Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестри

(2021-жылдын 30-апрелине карата абалы)

    


Аты-жөнү
Туулган жылы Кызмат орду Бошотуунун негизи Буйруктун чыккан күнү жана N Эскертүү Соттун айрым кызмат орундарында иштөө же иштин айрым түрлөрүн жүргүзүү укугунан ажыратуу мөөнөтү жөнүндө чечими
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы
1 Ускенбаева Гульмира Талаповна  1964 МСКнын Кемин району боюнча башкармалыгынын кирешелерди эсепке алуу жана декларацияларды иргөө бөлүмүнүн улук инспектору  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 8-п. (8) кызматчы мамлекеттик жарандык кызматка же муниципалдык кызматка кирүүдө жасалма документтерди же билип туруп жалган маалыматтарды бергендиги МСКнын 2018-жылдын 20-июнундагы №228-к буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
2 Кылычбеков Тилек Кылычбекович  1981 МСКнын Ак-Суу  району боюнча башкармалыгынын начальниктин орун басары "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 8-п. (8) - кызматчы мамлекеттик жарандык кызматка же муниципалдык кызматка кирүүдө жасалма документтерди же билип туруп жалган маалыматтарды бергендиги 05.12.2018 ж. № 481-к МСКнын 2018-жылдын 5-декабрындагы № 481-к буйругу  02.2022 жылга чейин  
3 Абылгазиев Менсулин Келишбекович 1977 МСКнын эркин экономикалык аймактардын субъектилерин контролдоо башкармалыгынын начальниги "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-бер. 1-бөлүгүнүн 6-п.  МСКнын 2019-жылдын 8-февралындагы № 47-к  буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
4 Шамбетов Нурмат Бекбосунович 1969 Бишкек ш. МСКнын Ленин району боюнча башкармалыгынын начальниги   "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-беренесинин 1-б. 6-п. "а"пунктчасы., 3-п. "а" пунктчасы.  МСКнын 2020-жылдын 9-мартындагы № 125-к  буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
5 Кадыркулов Таалайбек Камчыбекович 1964  Бишкек ш. МСКнын Ленин району боюнча башкармалыгынын текшерүү бөлүмүнүн бөлүм башчысы "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-беренесинин 1-б. 6-п. "а" пунктчасы, 3-п. "а"пунктчасы. МСКнын 2020-жылдын 9-мартындагы № 125-к  буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
6 Раймалиев Солдатбек Джаныбекович 1978 Бишкек ш. МСКнын Ленин району боюнча башкармалыгынын текшерүү бөлүмүнүн секторунун башкы инспектору "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-беренесинин 1-б. 6-п. "а" пунктчасы, 3-п. "а"пунктчасы.  МСКнын 2020-жылдын 9-мартындагы № 125-к  буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
7 Бейшенбаев Нурбек Акматович 1961 Карызды өндүрүү бөлүмүнүн чечимдер менен иштөө секторунун башкы инспектору "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "а" пунктчасы  МСКнын 2020-жылдын 20-февралындагы № 78-к буйругу  Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
8 Мухатаев Талайбек Аспекович 1974 МСКнын башкармалыгынын кирешелер боюнча бөлүмүнүн башкы инспектору "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "а" пунктчасы 2020-жылдын 15-майындагы № 186-к буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
9 Кенжебаев Элдарбек Дыйканбаевич 1985 МСК нын карыздарды өндүрүүнү текшерүү боюнча бөлүмүнүн инспектору "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "а" пунктчасы   2020-жылдын 10-августундагы №363-к буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
10 Атамкулов Дамирбек Жаныбекович 1977  МСКнын  Таш-Көмүр шаары боюнча башкармалыгынын карыздарды  өндүрүү жана текшерүүлөр бөлүмүнүн башчысы "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 3-п. "г" пунктчасы, жана 7 пункту  2020-жылдын 1-сентябрьндагы №414 -к буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
11 Ысабаев Тенизбеек Ысабаевич 1972 Таш-Көмүр ш. боюнча башкармалыгынын карызды өндүрүү жана текшерүү бөлүмүнүн улук инспектору "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-беренесинин 1-б. 3-п. "г"пунктчасы, 7-пункту МСКнын 2020-жылдын 15-сентябрындагы № 439-к  буйругу  Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
12 Осмонов Асылбек Базарбаевич 1966 Бишкек ш. Ленин району боюнча башкармалыгынын төлөөчүлөрдү издөө бөлүмүнүн начальниги "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-беренесинин 1-б. 3-п. "а"пунктчасы МСКнын 2020-жылдын 23-сентябрындагы № 458-к  буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
13 Ибрагимов Зулпукар Шакирович  1969 Бишкек ш. Октябрь району боюнча башкармалыгынын  мониторингдөө, талдоо жана болжолдоо бөлүмүнүн мониторинг секторунун улук инспектору "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-беренесинин 1-б. 6-п. "а"пунктчасы МСКнын 2020-жылдын 23-сентябрындагы № 465-к  буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
14 Усенбаев Ильгиз Рысбекович 1991 Бишкек ш. Ленин району боюнча башкармалыгынын атайын салыктык режимдери бөлүмүнүн КММдин жүгүртүлүшүн жана акциздик продукцияларды өндүрүүчүлөрдү контролдоо секторунун улук инспектору "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-беренесинин 1-б. 3-п. "а"пунктчасы МСКнын 2020-жылдын 23-сентябрындагы № 466-к  буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы
15 Абдыкулов Докторбек Уларбек Улы 1960 Жайыл району боюнча калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн адиси Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-б. 5 п., "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 34-б. 1-бөлүмүнүн 7-п., 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда Калкты жана жарандык актыларды каттоо департаментинин 2018-жылдын 19-ноябрындагы     № 255о/к буйругу   02.2022 ж. чейин Калкты жана жарандык актыларды каттоо департаментинин тартиптик комиссиясынын 2018-жылдын 14-ноябрындагы №27 протоколу. Жаран Н.Ж.Курманованын арызында көрсөтүлгөн фактылар боюнча кызматтык териштирүүнүн негизинде корутундусу. Этика боюнча комиссиянын төрагасы Б.Р.Алтымышовдун 2018-жылдын 5-ноябрындагы кызматтык катынын жана этика боючна комиссиянын 2018-жылдын 2-ноябрындагы отурумунун №4 протоколу.
 Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги
16 Нураков Улукбек Джаудатович 1988 Нарын облусунун Кочкор районундагы Мамлекеттик нотариалдык конторанын улук мамлекеттик нотариусу "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 6-п. "а"-пунктчасы - ишке келбей койгондугу (жумушчу күнүнүн ичинде жүйөлүү себепсиз 3 сааттан ашык жумуш ордунда болбогондо) 2019-жылдын 16-октябрындагы № 186-л буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
17 Кенжебаев Мирлан Болотбекович 1984 Ички аудитор (башкы адис) "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 6-п. "а"-пунктчасы - ишке келбей койгондугу (жумушчу күнүнүн ичинде жүйөлүү себепсиз 3 сааттан ашык жумуш ордунда болбогондо)  2019-жылдын 29-ноябрындагы № 219-л буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти
18 Имангазиева Мариса Абылмечимовна 1987 Бишкек ш. Октябрь райондук сотунун аппаратынын бөлүм башчысы  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34-б; 47-б. 1-бөлүгүнүн 5, 6-п. (34-берене- Мамлекеттик жарандык кызматчыга жана муниципалдык кызматчыга салынуучу тартиптик жазалар, (5)кызматчы ээлеген кызмат ордуна ылайык келбегенде, (6)  кызматчы эмгек тартибин төмөнкүдөй одоно бузганда) 2018-жылдын 2-октябрындагы № 593 буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
19 Момбеков Саид Каттобекович  1985 Бишкек ш. Октябрь райондук сотунун судьясынын жардамчысы  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34-б; 47-б. 1-бөлүгүнүн 5, 6-п. (34-берене- Мамлекеттик жарандык кызматчыга жана муниципалдык кызматчыга салынуучу тартиптик жазалар, (5)кызматчы ээлеген кызмат ордуна ылайык келбегенде, (6)  кызматчы эмгек тартибин төмөнкүдөй одоно бузганда) 2018-жылдын 2-октябрындагы № 593 буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
20 Сапарали уулу Жыргалбек 1995  Бишкек ш. Свердлов райондук сотунун соттук отурумунун катчысы "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34-бер., 47-бер. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" жана "а" пунктчалары. 2020-жылдын 20-январындагы №26 буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы
21 Карымшаков Мэлис Ракымович 1976 Тобокелдиктерди баалоо, стратегиялык талдоо жана типологиялар секторунун башкы инспектору Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-б. 1-бөлүгүнүн 5-6-п.; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" жана "а" пунктчалары -  (а) ишке келбей койгондо (жумушчу күнүнүн ичинде жүйөлүү себепсиз 3 сааттан ашык жумуш ордунда болбогондо); (д) эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда ФЧМКнын 2018-жылдын 4-майындагы № 30/лс буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
 Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги
22 Кожомкулов Марат Муратбекович 1982 Автомобиль, суу транспортунун жана салмак-тыш өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин Чуй аймактык башкармалыгынын начальниги Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-б. 1-бөлүгүнүн 5-п.; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда 2018-жылдын 20-июнундагы № 16-1 буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
23 Сыдыков Курманбек Мукаяшимович 1962 Автомобиль, суу транспортунун жана салмактыш өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин Чүй аймактык башкармалыгынын начальниги "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-пунктунун "д" пунктчасы  2020-жылдын 14- декабрындагы № 14-1 буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамаш-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги
24 Тагаев Абдимиталип Мурзамамытович 1962 Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча Баткен башкармалыгынын башкы адиси "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б.7-п.  2020-жылдын 18-мартындагы № 31-кл буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
25 Токтосун уулу Алмаз 1975   Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча Ысык-Көл башкармалыгынын адиси "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-бер. 1-бөлүгүнүн 6-п. "а" пунктчасы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-бер. 6-пунктунун "а" пунктчасы  2020-жылдын 11-майындагы № 38-кл буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
26 Ниязалиева Ирсалат Сайфиевна    Баткен облусунун Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн бөлүм башчысы "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда 2018-жылдын 28-сентябрындагы №1 22/4 буйругу  (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
27 Бечелов Алмазбек Маматкадырович   Сузак районунун билим берүү бөлүмүнүн бөлүм башчысы  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда  6.03.2018-жылдын 6-мартындагы № 36/4 буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
28 Зыябекова Угулай Медетбековна   Аксы районунун билим берүү бөлүмүнүн бөлүм башчысы  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-беренесинин 1-бөлугүнүн 6-п. “д”пунктчасы - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткаргандыгы 2019-жылдын 20-ноябрындагы  №173/4 буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги
29 Кадыров Кубатбек Кадырович 1985 Адис "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34-б. 1-п., 47-беренесинин 1-б. 3-п. "г" пунктчасы - этика кодексинин талаптарын, анын ичинде жумуш убактысынан тышкары бир нече жолу жана одоно бузганда, этика боюнча комиссиянын сунушу боюнча 2019-жылдын 21-июнундагы № 01-41/35 буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги
 
30 Сулайманов Абдулкосим Абдукахарович 1959  Жетектоочу адис "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-беренесинин 1-б. 8-п. 2019-жылдын 12-ноябрындагы  №93-к буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы
31 Балтабаев Керимбек Сапашович 1969 Чаткал, Ала-Бука жана Аксы райондору боюнча региондор аралык башкармалыгынын начальнигинин орун басары "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда 2019-жылдын 2-декабрындагы  №263-лс буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
32 Абдылдаев Нуркалый Касымович 1964  Талас региондор аралык башкармалыгынын онор жай коопсуздугу боюнча башкы инспектору  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы, 21-б. 2-п.  2020-жылдын 10-мартындагы  №37 буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
33 Замир уулу Сабитахун 1981 Талас региондор аралык башкармалыгынын экологиялык коопсуздугу боюнча инспектору  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы, 21-б. 2-п.  2020-жылдын 10-мартындагы  №37 буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
34 Шаршенбаев Кубанычбек Абдырахманович 1958 Бишкек ш. боюнча Региондор аралык башкармалыгынын архитектура жана курулуш козомолдоо боюнча улук инспектору  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы, 22, 21-б., КР Эмгек кодексинин 83-бер. 2-абзацы  2020-жылдын 10-январындагы  №07-лс буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
35 Ашырбаев Таалайбек Дуйшенович 1966 Архитектура жана курулуш козомолдоо башкармалыгынын начальниги  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы, 22, 21-б., Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-б. 2-абзацы 2020-жылдын 10-январындагы  №11-лс буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
36 Жанбоев Бейшенбай Кадыкеевич 1959 Архитектура жана курулуш козомолдоо башкармалыгынын болум башчысы  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы, 22, 21-б., Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-б. 2-абзацы  2020-жылдын 10-январындагы  №11-лс буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
37 Бокоев Болотбек Осмонович 1972  Архитектура жана курулуш козомолдоо башкармалыгынын башкы инспектору "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы, 22, 21-б., Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-б. 2-абзацы  2020-жылдын 10-январындагы  №11-лс буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
38 Ачилдиев Шараф Ерматович 1986 Архитектура жана курулуш козомолдоо башкармалыгынын башкы инспектору  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы, 22, 21-б., Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-б. 2-абзацы  2020-жылдын 10-январындагы  №11-лс буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
39 Абдикааров Абдисали Абдиллаевич 1959  Архитектура жана курулуш козомолдоо башкармалыгынын улук инспектору  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы, 22, 21-б., Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-б. 2-абзацы 2020-жылдын 10-январындагы  №11-лс буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
40 Табышев Муратбек Орозбекович 1961  Архитектура жана курулуш козомолдоо башкармалыгынын инспектору "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы, 22, 21-б., Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-б. 2-абзацы  2020-жылдын 10-январындагы  №11-лс буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
Бишкек шаарынын мэриясы
41 Медетбек уулу Асхат 1980 Бишкек шаарынын мэриясынын Капиталдык курулуш башкармалыгынын начальнигинин орун басары "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-бер. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-бер. 5-пункту  2020-жылдын 15-майындагы № 77-лс буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Кумбел айыл өкмөтү
42 Төлөгөнов Эмилбек Кубатбекович   Жооптуу катчы "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 32,34-бер., Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-б. 5,12-пункттары 2020-жылдын 8-январындагы № 9 буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
Бишкек ш. мэриясынын Свердлов району боюнча Муниципалдык администрациясы
43 Сатибаева Миновар Жунусовна  1960 Бишкек ш. мэриясынын №19 МАБдын начальниги "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы 2020-жылдын 28-апрелиндеги № 54 буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиги
44 Айтиева Айана Курсанбековна 1997 Укуктук колдоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-пунктунун "а" пунктчасы, 45-б. 1-пунктунун 2 пунктчасы 2020-жылдын 20-майындагы № 18-к буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
Кара-Балта шаарынын мэриясы
45 Карагулов Таалайбек Баратович 1968 Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу мүлктү муниципалдык менчиктештирүү бөлүмүнүн башчысы "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 7-пункту Кара-Балта  шаарынын мэринин 2021-жылдын 24-февралындагы № 53 буйругу Кара-Балта шаарынын мэриясынын тартиптик комиссиясынын 2021-жылдын 24-февралындагы № 53 сунушу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реестрден чыгарылгандар:

 

Аты-жөнү Туулган жылы Кызмат орду Бошотуунун негизи Буйруктун чыккан күнү жана N Эскертүү Соттун айрым кызмат орундарында иштөө же иштин айрым түрлөрүн жүргүзүү укугунан ажыратуу мөөнөтү жөнүндө чечими
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматы
1 Калбеков Акылбек Осмонбекович 1964 МСКнын Майлуу-Суу шаары боюнча салык карызын өндүрүү жана салыктык текшерүүлөр бөлүмүнүн начальниги Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 88-б. 4-п. - кызматкерди мыйзамдуу күчүнө кирген сот өкүмүнө ылайык мурдагы ишин улантууга мүмкүн болбогон жазага тартылгандыгы; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 48-б. "4" п. -  соттун мыйзамдуу күчүнө кирген айыптоо өкүмүнө ылайык кызматчыга мурда иштеген ишин улантууну жокко чыгарган жаза дайындалгандыгы 2014-жылдын 17-апрелиндеги №14-к буйругу УГД № 11/14.Д6/082-13-0444 Майлуу-Суу ш. сотунун өкүмү  жана "Соттун күчүнө кирген өкүмү боюнча" № 411 17.04.2014 ж. Майлуу-Суу ш. сотунун каты (14-п. Соттуулугу жоюлганга же алып салынганга чейин)  
2 Козуев Эмильбек Шамшиевич 1968 МСКнын Ош ш. боюнча декларацияларды бербеген жана берүүну токтоткон салык төлөөчүлөр менен иштеген бөлүмүнүн башкы инспектору  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 22-берененин 1-бөлүгүнүн 6 п., 47-берененин 1-бөлүгүнүн 7-п., Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-берененин 7-п.   2016-жылдын 29-декабрындагы  № 35-к МСКнын Ош ш. боюнча  башкармалыгынын буйругу   (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
3 Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович 1976 МСКнын Ленин району боюнча башкармалыгынын начальниги  Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-берененин 5-п., 146-147-б., "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 47-берененин 1-бөлүгүнүн 6-п. -  кызматчы эмгек тартибин төмөнкүдөй одоно бузганда МСКнын  2017-жылдын 7 мартындагы № 68-л буйругу   (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
4 Медеров Азамат Медерович 1984 МСКнын Жайыл району боюнча  салыктык текшерүүлөр бөлүмүнүн улук инспектору Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-бер. 7-п., "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-бер. 7-п., 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы -ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги МСКнын 2017-жылдын 10-июлундагы № 291-л буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
5 Джунусалиев Рамис Майрамбекович 1984 МСКнын Бишкек ш. Биринчимай району боюнча  башкармалыгынын начальниктин орун басары Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-берененин 6-бөлүгүнүн "а" п., "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-бер. 1-бөлүгүнүн 7-п., 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги МСКнын 2017-жылдын 16-октябрындагы № 404-л буйругу  Белгилүү бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу боюнча соттун чечими (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
6 Есенгулов Чолпонкул 1953 Бишкек ш. Свердлов району боюнча салыктык текшерүүлөр бөлүмүнүн текшерүүлөр секторунун башкы инспектору Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-берененин 7-п., "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө"Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-берененин 7-п., 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги МСКнын 2017-жылдын 10-июлундагы  № 292-л  буйругу  (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
7 Чынгожоев Абдыкалык Тургуналиевич 1958 МСКнын Талас ш. боюнча  башкармалыгынын начальниги Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-берененин 5-п., 146-б. 3-п.; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 34-б. 1-бөлүгүнүн 7-п., 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пп. (д) -  эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда МСКнын  2017-жылдын 1-декабрындагы №456-л буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
8 Тураев Талыпжан Якубович  1961 МСКнын  Бишкек ш. Ленин району боюнча башкармалыгынын салык төлөөчүлөрдү издөө бөлүмүнүн улук инспектору  Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-берененин 2-бөлүгүнүн 3-абз., "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  47-берененин 7-п., 1-бөлүгүнүн 3-п. "а" пунктчасы - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги МСКнын 2017-жылдын 13-декабрындагы №466-л  буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
 Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги
9 Жылчиев Мелс Масиралиевич 1961 Джалал-Абад ш. Мамлекеттик нотариалдык конторанын улук мамлекеттик нотариусу Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-б. 6-п. "д" пунктчасы, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "г" пунктчасы -кызматчыга жүктөлгөн милдеттерди аткарууга байланыштуу ага белгилүү болгон мыйзам менен корголуучу сырларды (мамлекеттик, кызматтык жана башка) ачыкка чыгаргандыгы
2017-жылдын 18-октябрындагы №277 буйругу Азыркы күндө М.М.Жылчиев биринчи инстанциядагы сотко Юстиция министрлигине кызматтык ордуна  калыбына келтирүү боюнча арыз менен кайрылган. (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)   
10 Жолдошов Авазбек Калмурзаевич 1981 Баткен облусунун Юстиция башкармалыгынын Кызыл-Кыя ш. боюнча Мамлекеттик нотариалдык конторанын мамлекеттик нотариусу  07.02.2014 ж. № 1 Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин коллегиясынын токтому  жана  10.10.2013 ж. Кызыл-Кыя ш. соттун чечими 2014-жылдын 11-февралындагы № 31 буйругу Соттуулугу жоюлганга же алып салынганга чейин   
11 Туманова Гульбарчын Аетбаевна 1983 Жалал-Абад ш. ГНК мамлекеттик нотариусу 19.11.2014 ж. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун чечими (КР жазык кодексинин 304, 315-б.) 2014-жылдын 5-декабрындагы № 209 буйругу Соттуулугу жоюлганга же алып салынганга чейин   
 Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги
12 Раев Мырзаш Болотович 1975 Ысык-Ата регионалдык казына бөлүмүнүн бөлүм башчысы  Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 88-б. 4-п. - кызматкерди мыйзамдуу күчүнө кирген сот өкүмүнө ылайык мурдагы ишин улантууга мүмкүн болбогон жазага тартышса  2014-жылдын 19-июнундагы № 182/л Буйругу Биринчимай райондук сотунун 2014-жылдын 20-майындагы  № 082-13-0061 УД-3/14 Б3 фанансылык уюмдардын башкы кызматтарына 3 -жылга жол бербөө жөнүндө буйругу. Өкум 2014-ж. 17-майында даттанбаган жаан ошол замат аткарууга тийиш чечим катары мыйзам күчүнө кирди.   
13 Сатаев Эльдос Мелсович 1982  Свердловский регионалдык казына бөлүмүнүн бөлүм башчысы Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 88-б. 4-п. - кызматкерди мыйзамдуу күчүнө кирген сот өкүмүнө ылайык мурдагы ишин улантууга мүмкүн болбогон жазага тартышса   2014-жылдын 20-июну Бишкек ш. Свердлов райондук сотунун өкүмү 3.05.2014 ж. (Соттуулугу жоюлганга же алып салынганга чейин)  
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот департаменти
14 Абышов Самат Султанкулович 1985 Тогуз-Торо райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук сот аткаруучусу 08.09.2014 ж. № УД-13-14Д-3,01 Базар-Коргон  райондук сотунун чечими    Белгилүү бир кызмат ордун ээлөө укугунан 3 жылга ажыратуу (Соттуулугу жоюлганга же алып салынганга чейин)  
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы
15 Усубалиев Алым Усенбекович 1971 Чуй-Токмок ветеринардык башкармалыгынын директордун орун басары  Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 320-б. 2-п.-артыкчылык алуу максатында  кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу; 324-беренеси- кызмат адамынын ишкердикке мыйзамсыз катышуусу 2015-жылдын 30-мартындагы Токмок шаардык сотунун чечими Соттуулугу жоюлганга же алып салынганга чейин   
16 Сарбаков Жаныбек Карабекович 1965 Кара-Буура райондук башкармалыгынын начальниги Бишкек шаардык сотунун чечими (КИ-169/15БЗ) 2015-жылдын 30-сентябрындагы № 101 буйругу Соттуулугу жоюлганга же алып салынганга чейин   
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги
17 Касмалиев Жаныбек Кемелович 1962 Архитектура жана техникалык ченемдештирүү башкармалыгынын начальниги "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 34-берененин 1-п. 7-пп. - кызматчы жүктөлгөн милдеттерди аткарбаганы же талаптагыдай эмес аткарганы, этикалык ченемдерди сактабаганы, кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө мыйзамдарды бузганы үчүн:7) ээлеген кызматынан бошотуу 2017-жылдын 10-февралындагы №10-к буйругу  Бишкек шаардык соту Ленин райондук сотунун 2017-жылдын 1-июнундагы "Ж.Касмалиевди калыбына келтирүү жөнүндө жана аргасыз жумушка келбеген убакыты үчүн Мамкурулуштан эмгек акыны төлөп берүү" тууралуу доону канаттандырбай калтырган чечимин күчүндө калтырды. (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык) Ж.Касмалиев калыбына келтирүү жөнүндө жана аргасыз жумушка келбеген убакыты үчүн эмгек акыны төлөп берүү тууралуу сотко кайрылды  
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы
18 Соурбаева Гульхан Онолбековна  1969 Ленин району боюнча жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 47-берененин 1-бөлүмүнүн 7-п. - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги 2017-жылдын 3-мартындагы № 52 о/к Калкты жана жарандык актыларды каттоо департаментинин буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык) КР жаранынын никеге тургандыгын каттоо жана аты-жөнүн өзгөртүүгө байланыштуу ченемдик укукту бузуу факты боюнча кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгы боюнча 2017-жылдын 16-февралындагы корутундусунун негизинде 
19 Шакирова Бактыгуль Алдаяровна 1971 МККнын калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин Биринчимай району боюнча жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн башчысы "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-берененин 1-бөлүмүнүн 7-п. - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги 2017-жылдын 4-сентябрындагы № 165-к  Мамлекеттик каттоо кызматынын буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык) КР жаранынын никеге тургандыгын каттоо жана аты-жөнүн өзгөртүүгө байланыштуу ченемдик укукту бузуу факты боюнча кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгы боюнча 2017-жылдын 16-февралындагы корутундусунун негизинде
20 Дарбакова Мактым Абылкасымовна 1981 Узген району боюнча калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пп. - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда 2017-жылдын 9-мартындагы № 54 о/к Калкты жана жарандык актыларды каттоо департаментинин буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык) Калкты жана жарандык актыларды каттоо департаментинин жумушчу комиссиясынын 2017-жылдын 3-февралындагы корутундусунун жана кызматтык катынын негизинде
21 Малашова Самара Шамуратовна 1975 Ленин району боюнча жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 47-берененин 1-бөлүмүнүн 7-п. - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги 2017-жылдын 15-мартындагы № 66 о/к Калкты жана жарандык актыларды каттоо департаментинин буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык) КР жаранынын никеге тургандыгын каттоо жана аты-жөнүн өзгөртүүгө байланыштуу ченемдик укукту бузуу факты боюнча кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгы боюнча 2017-жылдын 16-февралындагы корутундусунун негизинде
22 Алимжанова Ханифа Ганиевна 1958 Узген району боюнча калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн  адиси "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пп. - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда  2017-жылдын 24-апрелиндеги № 93 о/к Калкты жана жарандык актыларды каттоо департаментинин буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык) Мамлекеттик каттоо кызматынын 2017-жылдын 31 мартындагы кызматтык териштирүүнүн корутундусунун негизинде
23 Бусурманкулова Аида Омурбековна  1969 Биринчимай району боюнча жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-бер. 1-бөлүмүнүн 7-п. - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги 2017-жылдын 12-июнундагы № 129 о/к Калкты жана жарандык актыларды каттоо департаментинин буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык) КР жаранынын никеге тургандыгын каттоо жана аты-жөнүн өзгөртүүгө байланыштуу ченемдик укукту бузуу факты боюнча кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгы боюнча 2017-жылдын 16-февралындагы корутундусунун негизинде
24 Мамытов Женишбай Кадыркулович 1964 МККнын калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин Талас району жана Талас шаары  боюнча калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда 2018-жылдын 16-февралындагы № 30-к Мамлекеттик каттоо кызматынын буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык) 2018-жылдын 8- февралындагы кызматтык териштирүүнүн корутундусунун негизинде
25 Камчибекова Гульмира Мамбеталиевна 1963 МКК-нын калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин Узген району боюнча калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда 2018-жылдын 16-февралындагы № 30-к Мамлекеттик каттоо кызматынын буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык) 2018-жылдын 8- февралындагы кызматтык териштирүүнүн корутундусунун негизинде
26 Зиядинова Айнура  1970 Узген району боюнча калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда Калкты жана жарандык актыларды каттоо департаментинин 2018-жылдын 20-февралындагы     № 34о/к буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
27 Майрамбай уулу Чынгыз  1985 Кара-Кулжа  району боюнча калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 47-берененин 1-бөлүмүнүн 7-п. - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги Калкты жана жарандык актыларды каттоо департаментинин 2018-жылдын 21-февралындагы     № 35о/к буйругу  (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
28 Алишов Куттубек Абдиллаевич  1973 Борбордук шайлоо комиссиянын Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын системалык администратору 2017 жылдын 6 апрелиндеги  ЦИК КР токтому №84; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 47-берененин 1-бөлүмүнүн 7-п. - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги 2017-жылдын 25-апрелиндеги № 34 л/с буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
29 Камчыбеков Тимур Калматович  1977 Борбордук шайлоо комиссиянын Араван аймактык шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү 2017 жылдын 6 апрелиндеги  ЦИК КР токтому №84; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 47-берененин 1-бөлүмүнүн 7-п. - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги 2017-жылдын 25-апрелиндеги № 33 л/с буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
30 Карымшакова Саткинай Низамовна  1959 Борбордук шайлоо комиссиянын Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү 2017 жылдын 6 апрелиндеги  ЦИК КР токтому №84; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 47-берененин 1-бөлүмүнүн 7-п. - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги 2017-жылдын 25-апрелиндеги № 32 л/с буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
31 Копосбаева Гульмира Кынатбековна  1966 Борбордук шайлоо комиссиянын Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү 2017 жылдын 6 апрелиндеги  ЦИК КР токтому №84; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 47-берененин 1-бөлүгүнүн 7-п. - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги 2017-жылдын 25-апрелиндеги № 30 л/с буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
32 Шеримбеков Анарбек Абылбекович  1969 Борбордук шайлоо комиссиянын Чүй аймактык шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү 2017 жылдын 6 апрелиндеги  ЦИК КР токтому №84; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" КР Мыйзамынын 47-берененин 1-бөлүмүнүн 7-п. - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги 2017-жылдын 25-апрелиндеги  №31 л/с буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
 Бишкек шаарынын мэриясы
33 Касымбеков Рустам Асаналиевич 1984  Бишкек ш. Свердлов административдик районунун жетекчисинин орун басары "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-бер. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 83-б. 5-п. 2020-жылдын 13-январындагы  №06-лс буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде  
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы
34 Майтпасов Кожомкул Кенжекулович 1961 Мамлекеттик инспекциянын ВФК боюнча Талас райондук башкармалыгынын начальниги 2017 жылдын 6 апрелиндеги  ЦИК КР токтому №84; "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-берененин 1-бөлүмүнүн 7-п. - ушул Мыйзамдын 21 жана 22-беренелеринде каралган милдеттерди жана чектөөлөрдү сактабоо фактылары белгиленгендиги 2018-жылдын 9-январындагы № 4-кл буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
35 Турсункулов Омурзак Акматович 1954 Мамлекеттик инспекциянын ВФК боюнча Кара-Буура райондук башкармалыгынын начальниги "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда 2018-жылдын 9-январындагы № 2-кл буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети
36 Ташов Расулбек Абдиллаевич   Ош облусунун Ноокат райондук мамлекеттик статистика башкармалыгынын начальниги "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п.- кызматчы эмгек тартибин төмөнкүдөй одоно бузганда 2018-жылдын 8-январындагы № 3 буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамаш-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги
37 Токтосунов Алмаз Эдильбекович  1988 Жайыттар, мал чарбачылык жана балык чарба департаментинин жетектөөчү адиси "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-б. 6-п. "а"-пунктчасы - ишке келбей койгондо (жумушчу күнүнүн ичинде жүйөлүү себепсиз 3 сааттан ашык жумуш ордунда болбогондо) 2018-жылдын 19-февралындагы № 6-л буйругу (Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык)  
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы
38 Элеманов Абдималик Исмаилович 1969 Кара-Куль, Таш-Кумыр, пгт.Шамалды-Сай жана Токтогул райондору боюнча региондор аралык башкармалыгынын начальниги  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 21-беренесинин 1- бөлүгүнүн 2-пункту, 22-б. 1- бөлүгүнүн 10-пункту, 34-б. 1- бөлүгүнүн 4-пункту жана 47-б. 1-бөлүгүнүн 6-п. "д" пунктчасы - эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жаза бар болсо, кызматчы ага жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарбаганда же талаптагыдай эмес аткарганда 2019-жылдын 2-декабрындагы  №262-лс буйругу Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же соттун билдирүүсүнө ылайык. Билдирүү жок болсо ээлеген кызмат орундарынан терс негиздер боюнча бошотуу жөнүндө чечим чыгарылган күндөн тартып 3 жылдын ичинде