День: 17.02.2023

  2023-жылы мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында мониторинг жүргүзүүнүн планы бекитилди

  2023-жылы мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында мониторинг жүргүзүүнүн планы бекитилди Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу амлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин  тиешелүү…

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонд

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонд Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамына ылайык, борбордук аппаратынын жана аймактык органдарынын улук жана кенже топторунун административдик…

Финансово-кредитный фонд при Министерстве финансов Кыргызской Республики

Финансово-кредитный фонд при Министерстве финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» объявляет открытый конкурсный отбор в резерв кадров на замещение административных государственных должностей…

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функциялары жана ыйгарым укуктары бөлүмүнүн 2023-жылдын 13-17-февралында аткарган иштери

  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын                       28-декабрындагы ПЖ № 414 “Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун Түп районунун айыл аймактарынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жөнүндө” Жарлыгын аткаруу максатында, аталган жарлыкты иш жүзүндө…

Жайылский  районный отдел образования объявляет открытый конкурс

Жайылский  районный отдел образования в соответствии со статьями 10,12 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Положением «О порядке проведения открытого конкурса для включения в резерв кадров государственной…

КРнын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн аппараты, кадрлар резервине киргизүү үчүн улук жана кенже топтогу административдик кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт

КРнын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн аппараты, кадрлар резервине киргизүү үчүн улук жана кенже топтогу административдик кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт Кадрлар резервинин улук…

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты кадрлар резервине кирүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты кадрлар резервине кирүү үчүн ачык конкурс жарыялайт Административдик кызмат орундарынын башкы, улук жана кенже тобуна кадрлардын резервине кабыл алуу үчүн ачык…

Жайылское районное ветеринарное управление объявляет о проведении открытого конкурса на зачисление в резерв кадров

    Жайылское районное ветеринарное управление объявляет о проведении открытого конкурса на зачисление в резерв кадров на старшие и младшие административные должности государственной гражданской службы.   Общие квалификационные требования для…

Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики

Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет о проведении открытого конкурса на зачисление в резерв кадров на главные административные должности государственной гражданской службы Тюпского районного управления аграрного развития. 1.Уровень профессионального образования:…