Жалал-Абад областынын Сот департаментинин улук кызмат ордуна, Сот    приставдар кызмат бөлүмдөрүнүн сот приставдары жөнүндө бирдик. (С-Б).

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— каалаган профилдеги жогорку билим.

 1. Эмгек стажы жана жалпы стажы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.

 1. Кесиптик компетенциялар:

3.1. Билим:

— “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдары.

— Кыргыз Республикасынын “Жылсыз жоруктар жөнүндө” кодекси, Кыргыз Республикасынын “Бузуулар жөнүндө” кодекси.

— Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: «Сот приставдары жөнүндө»; «Соттук аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө»; “Курал жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”.

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүүнүн типтүү нускамалары;

— Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин 2022-жылдын 14-январындагы № 25 чечими менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти жөнүндө» жобо;

 1. Кесиптик компетенциялар:

3.1. Билим:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Сот приставдары жөнүндө», «Курал жөнүндө»,

 

 

3.2. Жөндөмдүүлүгү:

— маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

— кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;

— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— жаңы эмгек шарттарына көнүү.

3.3 Жөндөмдүүлүгү:

— түзүмдүк бөлүмдүн ишинин багытына ылайык келген чөйрөдө иштөө;

-. ок атуучу куралдар жана атайын техника менен иштөө;

— кызматтык милдеттерди аткаруунун алкагында түзүмдүк бөлүмдүн ишинин натыйжаларын талдоо жана болжолдоо;

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

— мамлекеттик жана расмий тилдерде кат алышууну жүргүзүү;

— мамлекеттик деңгээлде долбоордук документтерди даярдоо;

— башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалал-Абад областтык Сот департаментинин башкармалыгынын бухгалтердик

          эсеп, отчеттуулук жана мамлекеттик сатып алуулар секторунун адиси

                                              үчүн  — бирдик. (М-Б).        

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку экономикалык билим.

 1. Иш стажы жана иш стажы:

— иш тажрыйбасын көрсөтпөстөн.

— (мындан тышкары, товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларды башкаруу боюнча сертификаттын болушу артыкчылык болуп саналат)

 1. Кесиптик компетенциялар:

3.1. Билим:

— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

— “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Соттук аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-майындагы No 224 токтому менен бекитилген Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу жөнүндө жобо.

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 28-августундагы № 531 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинде турган мекемелердин атайын каражаттары жана депозиттик суммалары жөнүндө жобо;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы No 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

— Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2012-жылдын 26-январындагы № 25 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Сот департаменти жөнүндө» жобо;

3.2. Жөндөмдүүлүгү:

— жогору турган жетекчилердин көрсөтмөлөрүн сапаттуу аткаруу;

— маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

— кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;

— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

— командалык иш.

3.3. Жөндөмдүүлүгү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Сот департаментинин    Жалал-Абад областтык башкармалыгынын жетектөөчү адиси үчүн 1-бирдик (М-А).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку юридикалык билим.

 1. Иш стажы жана иш стажы:

— Иш тажрыйба зарыл эмес .

 1. Кесиптик компетенциялар:

3.1. Билим:

— Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси; Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси

Республика, Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодекси, Кыргыз Республикасынын “Жылсыз жоруктар жөнүндө” кодекси, Кыргыз Республикасынын “Бузуулар жөнүндө” кодекси.

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Сот приставдарынын статусу жөнүндө жана башка

Аткаруу өндүрүшү” “Күрөө жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Эмгекти коргоо жөнүндө”;

— Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы No 17 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын модернизациялоо концепциясы

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы No 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

— Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2012-жылдын 26-январындагы № 25 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Сот департаменти жөнүндө» жобо;

3.2. Жөндөмдүүлүгү:

— маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

— кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;

— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— жаңы эмгек шарттарына көнүү.

3.3. Жөндөмдүүлүгү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

— башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалал –Абад областынын Сот департаментинин Сот аткаруучулар кызмат

               бөлүмдөрүнүн сот  аткаруучулары жөнүндө –  бирдик. (S-B)

                                             

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку юридикалык билим.

 1. Иш стажы жана иш стажы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.

 1. Кесиптик компетенциялар:

3.1. Билим:

— Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “Жорумдук жоруктар жөнүндө” кодексине, “Бузуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын кодексине, Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине;

— Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: «Сот аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө»; «Күрөө жөнүндө», «Балдар жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө»;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы No 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

— Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2012-жылдын 26-январындагы № 25 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Сот департаменти жөнүндө» жобо;

3.2. Жөндөмдүүлүгү:

— маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

— кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;

— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— жаңы эмгек шарттарына көнүү.

3.3. Жөндөмдүүлүгү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

— мамлекеттик жана расмий тилдерде кат алышууну жүргүзүү;

— башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу.

 1. Функционалдык милдеттер:

— өзү жетектеген аймактык бөлүмдүн ишин уюштуруу жана контролдоо;

— соттук аткаруучулардын баш тартуу жана өз алдынча баш тартуу жөнүндө арыздарын кароо;

— аймактык бөлүмдүн депозиттик эсебин мыйзамда белгиленген тартипте тескөө, аны жүргүзүү үчүн жоопкерчилик;

— областтын башкы соттук аткаруучусуна сот аткаруучуну сыйлоо же дисциплинардык жоопкерчиликке тартуу, анын ичинде эгерде ал аткаруу өндүрүшүн жүргүзүүдө мыйзамды бузган болсо, сот аткаруучуну андан аркы аткаруу аракеттеринен четтетүү жөнүндө сунуш киргизүү;

— жарандардын жана юридикалык жактардын сот аткаруучуларынын аракеттери боюнча кайрылууларын баш ийүү тартибинде кароо, аларды кабыл алууну жүзөгө ашыруу;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу.

 

 

 

 

 

 

Жалал-Абад областынын Сот департаментинин кадрлар боюнча башкы                 

                                              адис жөнүндө — бирдик (С-Б)

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку юридикалык билим.

 1. Иш стажы жана иш стажы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.

 1. Кесиптик компетенциялар:

3.1. Билим:

— «Судьялардын статусу жөнүндө», «Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы.

— Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси; Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси

Республика, Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодекси, Кыргыз Республикасынын “Жылсыз жоруктар жөнүндө” кодекси, Кыргыз Республикасынын “Бузуулар жөнүндө” кодекси.

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Сот приставдарынын статусу жөнүндө жана башка

Аткаруу өндүрүшү” “Күрөө жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Эмгекти коргоо жөнүндө”;

— Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын 20-июнундагы No 146 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын модернизациялоо концепциясы;

— Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы No 17 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестри;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы No 706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” токтомдору; 2017-жылдын 1-мартындагы No 131 “Мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын эмгегине жана эмгек акысын төлөө шарттарына баа берүү жөнүндө”;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш өндүрүшүнүн типтүү нускамасы;

— Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2012-жылдын 26-январындагы № 25 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Сот департаменти жөнүндө» жобо;

3.2. Жөндөмдүүлүгү:

— маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

— кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;

— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— жаңы эмгек шарттарына көнүү.

3.3.Жөндөмдүүлүгү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

— мамлекеттик жана расмий тилдерде долбоордук документтерди даярдоо;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

— башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу.

 

 

 

 

 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат:

 1. Конкурстук комиссиянын төрагасынын атына арыз.
 2. Кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча.
 3. Паспорттун көчүрмөсү.
 4. Көк фондо 3х4 сүрөт 4 даана.
 5. Дипломдун нотариус тарабынан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.
 6. Эмгек китепчесинин нотариус тарабынан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.
 7. Резюме.
 8. Резюме (соттолбогондугу тууралуу справканы көрсөтүү менен).

Кошумча

 1. № 86-У формасындагы медициналык справка.
 2. Жашаган жеринен справка.
 3. Жашаган жеринен же иштеген жеринен мунездеме.
 4. Аскердик билеттин көчүрмөсү.
 5. Скоросшиватель 1 даана.
 6. Конверт 1 даана.
 7. Жеке карта.

Сынакка катышуу үчүн тиешелүү документтер ушул кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде кабыл алынат.

Документтер төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:

Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Шопоков көчөсү No40.

Ориенттүү: каршысы, Жалал-Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын имараты.

Сурап ​​билүү телефондору: 0 (3722) 7 38 79, 0 (3722) 7 08 23.

Кошумча маалыматты www.suddep.sot.kg жана mkk.gov.kg расмий сайтыбыздан ала аласыз.

Эскертүү: жогоруда көрсөтүлгөн документтер толук эмес жана өз убагында берилбеген учурда сынактын катышуучулары сынакка катышууга жол берилбейт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *