800028.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-11-20 00:00:00
Дата аягы: 2017-12-01 00:00:00