Кудайберген Базарбаев Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы Мамлекеттик башкаруу академиясынын кызматчылары менен мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун жаңы форматын талкуулады.