Тестирлөө залдарынын жайгашкан жери

Тестирлөө залдарынын жайгашкан жери

 

  1. Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча компьютердик тестирлөө Бишкек ш., Чүй пр., 122 дареги боюнча тестирлөө залында өткөрүлөт.
  2. Талас облусу боюнча компьютердик тестирлөө Талас ш., Бердике Баатыр көч., 287 дареги боюнча тестирлөө залында өткөрүлөт.
  3. Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча компьютердик тестирлөө төмөнкү шаарлардагы тиешелүү тестирлөө залдарында өткөрүлөт:

         — Каракол, Абдрахманов көч., 105;

         — Нарын,Ленин көч., 76;

  1. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча компьютердик тестирлөө төмөнкү шаарлардагы тиешелүү тестирлөө залдарында өткөрүлөт:

         — Ош, Ленин көч., 221;

         — Жалал-Абад, Эркиндик көч., 11;

         — Баткен, Сыдыков көч., 1.

  1. Айрым учурларда тестирлөө өткөрүү орду Агенттик менен макулдашылып, мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан аныкталышы мүмкүн.
  2. Бишкек шаарында тестирлөө өткөрүү убактысы тестирлөө бөлүмү (борбору) тарабынан аныкталат, калган залдарда тестирлөө Агенттиктин тестирлөө бөлүмү (борбору) менен макулдашуу боюнча Агенттиктин аймактык бөлүмдөрү тарабынан аныкталат.