Кызыл-Жар айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык
кызмат жана муниципалдык кызмат” жөнүндө Мыйзамына ылайык административтик
муниципалдык башкы, улук жана кенже кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү үчүн
ачык сынак жарыялайт:
Башкы кызмат орундары үчүн: ( Айылдык Кеңешке жооптуу катчы )
 Жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденсия,
Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый
илимдер,Техникалык, Курулуш, Энергетика тармагында)
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары:
 Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети
жөнүндө” Конституциялык Мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
 Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнүндө” Мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”
Мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында
турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы
№ 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү
боюнча типтүү нускама”
 Жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы
же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы)
Улук кызмат орундары үчүн: (финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы, жана
юрист боюнча башкы адис)
 Жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденсия,
Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый
илимдер,Техникалык, Курулуш, Энергетика тармагында)
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары:
 Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө” Мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнүндө” Мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы
№ 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускама”
 Жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы
же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы)
Кенже кызмат орундары үчүн: (статист-экономист, социалдык маданий
маселелери боюнча жетектөөчү адис, аскердик эсепке алуу столунун кызматкери,
Маалымат технологиялар адиси (ИТК)
-Жогорку билим, атайын орто (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,
Юриспруденсия, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык,
Табигый илимдер,Техникалык, Курулуш, Энергетика тармагында)
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары:
 Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 Иш стажына талап коюлбайт.
Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтер
(атайын папкада тиркелген)
 -жеке арызы
 -өздүк каттоо баракчасы
 -дипломдун көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүргөн)
 -эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүргөн)
 -паспорт (көчүрмөсү менен)
 -резюме
 -өмүр баяны (соттолгондугун же соттолбогондугуун көрсөтмөсү менен)
 -3х4 өлчөмүндөгү төрт даана сүрөт
Сынакка катышуучулардын документтери жарыя чыккан күндөн баштап 10 күн
аралыгында Кызыл-Жар айыл өкмөтүнүн конкурстук комиссиясы (жооптуу катчы)
тарабынан кабыл алынат.
Сурап билүү үчүн (0755 ) 31-34-63 телефонуна кайрылсаныздар болот.