Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ош аймактык ветеринардык дарт аныктоо жана экспертиза борбору
Бөлүм: Ош аймактык ветеринардык дарт аныктоо жана экспертиза борбору
Кызмат орду: Башкы адис, жетектөөчү адис, адис
Талаптар:

Ош аймактык ветеринардык дарт аныктоо жана экспертиза борбору 4 бош мамлекеттик административдик кызмат орундарына конкурс жарыялайт:  

 

 «Башкы адис»:

1.Кесиптик билиминин денгээли:

                - жогорку ветеринардык

  1. Стажы жана иш тажрыйбасы:

                жалпы -3 жыл, ветеринардык -1жыл.

3.Кесиптик компетенциясы:

    Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды жана тийиштуу тармактагы ченемдик укуктук актыларды билуусу;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон олчомдо мамлекеттик жана же расмий тилди билуусу.

Кондумдор (фунционалдык милдеттер):

- эпизоотиялык – башкы адис

- жумалык, айлык отчетторду тузот жана жонотот,

- буйруктарды каттайт кириш-чыгыш журналын жургузот.

- жумушчулардын айлык табелдерин толтурат.

 

«Жетектоочу адис»:   Паразитология секторуна

1.Кесиптик билиминин денгээли:

- жогорку ветеринардык, атайын орто – ветеринардык, биологиялык, химиялык, медициналык.

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт.

3.Кесиптик компетенциясы :

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды жана тийиштуу тармактагы ченемдик укуктук актыларды билуусу;

Кондумдор (фунционалдык милдеттер):

- сектордун тазалыгын ,келген материалдарды реакцияга чейин даярдоо, бизде «доровый виварий»  бар. Паразитология секторунун карамагында ошол жердеги жандыктарды карайт, тамагынан баштап алдыларын тазалайт.

 

 «Адис» Серология секторуна:

 

1.Кесиптик билиминин денгээли:

- атайын орто-ветеринардык.

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

-стажына талап коюлбайт.

3.Кесиптик компетенциясы:

-жалпы ченемдик укуктук актыларды жана тийиштуу тармактагы ченемдик укуктук актыларды билуусу;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон олчомдо мамлекеттик жана же расмий тилди билуусу.

Кондумдор (функционалдык милдеттер):

- сектордун тазалыгын карайт,

- пробиркаларды жууйт,

-реакция коет.

«Адис» Вет.сан.экспертиза секторуна:

 

1.Кесиптик билиминин денгээли:

-атайын орто – ветеринардык.

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт.

3.Кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды жана тийиштуу тармактагы ченемдик укуктук актыларды билуусу;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон олчомдо мамлекеттик жана же расмий тилди билуусу.

Кондумдор (функционалдык милдеттер):

- сектордун тазалыгын карайт,

- реакция коет

Кабыл алынуучу документтер:

- конкурстук комиссиянын атына кызмат ордун корсотуу менен жеке арыз,

- жекече баракча суроту менен,

- омур баян,

- резюме,

- сурот 4х6 олчомундо 2 даана,

- билими жонундо документтин кочурмосу ( нотариалдык жактан тастыкталган),

- эмгек китепчесинин кочурмосу (нотариалдык жактан тастыкталган),

- соттолбогондугу тууралуу аныктама.

 

Документтер Ош шаарынын Молдо Нияз кочосунун 135-уйундо Ош аймактык ветеринардык дарт аныктоо жана экспертиза борборунун административдик  имаратында жарыя массалык-маалымат каражатына чыккан кундон тартып 14 кундун ичинде кабыл алынат, байланыш учун телефон: 2-32-70, 5-73-69.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-03-22 00:00:00
Дата аягы: 2016-04-06 00:00:00