Агенттиктин директорунун орун басары М.К. Байдылдаев, Агенттиктин кызматкерлери, эксперттер менен биргеликте “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 2023-2027-жылдарга өнүктүрүү” боюнча программасын иштеп чыгуу тууралуу талкууга катышууда.