Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

 

Окутуу жана тышкы байланыштар бөлүмү

 

 1. Билим берүү жөнүндө КР Мыйзамы
  (2003 жылдын 30 апрели № 92)

 2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын донорлордун каражаттарынын эсебинен окутууну координациялоо жөнүндө
  (2014-жылдын 10-ноябры № 631)

 3. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутууга мамлекеттик тапшырык жөнүндө убактылуу жобо
  (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11 августа № 462 токтому менен бекитилген)

 4. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутуунун тартиби жөнүндө убактылуу жобо
  (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11 августундагы № 462 токтому менен бекитилген)

 5. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутууга болгон талаптарын аныктоо боюнча методикалык колдонмо

 6. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутуу системасына мониторинг жүргүзүү тартиби жөнүндө методикалык колдонмо

 7. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутуунун натыйжалуулугун баалоо боюнча методикалык колдонмо
  (Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын 2014-жылдын 30-июнундагы № 92буйругу менен бекитилди)

 8. Жумушчуларды өндүрүштөн ажыратуу менен квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоонун башка маселелери жана акы төлөө жөнүндөгү ЖОБО
  (КР 1999 жылдын 2 сентябрындагы №473 токтому менен бекитилген)

 9. Кесиптик орто, жогорку, кошумча жана жогорку окуу жайларынан кийинки билимдин документтери жөнүндө Жобо
  (КР 2004 жылдын 3 фералындагы №53 токтому менен бекитилген)

 10. Кыргыз Республикасында кесиптик кошумча билим берүү жөнүндө ЖОБО
  (КР 2004 жылдын 3 фералындагы №53 токтому менен бекитилген)

 

Донорлор кеңешинин курамын жана Иш регламентин бекитүү жөнүндө буйругу
2016 жылга Кеңештин иш планы
Отурумдардын протоколу жана Кеңештин чечими
Донорлордун каражаттарынын эсебинен окуган ММК тизмеси
Донорлордун каражаттарынын эсебинен окуган ММК тематикалык матрицасы

Чет өлкөдө кыска мөөнөттүк окутуу  курстары 

 

Чет өлкөдө узак мөөнөттүк окутуу  программалары

 

KOICA Scholarship Programs 2020

Уважаемые кандидаты,

Прежде всего просим пройти по этой ссылке Руководство по применению и внимательно ознакомиться со Стипендиальной Программой KOICA на 2020 год и условиями подачи документов.

На данный момент начался набор на следующие университеты, по следующим направлениям: список университетов и направлений.

Информацию о университетах, формы заявок можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/36DK/5GoVofdyG

1. Требования к кандидатам:

 • Высшее образование;
 • Английский язык на высоком уровне;
 • Стаж работы на государственной/муниципальной службе/в государственном секторе не менее 2-х лет;
 • Не старше 40 лет (желательно).

2. Для участия в конкурсном отборе для обучения в Республике Корея требуется следующий пакет документов (1 оригинал + 2 копии):

 • Заполнить заявку (KOICA Application Form) на английском языке;
 • Сопроводительное письмо в адрес ГКС на русском языке;
 • Письмо о номинировании (nomination letter) на английском языке в адрес KOICA Kyrgyzstan Office (с гербовой печатью);
 • Полный пакет документов, запрашиваемый университетами Республики Кореи (смотрите, пожалуйста, по вышеуказанной ссылке);
 • Академическая справка (Official academic transcript);
 • Копия загранпаспорта;
 • Cправка с места работы на английском языке (с печатью);
 • Заверенная копия трудовой книжки на русском языке (с печатью).

Все формы документов должны быть заполнены на английском языке. Документы на других языках должны быть переведены и нотариально заверены.

Последний срок подачи документов: 11 марта 2020 года (ГКС, пр. Чуй, 122, каб. 304).

Документы, представленные не полностью или не отвечающие квалификационным требованиям, рассматриваться не будут.

 

JICA курсу боюнча Японияда  окутуу боюнча кеңештер

Knowledge Co-Creation Program

Application Form

Информация о проводимой работе в организации

Урматтуу Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик жана  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлери! Бул өтүнмөлөрдү толтурардан мурда квалификацияны жогорулатуу боюнча курстар (Knowledge Co-Creation Program) тууралуу маалыматтарды окууну сунуштайбыз.

Японияда окуу  үчүн сынактык тандоодо

өтүнмөнү  англис  тилинде  толтуруу (Application Form);

уюштуруу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалыматты  орус тилинде толтуруу;

ошондой эле түздөн-түз көзөмөлдөгөн жетекчинин сунуштоо катын орус тилинде тапшыруу  

Документтерди тапшыруунун акыркы мөөнөтү : 2017-жыл 15- июнь

Толук эмес жана квалификациялык талаптарга туура келбеген документтер каралбайт. 

 

 

JICA боюнча курстар:

Таможенное администрирование для среднеазиатского и кавказского регионов
  Форма заявки
  Рекомендательное письмо
 
 
 

JDS долбоору аркылуу

            О проекте JDS

            Стипендиаты
            Список тем диссертационных исследований стипендиатов проекта JDS
           
            Форма отчетности
                Анкета-опросник для руководителей стипендиатов
                Анкета о целевой организации
            Опросник для руководителей стипендиатов проекта JDS

           

2015 Young Leaders Program

     Healthcare administration
            Healthcare administration (Outline)
            Application form
            Certificate of health
            Recommendation form
     School of Government
            School of Government (Outline)
            Application form
            Certificate of health
            Recommendation form

 

Дистанттык окутуу проектилери Электрондук башкаруу борбору менен биргеликте иштелип чыгууда

 Ссылки на веб-сайты для обучения за рубежом

Стипендиалык программалар

 1. Стипендиальные программы фонда «Сорос Кыргызстан»
  http://soros.kg/programmes/scholarship-fund-program
 2. Бишкекский ресурсный центр
  http://www.eac.kg/ru/scholarships/

 3. Стипендиальные программы за рубежом
  http://courses.kg/scholarships.html

 4. Стипендиальные программы магистратура, докторантуры
  http://scholarshiper.com/en/

 5. University of Glasgow
  http://www.gla.ac.uk/services/postgraduateresearch/scholarships/
 

Америка Кошмо Штаттары

 1. Стипендиальные программы по линии посольство США в Кыргызской Республике
  http://bishkek.usembassy.gov/exchange_programs.html


 2. Стипендии Центра Вудро Вильсона
  http://www.wilsoncenter.org/fellowship-application-guidelines


 3. Новый ресурс, предлагающий информацию о финансовой помощи для международных студентов
  http://www.iefa.org/public/search.html


 4. Программа Фулбрайт / Институт Международного Образования (ИМО)
  http://www.iie.org


 5. Программа Фулбрайт для Исследователей / Совет по Международному Обмену Исследователями (СМОИ)
  http://www.cies.org


 6. Гарантированные стипендии
  http://www.guaranteed-scholarships.com


 7. Финансовая помощь для международных студентов
  http://www.finaid.org/finaid/focus/itl-stud.html


 8. Информация о колледжах
  http://www.collegeboard.org


 9. Финансовая помощь и стипендии
  http://www.sfa.umkc.edu/site2/scholarships.cfm


 10. Институт гуманитарных исследований. Стипендии, гранты и более
  http://www.TheIHS.org


 11. Информация о колледжах, стипендиях для колледжа, и финансовой помощи
  http://www.college-scholarships.com


 12. Источники финансирования в международной сфере
  http://www.ned.org


 13. Стипендии Совета по Исследованиям Социальных Наук
  http://www.ssrc.org


 

Япония

 1. Стипендиальные программы по линии посольство Японии в Кыргызской Республике
  http://www.kg.emb-japan.go.jp/culture_r.htm

 2. Магистерские программы для государственных служащих
  http://jds-scholarship.org

 3. Фонд Японии
  http://www.nippon-foundation.or.jp

 4. Ассоциация Международных Исследовательских Инициатив по Экологическим Исследованиям, Япония 
  http://www.airies.or.jp/indexE.html
 5. Гранты Международного стипендиального фонда Хоньо ( Honjo International Scholarship Foundation ) предназначены студентам-иностранцам для обучения на последипломном уровне (магистратура, аспирантура) в японских университетах.
  http://hisf.or.jp/english/sch-f/ 
 

Турция

 1. Гранты для иностранных студентов, поступающих в магистратуру по направлениям: медицина, технологии, инженерия, социальные и гуманитарные науки и т.д. в Турции
  http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-2215-graduate-scholarship-programme-for-international-students

 2. Стипендиальная программа в Турции
  http://iro.sabanciuniv.edu/en/students/future/scholarships

 

Кытай

 1. Учеба в Китае
  http://www.civilechina.com/obu4.htm

 2. Стипендиальные программы КНР
  http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipen.aspx

 3. USTB Chancellor’s Scholarship
  http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=3097

 4. ZUFE Scholarships for International Students
  http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=3017

 5. International students at Zhejiang Ocean University can apply for university scholarship
  http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=3050

 6. HDU Scholarship for International Students
  http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=3013

 7. Fujian Government Scholarship
  http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=105&id=3001

 8. Sichuan Provincial Government Scholarship
  http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=105&id=2961

 9. Tianjin Government Scholarship
  http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=105&id=2963

 10. Hubei Provincial Scholarships
  http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=105&id=2944

 

Малайзия

 1. Учеба в Малайзии
  http://www.malaysia-scholarship.com/

 

Сингапур

 1. Стипендии в магистратуру Национального университета Сингапура
  http://mba.nus.edu/admissions-fees/122-financing-scholarships


 

Канада

 1. Стипендиальные программы, Канада
  http://ptp.accc.ca


 

Дания

 1. Дания: Гранты и Стипендии
  http://www.ciriusonline.dk/eng/visaktivitet.asp?Id=491


 2. Стипендии университета Копенгагена, Дания
  http://www.ku.dk/english/available_positions/vip/


 

Голландия

 1. Стипендии в магистратуру, Нидерланды
  http://www.tue.nl/studeren/studeren-aan-de-tue/studiekosten/studiefinanciering/amandus-h-lundqvist-scholarship-program/application/


 

Швейцария

 1. Стипендии по инженерному делу для студентов из СНГ
  http://www.satw.ch/

   
 2. Гранты и стипендии для обучения в Швейцарии
  http://www.studyinginswitzerland.ch/grants-scholarship-fees.htm

     
 3. University of Zurich (UZH)
  http://www.uzh.ch/index_en.html


 4. University of Basel (UNIBAS)
  http://www.unibas.ch/index.cfm?o_lang_id=2

   
 5. ETH Zurich
  https://www.ethz.ch/en.html

   
 6. University of Bern (UNIBE)
  http://www.unibe.ch/eng/

   
 7. University of Fribourg (UNIFR)
  http://www.unifr.ch/home/welcomeE.php

   
 8. University of Geneva (UNIGE)
  http://www.unige.ch/international/index_en.html

   
 9. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
  http://www.epfl.ch/


 10. University of Lausanne (UNIL)
  http://www.unil.ch/central/page2192_en.html

   
 11. University of Lucerne 
  http://www.unilu.ch/eng/start.html


 12. University of Neuchâtel (UniNE)
  http://www2.unine.ch/prospectivestudent/page-5985.html

   
 13. Università della Svizzera italiana (USI)
  http://www.usi.ch/en/index.htm


 

Чехия

 1. ВУЗы Чехии
  http://eurostudy.cz/vuz/

   
 2. Курсы чешского и английского языков в Чехии
  http://eurostudy.cz/prog/

   
 3. Карлов Университет в Праге
  http://www.cuni.cz/UKEN-1.html

   
 4. Высшая Школа Экономики в Праге
  www.vse.cz

   
 5. Чешский Технический Университет в Праге
  http://intranet.cvut.cz/en?set_language=en
   
   
 6. Чешский Аграрный Университет
  http://www.czu.cz/en/


 7. Масариков Университет в Брно
  http://www.muni.cz/

   
 8. Университет Яна Евангелиста Пуркине в Усти-над-Лабем
  http://www.ujep.cz/en/welcome.html

   
 9. Технический Университет в Либерце (TUL)
  http://www.tul.cz/en/

   
 10. Высшая Школа Прикладных Искусств в Праге (VŠUP)
  https://www.vsup.cz/en/

   
 11. Академия Художественных Искусств
  http://www.amu.cz/en

   
 12. Химико-технологический Университет в Праге
  http://www.vscht.cz/homepage/english/main