ИЧКИ КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ!
Н.Исанов атындагы айыл өкмөтүнө ички кадрлар
резервине конкурс жарыялайт:
Кенже тобуна
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим — Финансылык экономикалык багыттары
боюнча
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” мыйзамы;
— Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-
жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген “Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын
этикасынын Кодекси.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
— “Мамлекетти тил жөнүндө” мыйзамдары.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык)
жана расмий тилдерди;
— Билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
— Көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Чыг. № 01-19/250, 27.03.2023 Кол койгон: Жолдошев А.Ж., 27.03.2023

Кенже тобу
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим — Финансылык экономикалык багыттары
боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба,
Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика
багыттары боюнча.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” мыйзамы;
— Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-
жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген “Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын
этикасынын Кодекси.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;
— “Мамлекетти тил жөнүндө” мыйзамдары.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык)
жана расмий тилдерди;
— Билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
— Көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.

4. Кенже тобу
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим — Эсептөө техникасы жана информациялык
технологиялар адистиктери боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,
Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык,
Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
Чыг. № 01-19/250, 27.03.2023 Кол койгон: Жолдошев А.Ж., 27.03.2023
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” мыйзамы;
— Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-
жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген “Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын
этикасынын Кодекси.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
мыйзамдары;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы “Кыргыз
Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө
— ” № 517 токтому.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык)
жана расмий тилдерди;
— Билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
— Көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Сынака катышуу үчүн талап кылынуучу иш кагаздар:
1. Конкурстук комиссиянын атына жазылган арыз.
2.Өздүк каттоо баракчасы.
3.Диплом көчүрмөсү( нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүш керек).
4.Эмгек китепченин көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүш керек).
5.Паспорттун көчүрмөсү,3*4 өлчөмүндө 4 даана сүрөт.
6.Резюме.
7.Өмүр баян,(соттулугу жок экендиги жөнүндө маалымдайт)
Конкурска катышуучулардын документтери гезит чыккан күндөн баштап 10
жумушчу күн ичинде Н.Исанов атындагы айыл өкмөтүнүн Жооптуу катчысы
Н.Атаканова кабыл алат.Сурап билүү үчүн 0508-23-36-23 телефонуна
кайрылсаңыздар болот