Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы Мамлекеттик архитектура-курулуш контролдоо департаменти «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Мамлекеттик архитектура-курулуш контролдоо департаментинин административдик кызмат орундарынын улук жана кенже топторуна кадрлардын резервине киргизүүгѳ ачык конкурс ѳткѳрүү жѳнүндѳ жарыя кылат
Бардык административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына коюлуучу жалпы квалификациялык талаптар:
Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын улук топтору үчүн:
Билүүсү:
Төмөнкү жалпы мыйзамдарды:
1)Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
2)«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
3)«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
4)«Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
5)«Коррупцияга каршы аракеттенүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
6)Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы;
Төмөнкү предметтик мыйзамдарды:
1)Кыргыз Республикасынын “Укук бузуулар жөнүндө” кодексин;
2)Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
3)«Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
4)«Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
5)«Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
6)«Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
7)«Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө»;
8)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 10.02.2009-ж. № 95 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында курулуш объекттеринин мүнөздөмөлөрүн классификациялоо жана курулуштун объекттерине, кыймылсыз мүлк объекттеринин реконструкциясына жана башка өзгөртүлүштөрүнө мамлекеттик архитектуралык-курулуштук көзөмөл жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобосун»;
9)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 06.28.2021-ж. № 114 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө уруксат документтерди берүүнүн тартиби жана курулушу бүткөн объекттерди эксплуатацияга кабыл алуунун тартиби жөнүндө жобосун»;
10)Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 20.05.2022-ж. №260 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы Мамлекеттик архитектура-курулуш контролдоо департаменти жөнүндө жобосун».
Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын кенже топтору үчүн:
Билүүсү:
Төмөнкү жалпы мыйзамдарды:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
2) «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы;
Төмөнкү предметтик мыйзамдарды:
1) Кыргыз Республикасынын “Укук бузуулар жөнүндө” кодексин;
2) Кыргыз Республикасынын Жер кодексин;
3) «Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын;
4) «Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын;
5) «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын;
6) «Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын;
7) «Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын;
8) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 10.02.2009-ж. № 95 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында курулуш объекттеринин мүнөздөмөлөрүн классификациялоо жана курулуштун объекттерине, кыймылсыз мүлк объекттеринин реконструкциясына жана башка өзгөртүлүштөрүнө мамлекеттик архитектуралык-курулуштук көзөмөл жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобосун»;
9) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 06.28.2021-ж. № 114 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө уруксат документтерди берүүнүн тартиби жана курулушу бүткөн объекттерди эксплуатацияга кабыл алуунун тартиби жөнүндө жобосун»;
10) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 20.05.2022-ж. №260 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы Мамлекеттик архитектура-курулуш контролдоо департаменти жөнүндө жобосун».
Администартивдик кызмат орундарынын бардык топтору үчүн жалпы талаптар:
— Кыргыз Республикасынын жараны;
— 21 жаш куракка чыккан;
— Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;
— Компьютердик сабаттуулугу жана зарыл программалык өнүмдөрдө (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекет Про» маалыматтык-укуктук тутум) иштей билүүсү.
Администартивдик кызмат орундарынын улук топтору үчүн кваликифакиялык талаптар:
Мамлекеттик архитектура-курулуш контролдоо багыты боюнча:
1. Ош шаары, Чүй, Талас, Нарын облустарындагы башкы инспекторлор:
— жогорку билим: «Курулуш» профили боюнча, «Өнөр жай жана жарандык курулуш» адистиги.
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.
2. Билгичтиктери:
Архитектуралык-курулуш иши чөйрөсүндөгү мыйзам актыларынын ченемдерин сактоого мамлекеттик контролду жүргүзүү, атап айтканда:
— республикалык маанидеги объекттердин курулушуна мамлекеттик архитектуралык-курулуш көзөмөлүн жүргүзүү;
— техникалык жана архитектуралык-курулуш документтери менен иштөө;
— ченемдик укуктук жана техникалык актылардын талаптарын сактоону камсыз кылуу;
— милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүмдүн көйгөйлөрүн чечүүгө болгон мамилени талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
— башкаруучулук чечимдерди тез кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү, түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрдүн өз ара аракеттенүүсү.
3. Жөндөмү:
— натыйжалуу мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү, жолугушууларды жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
— бузууларды өз убагында четтетүү боюнча талаптарды аткаруу;
— укук бузуулар жөнүндө материалдарды кароо;
— объекттерди өз алдынча курууну жана пайдаланууну токтотуу боюнча мыйзамда белгиленген тартипте чараларды көрүү;
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо.
Администартивдик кызмат орундарынын кенже топтору үчүн кваликифакиялык талаптар:
Мамлекеттик архитектура-курулуш контролдоо багыты боюнча:
1. Чүй, Ош, Талас, Баткен облустарындагы улук инспекторлор жана борбордук аппаратта, Ош шаарындагы, Нарын облусундагы инспекторлор:
— жогорку билим: «Курулуш» профили боюнча: «Өнөр жай жана жарандык курулуш», «Гидротехникалык курулуш», «Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын чыгаруу», «Транспорттук курулуш» профили боюнча: «Темир жолдорду, көпүрөлөрдү жана транспорт тоннелдерин куруу жана эксплуатациялоо», «Автоунаа жолдору жана аэродромдор», «Архитектура» профили боюнча «Архитектура» адистиктери.
— иш стажына талаптар коюлбайт.
2. Билгичтиктери:
Архитектуралык-курулуш иши чөйрөсүндөгү мыйзам актыларынын ченемдерин сактоого мамлекеттик контролду жүргүзүү, атап айтканда:
— республикалык маанидеги объекттердин курулушуна мамлекеттик архитектуралык-курулуш көзөмөлүн жүргүзүү;
— техникалык жана архитектуралык-курулуш документтери менен иштөө;
— ченемдик укуктук жана техникалык актылардын талаптарын сактоону камсыз кылуу;
— милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүмдүн көйгөйлөрүн чечүүгө болгон мамилени талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
— башкаруучулук чечимдерди тез кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү, түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрдүн өз ара аракеттенүүсү.
3. Жөндөмү:
— натыйжалуу мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү, жолугушууларды жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
— бузууларды өз убагында четтетүү боюнча талаптарды аткаруу;
— укук бузуулар жөнүндө материалдарды кароо;
— объекттерди өз алдынча курууну жана пайдаланууну токтотуу боюнча мыйзамда белгиленген тартипте чараларды көрүү;
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо.
Мамлекеттик архитектура-курулуш контролдоо багытында укуктук коштоо боюнча:
1. Ош шаарындагы жетектөөчү адис-юрист:
— жогорку билим: «Юриспруденция» профили боюнча, «Юриспруденция/укук таануу» адистиги.
— иш стажына талаптар коюлбайт.
2. Билгичтиктери:
Архитектуралык-курулуш иши чөйрөсүндөгү мыйзам актыларынын ченемдерин сактоого мамлекеттик контролду жүргүзүү, атап айтканда:
— республикалык маанидеги объекттердин курулушуна мамлекеттик архитектуралык-курулуш көзөмөлүн жүргүзүүдө укуктук коштоо;
— милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— чечимдерди тез кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү.
3. Жөндөмү:
— натыйжалуу мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү, жолугушууларды жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тадрыйбада колдонуу;
— бузууларды өз убагында четтетүү боюнча талаптарды аткаруу;
— укук бузуулар жөнүндө материалдарды кароо;
— объекттерди өз алдынча курууну жана эксплуатациялоону токтотуу боюнча мыйзамда белгиленген тартипте чараларды көрүү;
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
Конкурска катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеси:
1) конкурстук комиссиянын тѳрагасынын атына өзүнүн арызы;
2) резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
3) нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;
4) нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
5) илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;
6) паспорттун көчүрмөсү.
Документтерди кабыл алуу орду жана убактысы:
Документтер Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин имаратында Бишкек шаары, Манас проспектиси, 28 дареги боюнча 4-кабат, 410/2 бөлмөдө беш жумуш күнүн эске алуу менен
2023-жылдын 10-майынан баштап 2023-жылдын 26-майын кошуп саат 9.00дѳн 17.00гѳ чейин (түшкү тамактанууа тыныгуу — саат 12.30дан 13.30га чейин) кабыл алынат.
Кошумча маалымат алуу үчүн 0708980555 телефону боюнча (кадрлар боюнча жетектөөчү адисине) кайрылса болот.
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандардын конкурска катышуусуна жол берилбейт.