Сузак райондук ветеринардык башкармалыгы ички резервке алууга кенже
жана улук, мамлекеттик жарандык административдик бош орун кызматарга сыноо
жарыялайт.
1.Улук административдик бош кызматына -Башкы инспектор- 1 шт.
1.1.Кесиптик билим деңгээли:
— Жогорку ветеринардык врач.
1.2.Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы:
-Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же
тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
Улук административдик кызматына жалпы мыйзамдар
 Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 “Кыргыз Республикасынын ченемдик укутук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Предметтик мыйзамдар
— Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндөгү” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндөгү” мыйзамы,
— Кыргыз Республикасынын “Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби
жөнүндө” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана азык түлүктөрдү идентификациялоо
жөнүндө” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жыл 29-январь№56 токтому;
Жеке сапаттары
Акылдуулук:
-Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу, пайда
болгон көйгөйлөргө;
-чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн идөө коюлган
милдеттерге;
-Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу, ведомостволор
аралык өз ара аракеттенүү.
Ишкердик жазуу көндүмдөрү:
-Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон көйгөйлөрдү чечүү
ыкмалары;
— ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушуларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү.
-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.
Кенже административдик кызматына -Улук инспектор-3 шт. Инспектор-1 шт.
2.1.Кесиптик билим деңгээли:
— Жогорку кесиптик билим берүү “Айыл чарба боюнча” ветеринардык врач.
2.2.Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы: Талап кылынбайт.
Кенже административдик кызматына жалпы мыйзамдар
 Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Предметтик мыйзамдар
— Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндөгү” мыйзамы
— Кыргыз Республикасынын “Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби
жөнүндө” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана азык түлүктөрдү идентификациялоо
жөнүндө” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жыл 29-январь№56 токтому;
Жеке сапаттары
Акылдуулук:
-Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу, пайда
болгон көйгөйлөргө;
-чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн идөө коюлган
милдеттерге;
-Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу, ведомостволор
аралык өз ара аракеттенүү.
Ишкердик жазуу көндүмдөрү:
-Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон көйгөйлөрдү чечүү
ыкмалары;
-ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушуларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү.
-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.
5.Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат.
1. Арыз.
2.Дипломдун көчүрмөсү, нотариус тарабынан өткөрүлгөн.
3.Паспорттун көчүрмөсү.
4.Сүрөт 3х4=4 даана.
5.Таржымал (Резюме)
6.Өмүр баяны.
7.Ден соолугу боюнча медициналык тактама.
8.Эмгек китепчесинин көчүрмөсү, нотариус тарабынан өткөрүлгөн.
Документтерди кабыл алуу: 10 календардык иш куну, 2022-жылдын 22-ноябрына
чейин Дареги: Сузак айылы Октябрь көчөсү 26. Сузак райондук башкармалыгынын кадр
бөлүмүнө кайрылыңыздар. Байланыш тел. (03748)5-01-79. Факс (03748)5-01-79.
Электрондук адрес. Vet.suzak@mail.ru