Кыргыз Республикасынын Президентинин Жалал-Абад облусундагы
ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты кадрлар резервине кирүү үчүн
ачык конкурс жарыялайт
Административдик кызмат орундарынын башкы, улук жана кенже тобуна
кадрлардын резервине кабыл алуу үчүн ачык конкурс жарыялайт.
Талапкерлерге коюлган квалификациялык талаптар:
1.Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орду (Б-Б)
төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:
1. кесиптик билимдин деңгээли:
— тиешелүү багыттагы жогорку билим;
2. иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан
3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 5 жылдан кем эмес.
3. кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү
кызмат орду боюнча иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
-Кыргыз Республикасынын «Министрлер Кабинети жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
-«Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын «Ченемдик укуктук актылары жөнүндө»
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»
Мыйзамы;
— «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»
Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы
№120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускама, ошондой эле тийиштуу тармактагы предметтик
закондор.
адам ресурстарын башкаруу жаатында;
кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
жана расмий тилдерди билүү;
II.Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орду (У-А), (У-Б)
төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:
1. кесиптик билимдин деңгээли:
-тиешелүү багыттагы жогорку билим;
2. иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан
кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес;
3. кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат
орду боюнча иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
-Кыргыз Республикасынын «Жарандарынын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө» Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын «Ченемдик укуктук актылар жөнүндө»
Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө»
Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2022-жылдын 3-мартындагы
№120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускама, ошондой эле тийиштуу тармактагы предметтик
закондор.
кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
жана/же расмий тилдерди билүү;
III. Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орду (К-А)
төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:
1. кесиптик билимдин деңгзэли:
— мамлекеттик жарандык кызматчылар үчүн — тиешелүү багыттагы жогорку
билим;
2. иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптарды койбостон;
3. кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат
орду боюнча иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча
типтүү нускама, ошондой эле тийиштуу тармактагы закондор.
кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
жана/же расмий тилдерди;
Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер тапшырылат:
— Конкурстук комиссиянын төрагасынын атына мамлекеттик кызматтын тобун
көрсөтүү менен жазылган жеке арыз;
— Резюме (электрондук почтаны жана телефон номерин көрсөтүү менен);
— Өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты
көрсөтүү менен);
— нотариустан же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн негизги жана
кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөсү;
— нотариустан же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн эмгек
китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
— илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин
көчүрмөлөрү (бар болсо);
— Паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы сынакка келгенде көрсөтүлөт).
— Документтерди кабыл алуу 2023-жылдын 15-майынан 29-майына чейин
саат 8.30дан 17.30га чейин жүргүзүлөт.
Дареги: Жалал-Абад шаары,
Эркиндик көчөсү,11
3-кабат, 302-кабинет,
тел. (03722) 2-16-40