День: 10.02.2023

Таласское областное управление Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики

Таласское  областное управление  Судебного департамента при Верховном суде  Кыргызской  Республики в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» объявляет конкурс на зачисление в  резерв кадров…

Тамчы айыл Өкмөтүнүн кадрлар резервине киргизүү үчүн административдик муниципалдык кызматынын орунуна ачык сынак жарыялайт:

улук  кызмат ордунун кадрлар резервине төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет: 1) кесиптик билимдин деңгээли: — жогорку билим. 2) иш стажы жана тажрыйбасы: — жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же…

Сретенский Московского района Чуйской области

Сретенский Московского района Чуйской области в соответствии со статьями 10,12 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением «О порядке проведения открытого конкурса для включения в резерв…

Сокулук райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы

Сокулук райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык улук жана кенже  административдик мамлекеттик кызмат орундарына кадырлардын резервине киргизүү үчүн…

Ош шаардык ветеринардык башкармалыгы

Ош шаардык ветеринардык башкармалыгы  Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын негизинде  улук жана кенже кызмат орундарынын топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык сынак жарыялайт Ош шаардык…