Кыштут  айыл  өкмөтү жана  айылдык кеңеши кадрлар резервине киргизүү  үчүн улук жана кенже администртивдик  муниципалдык кадрлар резервине сынак жарыялайт.

Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына  квалификациялык талаптар.

Жергиликтүү кеңештин жооптуу катчысы:

 1. Жогорку билим,(мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, финансы экономикалык, айыл чарба, гуманитардык, табигый илимдк ж.б).
 2. иш стажы жана тажрыйбасы
 • жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чѳйрѳдѳгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.
 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарды билүүсү.
 2. талап кылынуучу документтер:
 • резюме.
 • Кадрлар б-ча ѳздүк баракча
 • Эмгек китепчесинен кѳчүрмѳ (нотариустан тастыкталган)
 • Ѳмүр баян
 • Сурѳт 1 даана 4х6
 • Паспорттун кѳчүрмѳсү
 • Соттуулугу тууралуу маалымкат

Талап кылынган документтер гезитке жарыя чыккан күндѳн тартып 10 жумушчу күничинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат.

Баткен р-ну Таян айылы, Кыштут а/ѳ кеңсеси.

Байланыш тел. 0776240778, 0551240778

 

 

 

 

 

 

Баткен районунун Кыштут айыл өкмөтүнүн кадрлар резервинин административдик муниципалдык кызмат орундарынын топторуна квалификациялык талаптар

 

Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим

Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары:

— жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында)

Жооптуу катчы:

— жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында)

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети Жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
 • «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтомуменен бекитилгенКыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”;

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;
 • “Жайыттар жөнүндө”;
 • “Билим берүү жөнүндө”;
 • “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө;
 • Кыргыз Республикасынын “Ички жер которуу жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандык абалдын актылары жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө”мыйзамдары;
 • “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө” Жобосу;
 • “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө” Жобосу;

 

— Билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

— Көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилгенКыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”;

 

 

Финансылык экономикалык бөлүмүнүн башчысы:

— жогорку билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча.

Башкы адис – бухгалтер (1 штаттык бирдик):

— жогорку билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча

Салыктар боюнча башкы адис ( 1 штаттык бирдик):

— жогорку билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
 • “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттиктили жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;

 

 

Социалдык маселелер боюнча башкы адис ( 1 штаттык бирдик):

— жогорку билим – Социалдык иштер адистиги боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Педагогикалык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө ” мыйзамдары.

Өзгөчө кырдаалдар  боюнча башкы адис ( 1 штаттык бирдик):

 • — жогорку билим – Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Педагогикалык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында.
 • 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • — жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтомуменен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”;

 Билгичтиги:

 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
 • — Көндүмдөрү:
 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— орто кесиптик билим же жогорку билим

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • иш стажына талап коюлбайт;

 

 

Жер жана агрардык маселелер боюнча жетектөөчү адис (1штаттык бирдик):

— жогорку билим же орто кесиптик билим — Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура жана курулуш адистиктери боюнча, Юриспруденция, Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Техникалык, Айыл чарба  багыттары боюнча

Жетектөөчү адис – маалымат компьютердик технологиялар боюнча (1 штаттык бирдик):

— жогорку билим же орто кесиптик билим — Эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар адистиктери боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында

Адис – Ветеринардык инспектору (1 штаттык бирдик)

— жогорку билим же орто кесиптик билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,  Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык,)

 

Аскердик-эсепке алуу столунун инспектору( 2 штаттык бирдик):

— жогорку билим же орто кесиптик билим — Аскердик билим берүү  адистиктери боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында

Айыл башчы ( 5 штаттык бирдик):

— жогорку билим же орто кесиптик билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында)

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;
 • “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө”
 • Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы

№ 120 токтомуменен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”.

 

Жетектөөчү адис  –  материалдык бухгалтер( 1 штаттык бирдик):

— жогорку билим же орто кесиптик билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча

— жогорку билим же орто кесиптик билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.

жетектөөчү адис– экономист — статист( 1  штаттык бирдик):

— жогорку билим же орто кесиптик билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча, физика-математика илимдери же болбосо Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.

Салыктар боюнча —  адис  ( 1 штаттык бирдик):

— жогорку билим же орто кесиптик билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.

 

 

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;
 • “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Расмий статистика жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы

№ 120 токтомуменен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”.