Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын
Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ№24 “Мамлекеттик
органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик
жарандык кызматынын жана муниципиалдык кызматынын кадрлар резервин
түзүү жана иштөөсү жөнүндө” жарлыгына ылайык, төмөнкү улук топтогу
административдик мамлекеттик бош кызмат ордун элөөгө ачык сынак
өткөрүү боюнча кулактандыруунун текстин макулдашууга жана Кыргыз
Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин
сайтына жайгаштырып берүүңүздү суранат.
КР ӨКМне караштуу Калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча
департаменти Ош шаары, Моминова көчөсү, 11.
Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна
төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим, курулуш, тоо иштери, гидрогеология жана инженердик
геология, геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик кызмат же/жана муниципиалдык кызматтагы жыйынды
стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө
3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1 Төмөнкүлөрдү билүү:
Негизги мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципиалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо
тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3 – мартындагы
№ 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Предметтик мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”;
-“Калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктар жөнүндө”;
— “Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу
жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы
№ 550 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын
жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 6-
майындагы № 212 “Аймактарды топторго, уюмдарды – Жарандык коргонуу
боюнча категорияларга киргизүү тартибин бекитүү жөнундө”, 2019-жылдын
11-ноябрындагы №597 “Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды
баалоонун тартибин бекитүү жөнүндө” токтомдорун, КР Министрлер
Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 “Кыргыз
Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айрым маселелери
жөнүндө” токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө
кырдаалдар министрлигине караштуу Калдык сактоочу жайлар менен иштөө
боюнча департаменти жөнүндө жоболорун билүү;
— кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий
тилдерди билүү.
3.2 Билгичтиги:
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу
кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;
— алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жана ыкмаларды
колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
— чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
3.3 Көндүмдөрү:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды
тажрыйбада колдоно билүү;
-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын
билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик
кат алышуу;

-тапшырмаларды аткарууну уюштуруу жана камсыз кылуу;
-жумушту жана иш убактыны мерчемдөө.
Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:
— арыз бош кызмат орундун так аталышы менен, кадрларды каттоо
баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө
маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт 3х4 4 даана;
— паспорттун көчүрмөсү;
— эмгек китепчесинин, кесиптик билимин, илимий даражасын же илимий
наамын тастыктоочу документтердин нотариус аркылуу же персоналды
башкаруу кызматтары аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү.
Сынакка катышуу үчүн документтерди төмөнкү адрес боюнча берүү
керек: Ош шаары, Моминова көч.11, каб.204.
Документтерди сынак жарыяланган күндөн тартып 2023-жылдын
26-майына чейин кечиктирбестен кадр жана иш кагаздары боюнча башкы
адисине тапшыруу керек.
Байланыш телефондор: (0551) 11 22 00.