Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

 

Мамлекеттик кызматчылардын кирешелерин декларациялоо бөлүмү

 

      

    Кирешелерди жана мүлктү декларациялоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын жогорку жана башка кызмат адамдарынын кирешелеринин ачыктык менен айкындуулук тутумун, алардын Кыргызстандын элинин алдындагы отчеттуулугун жана жоопкерчилигин түзүү максатында ишке киргизилген.

    Аталган максаттарга ылайык, мамлекеттик кызматчылар 2005-жылдан баштап мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өзүнүн кирешелери жана мүлкү жөнүндө декларацияларды тапшырышат.

    Администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдар өз декларацияларын Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык тапшырышат. Бул кызматчылар мамлекеттик кызматта турган мезгилде өз декларацияларын отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-мартынан кечиктирилбестен иштеген жери боюнча тапшырышат.

    Андан кийин мамлекеттик органдар декларацияларды Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына 1-июнга чейин тапшырышат.

    Мамлекеттик кызмат орундарынын реестринде көрсөтүлгөн саясий, атайын жана башка администрациялык кызматтарды ээлеп турган адамдар декларацияларын Кыргыз Республикасынын «Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө» Мыйзамына ылайык тапшырышат.

    2013-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын «Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө» Мыйзамында көрсөтүлгөн айрым муниципалдык кызматтарды ээлеп турган адамдар да өз кирешелери жана мүлкү жөнүндө декларацияларын тапшырышат. Муну менен бирге, муниципалдык кызматтарды ээлеп турган жана декларацияларын тапшырууга милдеттүү болгон адамдардын категориялары декларациялоо системасына этап-этабы менен киргизилет.

    Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар өз декларацияларын кызматта турган мезгилде Кыргыз Республикасынын «Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө» Мыйзамына ылайык отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-мартынан кечиктирилбестен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына тапшырышат. Аталган кызматчыларга өз декларацияларына 1-майга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мүмкүндүк берилет.

    Декларациялоо кампаниянын жыйынтыктары чыгарылгандан кийин, эгерде декларациялар, мыйзамдарга ылайык, МККнын ведомстволук сайтында ачык жарыяланууга тийиш болсо, анда ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелери, чыгымдары жана мүлкү жөнүндө жалпыланган маалыматтарды түзүү жана жарыялоого даярдоо боюнча иштери башталат.

   Жалпыланган маалыматтар өзүнө кирешелердин жана чыгымдардын жыйынтыктоочу суммаларын, декларанттын жана анын жакын туугандарынын менчигиндеги кыймылсыз мүлктү жана транспорт каражаттарын камтыйт.

    Мындан тышкары, декларацияларды толтуруу үчүн керек болгон Декларациянын бланкы, Декларацияларды толтуруу боюнча нускама, Кирешелердин, чыгымдардын, мүлктүн жана милдеттенмелердин классификаторлору бекитилип, ошондой эле МККнын ведомстволук сайтында жайгаштырылат.

    Мындан тышкары, эгерде декларациялар, мыйзамдарга ылайык, толук талданууга тийиш болсо, анда ошол адамдардын кирешелери жана мүлкү жөнүндө декларацияларды толук талдоо боюнча Ведомстволор аралык комиссиянын ишмердиги Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан камсыз кылынат.

    Аталган мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлеп турган адамдардын мүлкүн, кирешелерин, экономикалык ишмердигин каттоо жана эсепке алуу боюнча маалыматты сактаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар Ведомстволор аралык комиссиянын ишине катышат.

    Ошентип, Мамлекеттик кадр кызматы, ага жүктөлгөн милдеттерге ылайык, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар тарабынан декларацияларды тапшыруу боюнча сандык көрсөткүчтөрүнөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын декларацияларында камтылган кирешелер жана мүлк жөнүндө маалыматтардын толуктугу жана аныктыгы туурасындагы сапаттык көрсөткүчтөргө өтүп жатат.

    Азыркы учурда Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы № 215-«Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгын аткаруу максатында иш жүргүзүлүүдө, ага ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелери, чыгымдары, мүлкү жана милдеттенмелери жөнүндө декларацияны жана Бирдиктүү салык декларацияны бир формага бириктирүү милдети коюлган.

  
Мамлекеттик кызматчылардын кирешелерин декларациялоо бөлүмү
(720001, Бишкек шаары, Н.Исанов көч., 87, №302-каб.)

Аты жөнү

Кызматы

Телефон

Электрондук почта

Ибраева Гульнара Аштыкчиевна

Бөлүм башчы

61-01-92

g.ibraeva.a@mail.ru

Иманалиева Жанара Жекшенбековна 
(саячий кызмат орундары үчүн жоопкерчиликтүү)

Башкы адис

61-01-85

mkkdeclaracia@mail.ru

Султанова Чачыкей Капаровна (административдик кызмат орундары үчүн жоопкерчиликтүү)

Жетектөөчү адис

61-01-89

mkkdeclaracia@mail.ru

Эркебаева Канымай Умарбековна (муниципалдык кызмат орундары үчүн жоопкерчиликтүү)

Жетектөөчү адис

61-01-89

mkkdeclaracia@mail.ru