Вакансиялар Талас облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусу боюнча башкармалыгы
Бөлүм:
Кызмат орду: башкы адис ж.б.
Талаптар:

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусу боюнча башкармалыгынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамына ылайык административдик кызматтын

бош орундарына сынак жарыялайт

 

 1. Каржы секторунун башкы адиси -1 орун;

Квалификациялык талаптар:

 • Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналууга;
 • 21 жаштан жаш болбоого;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана

       расмий тилдерди билүү;

 • Билими жогорку, төмөндөгү багыттар боюнча: экономика жана башкаруу, бухгалтердик эсеп жана аудит, каржы;
 • Стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Функционалдык милдеттери:

 • Кыргыз Республикасынын бюджеттик мекемелердеги бухгалтердик эсеп нускамасына ылайык түздөн-түз иш алып барат жана Башкармалыктын ишенимге берилген акчалай каражаттардын жана баалуулуктардын сакталышына жеке жоопкер болот;
 • Негизги жана акчалай каражаттардын, материалдык баалуулуктар жана айлануу активдеринин эсебин туура жүргүзөт жана ишеним кагаздарынын каттоо журналдарын жүргүзөт;
 • Башкармалыктын кызматкерлерин өз убагында айлык  маянасын, башка акчалай төлөм жана камсыздоолору менен канаатандырат;
 • Жумушту алып барууда бухгалтердик жана кассалык тартиптин, сакталуусун камсыздайт;

Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-майындагы №224 “Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча жобону бекитүү жөнүндө”, 2017-жылдын 01-мартындагы №131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө”, 2014-жылдын 31-октябрындагы № 620 “Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүлүштөрүнүн аскер кызматчыларынын акчалай акысы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун жана “1С-бухгалтерия” 8.2 программасын билүү;

 

 1. Талас шаары жана Талас району боюнча Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн Жарандык коргонуу бөлүмүнүн башкы адиси -1 орун;

Квалификациялык талаптар:

 • Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналууга;
 • 21 жаштан жаш болбоого;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана

       расмий тилдерди билүү;

 • Билими жогорку, төмөндөгү багыттар боюнча: техникалык, табигый илимдер, экономика жана башкаруу, архитектура жана курулуш, физика жана математика, саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдардан коргонуу,өрт коопсуздугун камсыздоо;
 • Стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же

тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Функционалдык милдеттери:

 • Жарандык коргонуунун тынчтык жана согуш мезгилине карата пландарын иштеп чыгып, өз убагында бөлүмүнүн башчысынын көрсөтмөсү менен түзөтүүлөрдү жүргүзөт;
 • Жарандык коргонуу комиссиялары менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген Өзгөчө кырдаалдардын классификациясынын негизинде өзгөчө кырдаалдардын чегин аныктайт, алардын оордугун баалоону жүргүзөт ошондой эле авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерин жүргүзүүгө керектелүүчү күч жана каражаттарды тартуу боюнча чечимдерин даярдайт;
 • Райондук кабарлоо системасынын түзүлүшүн уюштурат жана өзгөчө кырдаал пайда болгон учурда алардын туруктуу иштешин көзөмөлдөйт.

 

Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-ноябрындагы № 733 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын жиктелиши жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”;  “2012-жылдын 20-февралындагы № 115 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө”, 2011-жылдын 3-январындагы №1 “Кыргыз Республикасында Өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасы жөнүндө жобо”.

           

 1. Талас шаары жана Талас району боюнча Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн Жарандык коргонуу бөлүмүнүн жетектөөсү адиси -1 орун;

Квалификациялык талаптар:

 • Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналууга;
 • 21 жаштан жаш болбоого;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана

       расмий тилдерди билүү;

 • Билими жогорку, төмөндөгү багыттар боюнча: техникалык, табигый илимдер, экономика, архитектура жана курулуш, физика жана математика, саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдардан коргонуу;
 • Иш стажы талап коюлбайт.

Функционалдык милдеттери:

 • Жарандык коргонуунун тынчтык жана согуш мезгилине карата пландарын иштеп чыгып, өз убагында бөлүмүнүн башчысынын көрсөтмөсү менен түзөтүүлөрдү жүргүзөт;
 • Жарандык коргонуу комиссиялары менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген Өзгөчө кырдаалдардын классификациясынын негизинде өзгөчө кырдаалдардын чегин аныктайт, алардын оордугун баалоону жүргүзөт ошондой эле авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерин жүргүзүүгө керектелүүчү күч жана каражаттарды тартуу боюнча чечимдерин даярдайт;
 • Райондук кабарлоо системасынын түзүлүшүн уюштурат жана өзгөчө кырдаал пайда болгон учурда алардын туруктуу иштешин көзөмөлдөйт.

Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-ноябрындагы № 733 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын жиктелиши жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”;  2012-жылдын 20-февралындагы №115 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө”, 2011-жылдын 3-январындагы №1 “Кыргыз Республикасында Өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасы жөнүндө жобо.

 

 1. Бакай-Ата району боюнча Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн Жарандык коргонуу бөлүмчөсүнүн башкы адиси -1 орун;

Квалификациялык талаптар:

 • Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналууга;
 • 21 жаштан жаш болбоого;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана

       расмий тилдерди билүү;

 • Билими жогорку, төмөндөгү багыттар боюнча: техникалык, табигый илимдер, экономика, архитектура жана курулуш, физика жана математика, саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдардан коргонуу;
 • Стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Функционалдык милдеттери:

 • Жарандык коргонуунун тынчтык жана согуш мезгилине карата пландарын иштеп чыгып, өз

 

убагында бөлүмүнүн башчысынын көрсөтмөсү менен түзөтүүлөрдү жүргүзөт;

 • Жарандык коргонуу комиссиялары менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген Өзгөчө кырдаалдардын классификациясынын негизинде өзгөчө кырдаалдардын чегин аныктайт, алардын оордугун баалоону жүргүзөт ошондой эле авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерин жүргүзүүгө керектелүүчү күч жана каражаттарды тартуу боюнча чечимдерин даярдайт;
 • Райондук кабарлоо системасынын түзүлүшүн уюштурат жана өзгөчө кырдаал пайда болгон учурда алардын туруктуу иштешин көзөмөлдөйт.

Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйдардарына ылайык түздөн-түз иш алып барат;

 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-ноябрындагы №733 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын жиктелиши жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы № 115 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө”, 2011-жылдын 3-январындагы №1 “Кыргыз Республикасында өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасы жөнүндө жобо” .
 • Жарандык коргонуунун тынчтык жана согуш мезгилине карата пландарын иштеп чыгып, өз убагында бөлүмүнүн башчысынын көрсөтмөсү менен түзөтүүлөрдү жүргүзөт.
 1. 5. Кара-Буура району боюнча Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн Жарандык коргонуу бөлүмчөсүнүн жетектөөчү адиси -1 орун;

Квалификациялык талаптар:

 • Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналууга;
 • 21 жаштан жаш болбоого;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана

       расмий тилдерди билүү;

 • Билими жогорку, төмөндөгү багыттар боюнча: техникалык, табигый илимдер, экономика, архитектура жана курулуш, физика жана математика, саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдардан коргонуу;
 • Иш стажы талап коюлбайт.

Функционалдык милдеттери:

 • Жарандык коргонуунун тынчтык жана согуш мезгилине карата пландарын иштеп чыгып, өз

 

убагында бөлүмүнүн башчысынын көрсөтмөсү менен түзөтүүлөрдү жүргүзөт;

 • Жарандык коргонуу комиссиялары менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген Өзгөчө кырдаалдардын классификациясынын негизинде өзгөчө кырдаалдардын чегин аныктайт, алардын оордугун баалоону жүргүзөт ошондой эле авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерин жүргүзүүгө керектелүүчү күч жана каражаттарды тартуу боюнча чечимдерин даярдайт;
 • Райондук кабарлоо системасынын түзүлүшүн уюштурат жана өзгөчө кырдаал пайда болгон учурда алардын туруктуу иштешин көзөмөлдөйт.

Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйдардарына ылайык түздөн-түз иш алып барат;

 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-ноябрындагы №733 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын жиктелиши жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы № 115 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө”, 2011-жылдын 3-январындагы №1 “Кыргыз Республикасында өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасы жөнүндө жобо” .
 • Жарандык коргонуунун тынчтык жана согуш мезгилине карата пландарын иштеп чыгып, өз убагында бөлүмүнүн башчысынын көрсөтмөсү менен түзөтүүлөрдү жүргүзөт.

 

 

Сынакка  катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди тапшыруу керек;

 

-           Бош кызмат орду көрсөтүлгөн өздүк арыз;

-           Кадрлар боюнча өздүк баракча, сүрөтү (4х6 - 2 даана);

-          Өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

-           Резюме;

-           Паспорттун көчүрмөсүн;

-           Керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

 

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды конкурска катыштырууга жол берилбейт.

 

Конкурска катышуу үчүн керектүү документтерди төмөнкү дарекке жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде саат 9-.30 дан 17.30 чейин тапшыруу керек. Дареги: Талас шаары Ч.Айтматов көчөсү №370, Маалымат алуу телефондору: (03422) 5-25-01, 0500 77-00-17.

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-04-10 00:00:00
Дата аягы: 2018-04-23 00:00:00