Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Жалал-Абад шаарынын мэриясынын жергиликтүү салыктар жана төлөмдөрдү жыйноо башкармалыгы
Бөлүм: Уюштуруу иштери жана анализ жүргүзүү бөлүмү
Кызмат орду: Башкы адис (1шт. бирдик), ж.б.
Талаптар:

Уюштуруу иштери жана анализ жүргүзүү бөлүмү:

 • башкы адис (1шт. бирдик);

адис (1 шт. бирдик);

 

Рейддик көзөмөл жана патентти узартуу бөлүмү:

 • жетектөөчү адис (1 шт. бирдик)

 

Мүлк салыгын жана жер салыгын жыйноо бөлүмү:

 • адис (2 шт. бирдик)

 

КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

 

Кесиптик билимдин деңгээли:

- башкы адис кызмат орундарына:

 • финансы-экономикалык жогорку билим.

 

 • жетектөөчү адис жана адис кызмат орундарына:
 • финансы-экономикалык жогорку же орто кесиптик билим.

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • бөлүм башчы жана башкы адис кызмат орундарына:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 

 • жетектөөчү адис жана адис кызмат орундарына:
 • стаж талап кылынбайт.

 

Иш милдеттери:

 

 • Уюштуруу иштери жана анализ жүргүзүү бөлүмүнүн башкы адиси:
 • Жергиликтүү салыктардын топтолуусуна анализ жүргүзөт жана координациялайт;
 • Жогорку органдарга берилүүчү бухгалтердик жана башка тиешелүү  отчеттордун жана маалыматтардын өз мезгилдүүлүгүн камсыз кылат;
 • Жергиликтүү бюджеттин божомол долбоорун түзүүгө катышат жана божомол пландарды бөлүштүрүп аткаруучуларга жеткирет;
 • Салыктар боюнча күтүлүүчү келип түшүүлөрдү түзөт жана анализдейт;
 • Казыналыктын аймактык бөлүмү жана салык төлөөчүлөр менен салыктар боюнча салыштыруу текшерме актыларын өз убагында жүргүзүүну камсыз кылат;
 • Жергиликтүү салыктар боюнча анализ жүргүзөт жана банк аркылуу түшкөн салыктарды реестрге түшүрүп , учетун тактайт.

 

 • Уюштуруу иштери жана анализ жүргүзүү бөлүмүнүн адиси:
 • Казыналыктан аймактык бөлүмүнөн алынуучу баштапкы документацияны алып келет жана тиешелүү адистерге тапшырат;
 • Чарбалык субьектердин маалыматтары боюнча жоопторун даярдайт жана жеткирет;
 • Аткаруучулук тартибин сакталышын көзөмөлдөйт жана табель жүргүзөт;
 • Иш кагаздарын иреттеп, бекитилген номенклатура боюнча архивге тапшырууну уюштурат;
 • Башкармалыктын кадр маселелери боюнча тиешелүү жумуштарды кызматкерлердин өздүк делосунун толуктуулугуна, табель жүргүзүүгө жооптуу, квалификациялык кадрларга болгон керектөөнү аныктайт жана өз убагында шаардык мэриянын кадрларды тандоо боюнча сынактык комиссиясына маалымдайт;
 • Кесиптик квалификацияны жогорулатуу боюнча аппараттык окууларды уюштуруп, өткөрөт.

 

-Рейддик көзөмөл жана патентти узартуу бөлүмүнүн  жетектөөчү адиси:

 • жайгашкан участкаларды кыдыруу, ишкердик ишмердүүлүгүн патенттин негизинде жүргүзгөн салыкчылардын салык төлөмдөрүн төлөөсү боюнча жумалык жана айлык отчетторун даярдоо;

 

 • Мүлк салыгын жана жер салыгын жыйноо бөлүмүнүн адиси:

-бөлүмдүн жалпы жетекчилиги;

-бөлүмдүн отчеттор жыйындысын даярдоо;

-салыштырма анализдерди даярдоо;

-айсайын аткарылуучу пландын аткарылышын көзөмөлдөө;

 

Талап кылынуучу иш кагаздары:

 • конкурстук комиссиянын төрагасынын атына арыз;
 • кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасы;
 • билими тууралуу документтин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);
 • паспорттун көчүрмөсү;
 • эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);
 • өмүр баяны;
 • 4х6 өлчөмүндө 2 даана сүрөт;
 • ден соолугу тууралуу тактама (№ 086);
 • соттолбогондугу тууралуу тактама (тактама алынган мөөнөтү 6 айдан ашпоосу зарыл);
 • квалификациясын жогорулатуу боюнча иш кагаздары (сертификат), баа пикирлер жана сунуштамалар колдоого алынат.

 

            Документтерди кабыл алуу жарыя жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан күндөн баштап 10 күн ичинде кабыл алынарын эскертебиз.

 

 Документтер жуманын ишемби жана жекшемби күндөрүнөн сырткары ар күнү саат 8-30 дан 17-30 га чейин мэриянын уюштуруу иштери жана кадрлар маселелери боюнча бөлүмүндө кабыл алынат.

 

Дареги: Жалал-Абад шаары, Ж.Бакиев көчөсү 38, 1-кабат 5-кабинет. Сурап билүү телефондору: (03722) 2-30-93.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00