Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

 

Кадрлардын улуттук резерви

 

                                                                                                     

Улуттук кадрлар резервине киргизилген талапкерлер жөнүндө

МААЛЫМАТ

 

Жогорку кызмат орундарына:

Ф.А.А.

Туулган күнү

Билими
(
бүтүргөн жылы, ЖОЖдун аталышы жана алган адистиги)

2018-жылдын 24-апрелине карата иш стажы

Ээлеген кызмат оруну

Кайсы тилдерди билет

мамлекеттик/ муниципалдык кызматта

адис-тиги боюнча

1

Абдубалиев Эрмек Юсупжанович

23.01.1981

 1. Жогорку-магистр, 2013-ж., АГУПКР, менеджмент
  2. Жогорку, 2003-ж., ОшТУ, Электр системалары жана түйүндөрү

4 жыл, 3 ай,

25 күн

14 жыл

ГКПЭН, Энергиянын кайра жаңылануучу булактарын өнүктүрүү жана энергияны сактоо бөлүмүнүн башчысы

англис - С1

2

Айдарбекова Масуда Апсаматбековна

12.12.1977

Жогорку, 2000-ж., КУУ, тарых

10 жыл

 

Ош ш. мэриясы,Башкы адис

англис -А2

3

Аккозиев Алмаз Байитович

15.03.1975

 1. Жогорку, 1998-ж., Ош ТУ, транспортто ташууларды жана башкарууну уюштуруу
  2. Жогорку, 2005-ж., КГЮА, юриспруденция

12 жыл, 3 ай

 

МКК, Түштүк аймактык өкүлчүлүктүн жетекчиси

англис -А1

4

Акматов Аслан Абдыбекович

28.05.1975

Жогорку, 1997-ж., Кыргыз агрардык академиясы, менеджмент

5 жыл, 6 ай,

7 күн

 

«Эркетай» ЖЧК, директордун орун басары

англис -А2

5

Атабекова Нургуль Каримовна

20.02.1973

 1. Жогорку, 1995-ж., ОшУУ, Улуттук мектептеги орус тили жана адабияты;
  2. Жогорку, 2007-ж., КГЮА, юриспруденция

2 жыл, 7 ай,

 6 күн

19 жыл, 11 ай,

14 күн

КР ЖАК, коомдук жана гуманитардык илимдердин аттестациялык бөлүмүнүн башкы илимий кызматкери

англис -А2

6

Баатырканова Венера Темирбековна

04.08.1984

1.Жогорку, 2006-ж., Нарын мамлекеттик университети, Англис тили жана адабияты
2. Жогорку-магистр, 2015-ж., КГЮА, юриспруденция

6 жыл, 5 ай,

8 күн

 

Азыркы учурда иштебейт,акыркы иштеген жери Миграция кызматында башкы адис

англис -С1

7

Бейшембаев Талант Акималыевич

29.02.1984

 1. Жогорку, 2015-ж., МУЯ (Япония), мамбашкаруу
 2. Жогорку, 2008-ж., КРСУ, политология
 3. Жогорку, 2007-ж., АГУПКР, менеджмент
 4. Жогорку-бакалавр, 2005-ж., КРСУ, политология

10 жыл, 6 ай,

 

 КР ӨЭЖМК, талдоо жана пландаштыруу бөлүмүнүн башчысы

 

8

Бопушева Жылдыз Жоробековна

03.04.1976

 1. Жогорку, 2006-ж., КГЮА, юриспруденция;
  2. Жогорку-магистр, 2014-ж., АГУПКР, персоналды башкаруу
  3. Жогорку, 1996-ж., КГНУ, филология

15 жыл, 10 ай

 

ГАМФКС, укуктук экспертиза жана персоналды башкаруу бөлүмүнүн начальниги

англис - А2, немис - А2

9

Дубанаев Темир

02.01.1968

 1. Жогорку, 1991-ж., Кинематографиянын бүткүл союздук мамлекеттик институту, кино жана телевидениенин экономисти. 2. Жогорку-магистр, 2000-ж., АГУПКР, мамбашкаруу

16 жыл, 2 ай

 

Бишкек шаарынын мэриясынын келишимдик мамилелерге мониторинг жүргүзүү жер ресурстары башкармалыгын начальнигинин милдетин аткаруучу 20.02.2019-жылдан баштап

англис - В1, түрк - В2, казак - С1

10

Кожошева Нуржан Мухтаровна

09.09.1986

Жогорку, 2007-ж., КРСУ, Юриспруденция

7 жыл, 4 ай,

20 күн

 

Саясатты өнүктүрүү институту, ЖӨБОнун кызыкчылыктарын улуттук деңгээлде укуктук колдоо боюнча консультанты

англис - В2

11

Курамаев Байкадам Курамаевич

16.05.1972

 1. Жогорку, 1995-ж., Кыргыз мамлекеттик университети, экономист
  2. Жогорку, 2004-ж., ТИМдин Дип. Академиясы, эл аралык мамилелер

14 жыл, 11 ай

 

КР Социалдык өнүктүрүү жана Эмгек министрлиги, Эл аралык мамилелер бөлүмүнүн башчысы

англис - В1, казак - А1

12

Мамыров Кутман Омурзакович

24.03.1984

 1. Жогорку, 2006-ж., ОшУУ, юриспруденция.
 2. Жогорку, 2011-ж., АГУПКР, мамбашкаруу.
 3. Жогорку, 2016-ж., ТИМдин Дип. Академиясы, эл аралык мамилелер

10 жыл, 2 ай

 

КР Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын статс-катчысы

англис - В1, түрк - В1

13

Ниясалиев Маратбек Анарбекович

24.03.1980

 1. Жогорку, 2002-ж., К.Карасаев ат. БГУ, политология
  2. Магистр, 2013-ж., АГУПКР, менеджмент

7 жыл 3 ай

 

Талас райондук мамлекеттик администрациясы, аппарат жетекчиси

 

14

Нурматов Маматкасым Айтмамотович

27.01.1978

 1. Жогорку, 2000-ж., Кыргыз улуттук университети, физика
 2. Жогорку-магистр, 2012-ж., Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы

9 жыл 2 ай

-

-

-

15

Омурзаков Мыктыбек Жаныбекович

23.01.1973

Жогорку, 1996-ж., Ж. Баласагын ат. КУУ, журналистика

10 жыл

 

МКК, Борбордук аймактык өкүлчүлүктүн жетекчиси

англис - А2

16

Разаматова Рано Джумоваевна

25.05.1978

 1. Орто-кесиптик, 1994, Тил жана маданият борбору, англис тили; 2. Жогорку, 2002-ж., Ж. Баласагын ат. КУУ, бажы иши;
  3. Жогорку, 2012-ж., КРСУ, юриспруденция

13 жыл, 10 ай

-

Бишкек ш. мэриясы, Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттигинин директорунун орун басары

англис - В1, кыргыз- А2

17

Сурапова Клара Эшалиевна

08.03.1976

 1. Жогорку, 1997-ж., Кыргыз агрардык академиясы, айлана чөйрөнү коргоо. 2. Магистр, АГУПКР, 2013-ж., менеджмент
  3. Жогорку, 2001-ж., Кыргыз агрардык академиясы, агроэкология

11 жыл, 3 ай

 

КР ӨКМ башкы адиси

англис - А2

18

Тарбинский Олег Станиславович

18.04.1959

Жогорку, 1981-ж., Ленин Комсомолу ат. ЖАнын инженерлердин Ригадагы Кызыл Туу институту, аба транспортунун экономикасы жана уюштурулушу

17 жыл, 2 ай,

11 жыл, 24 күн

МКК, директордун орун басары

англис - В2, италия - А1

19

Темиров Данияр Болотович

16.03.1987

 1. Магистр, 2017-ж., АГУПКР, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
  2. 2010-2013-жж., И. Арабаев ат. КУУга караштуу Экономика жана менеджмент институту, финансы жана кредит
  3. 2004-2009-жж. КРСУ, Юридикалык факультети

5 жыл, 10 ай

 

 КР Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматы, өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук оперкызматкери

 

20

Тургунбаев Алиаскар Абдылдаевич

11.04.1982

 1. Жогорку, 2004-ж., КГУСТА, Дүйнөлүк экономика;
  2. Магистр, 2011-ж., Хитотцубаши университети (Япония), мамлекеттик башкаруудагы экономика

8 жыл, 5 ай

 

Азыркы учурда иштебейт (2014-жылдан 2017-жылга чейин.) АӨБ улуттук консультанты болуп иштеген

англис - С1

 

 

Башкы кызмат орундарына:

Ф.А.А.

Туулган күнү

Билими
(
бүтүргөн жылы, ЖОЖдун аталышы жана алган адистиги)

2018-жылдын 24-апрелине карата иш стажы

Ээлеген кызмат оруну

Кайсы чет тилдерди билет

мамлекеттик/ муниципалдык кызматта

адис-тиги боюнча

 

             

1

Аманова Жазгуль Абдыкадыровна

01.01.1978

 1. Бакалавр, 1999-ж., ЖАГУ, Экономика
  2. Жогорку, 2000-ж., ЖАГУ, Бухгалтердик эсеп жана аудит

17 жыл, 12 ай

 

 КР ФМ мамлекеттик секторунун чыгымдарын пландаштыруу башкармалыгы, Башкы адис

2

Бахавадинов Эрмек Ибрагимович

06.01.1978

 1. Жогорку, 1999-ж., Кыргыз агрардык академия, менеджмент 2.Жогорку, 2001-ж., Кыргыз агрардык академия, экономика 3.Магистр, 2015-ж., Азия-Тынч океан Университети, Япония,

13 жыл, 8 ай

 

Лейлек РГА, аппарат жетекчиси

англис - В2, тажик - В1, япон - А1

3

Зулуев Суйунбай Давлатович

08.09.1970

Жогорку, КГУСТА, 2006-ж., инженер-экономист

9 жыл, 10 ай

 

КРнын ӨКМнин бөлүм башчысы (Бишкек)

англис - А1

4

Ибраев Айбек Тургуналиевич

07.07.1988

 1. Орто, БФЭТ, 2007-ж., финансы
  2. Жогорку, АГУПКР, 2011-ж., финансы жана кредит

5 жыл, 7 ай

 

Финансы министрлиги, кирешелер жана отчеттуулук бөлүмүнүн башчысы

 

 

5

Иманалиева Жанара Жекшенбековна

08.09.1973

Жогорку, 1998, К.Карасаев атындагы БГУ, Кыргыз тили жана адабияты, Магистр, 2011, АУПКР,  Менеджмент

19 жыл, 6 ай,

22 күн

 

МКК, уюштуруу жана карьералык пландоо бөлүмүнүн башкы адиси

англис - В2

6

Келсинбек кызы Кереметкан

25.01.1977

 1. Жогорку, 1999-ж., БГУ, Кыргыз тили жана адабияты
  2. Жогорку, 2001-ж., БГУ, Социалдык иш
  3. Магистр, 2012-ж., Йокогама улуттук университети, мамбашкаруу

16 жыл, 6 ай

 

Акыйкатчынын Аппараты, персоналды башкаруу, уюштуруу иштери жана кызматташтык бөлүмүнүн башчысы

англис - С1, япон - В1, түрк - В1, казак - С1

7

Кубанычбеков Жоомартбек

12.05.1984

 1. Жогорку, 2007-ж., КГЮА, Юриспруденция
  2. Магистр, 2012-ж., АГУПР, Менеджмент
  3. Магистр, 2015-ж., МИДин Академиясы, эл аралык мамилелер

5 жыл, 6 ай, 24 күн

 

КР Өкмөт Аппараты, ЕАЭС иштери боюнча бөлүмүнүн эксперти

 

 

8

Мурсабекова Индира Муратбековна

30.06.1981

 1. Жогорку, 2004, БГУ, Политология;
  2. Жогорку -магистр, 2016, АГУПКР, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

6 жыл, 5 ай

 

Экономика министрлиги, Банкроттук жана баалоо ишмердиги саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

 

 

 

             

9

Салыкбаев Бакытбек Таалайбекович

26.01.1980

1.Бакалавр, 2001-ж., КНУ, Колдонмо математика жана информатика,
2. Жогорку, 2004-ж., КНУ, Юриспруденция

11 жыл, 6 ай

-

МКК, тестирлөө бөлүмүнүн (борборунун) эксперт-полиграфологу

англис - В2

10

Тургунбаев Алиаскар Абдылдаевич

11.04.1982

 1. Жогорку, 2004-ж., КГУСТА, Эл аралык экономика;
  2. Магистр, 2011-ж., Хитотцубаши Университети (Япония), мамлекеттик башкаруудагы экономика

8 жыл, 5 ай

 

Азыркы учурда иштебейт (2014-жылдан 2017-жылга чейин.) АӨБ улуттук консультанты болуп иштеген

англис - С1

11

Усонгул уулу Алмаз

18.10.1983

 1. Жогорку, 2006-ж., Ысык-Көл УУ, Колдонмо математика жана информатика,
  2. Магистр, 2007-ж., АУПКР, менеджмент

10 жыл, 2 ай

-

КР экономика министри Бажы-тарифтик саясатты башкаруу боюнча ыйгарым укуктар бөлүмүнүн , башкы адиси

англис - А2


 
                   Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервинин

                                                                                       ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ 

Ф.А.А.

Туулган күнү

Билими
(
ЖОЖдун аталышы, кайсы адистиги боюнча кайсы жылы бүтүрдү)

 

___ ______________ карата иш стажы

Резервге

киргизүү күнү

Байланыштар

(тел./ e-mail)

Тилдерди билүү

мамлекеттик/ муниципалдык кызматта

адистиги боюнча

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улуттук кадрлар резервине бош орундар

сынак  жарыяланган дата

Мамлекеттик/муниципалдык кызматтын аты

бош орундун аты

административдик кызматтын тобу

Квалификациалык талаптар

(билими боюнча)

19.04.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты Региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы башкы Квалификациялык талаптар көрсөтүлгөн эмес.
15.04.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин Кочкор райондук калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы башкы төмөнкү багыттар боюнча кесиптик жогорку билим: юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу.
Кыргыз Республикасынын өнөр жай, жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети Долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы башкы жогорку кесиптик билим  багыты боюнча экономика, юриспруденция, эл аралык мамилелер (жогорку кесиптик техникалык билимге жол берилет).
11.04.2019 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик Майлуу-Суу шаарынын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча бөлүмүнүн начальниги       башкы баардык чөйрөдөгү жогорку билим.
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Башталгыч кесиптик билим берүү агенттиги Каржылоо жана бухгалтердик эсеп бөлүмүнүн башчысы башкы жогорку кесиптик билим берүү багыттары: каржы, экономикалык.
10.04.2019  Чүй облусу Кемин району Боролдой айыл өкмөтү Жооптуу катчысы башкы Квалификациялык талаптар берилген эмес.

көрсөтулгөн номерге кайрылууга болот (03135) 5-61-15, 5-61-36 

Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги Жалал-Абад облусунун Сузак районунун маданият бөлүмүнүн башчысы  башкы   маданият жана искусство чөйрөсүндө 5 жылдан кем эмес иш стажы, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык илимдер же баардык чөйрөдөгү жогорку билим   
09.04.2019   Эсептөө палатасы Социалдык жана курчап турган чөйрөнүн чыгымдарына аудит жүргүзүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору  башкы   мамлекеттик аудит жана контроль, экономика, финансы жана укук жаатында жогорку кесиптик билим
05.04.2019
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
Баткен облусунун Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы. башкы жогорку педагогикалык же гуманитардык билим берүү
Бюджеттик саясат, финансылык талдоо жана инвестициялар боюнча башкармалыгынын башчысы жогорку экономикалык билим
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Жөнгө салуу иш бөлүмүнүн башчысы жогорку билим техникалык жана юридикалык 
04.04.2019 Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Чаткал райондук Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы башкы жогорку билим-экономикалык, юридикалык, гуманитардык, техникалык жана/же башкаруунун менеджменти.
Лейлек райондук  Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы
Бакай-Ата райондук Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басары
Түп райондук Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басары
Балыкчы шаардык Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басары
Алай райондук Эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысынын  орун басары

Бишкек шааарын мэриясы

Бишкек шаарынын Биринчи май районунун социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы башкы жогорку билим, коомдук жана коомдук-экономикалык илимдер, Экономика жана башкаруу, педагогика жаатында юриспруденция   
03.04.2019

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

 

Ош шаарынын маданият башкармалыгынын башчысы башкы жогорку билим, маданият жана искусство, же мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык илимдер чөйрөсүндө жогорку билим, же болбосо маданият жана искусство чөйрөсүндө 5 жылдан кем эмес иш стажы бар болсо.