Мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмү

 

 1. "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2004-жылдын 11-августу №114);

 2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын топторуна
  типтүү квалификациялык талаптар
  (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 токтомунун редакциясына ылайык)

 3. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүү жөнүндө убактылуу Жобо 
  (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392, 2014-жылдын 2-июлундагы № 366, 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомдорунун редакциясына ылайык)
 4. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларына класстык чендерди берүүнүн тартиби жөнүндө Жобо 
  (КР Президентинин 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

 5. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларын аттестациялоонун тартиби жөнүндө Жобо 
  (КР Президентинин 2010-жылдын 25-октябрындагы ПЖ № 257, 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2014-жылдын 24-июнундагы № 144,2015-жылдын 10 сентябрындагы № 181 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

Мамлекеттик кызматка тапшуруу тартиби
 1. "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз республикасынын конституциялык Мыйзамы
  (2012-жылдын 18-июну № 85);
 2. "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2016-жылдын 30-майы № 75);
 3. "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2004-жылдын 2-апрели № 54)
 4. "Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2008-жылдын 4-августу № 184)
 5. "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2004-жылдын 17-июлу № 91)
 6. "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2007-жылдын 21-майы № 70)
 7. "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2017-жылдын 2-августу N 164)
 8. "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2006-жылдын 28-декабры № 213)
 9. "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2017-жылдын 15-декабры № 210(15))
 10. "Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2011-жылдын 14-июлу № 96)
 11. "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2011-жылдын 15-июлу № 101)
 12. "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2009-жылдын 20-июлу № 241)
 13. "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2007-жылдын 4-майы № 67)
 14. "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын штаттык санынын чеги жөнүндө жана эмгегине акы төлөөнүн шарттары тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2011-жылдын 15-июну № 45)
 15. "Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2012-жылдын 8-августу № 153)
 16. "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2011-жылдын 25-ноябры № 223)
 17. "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2008-жылдын 18-декабры № 267)
 18. "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2000-жылдын 13-январы № 3)
 19. "Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2008-жылдын 25-апрели № 65)
 20. "Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2015-жылдын 31-июлу № 210)
 21. "Кыргыз Республикасынын расмий тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2000-жылдын 29-майы № 52)
 22. "Эмгекти коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2003-жылдын 1-августу № 167)
 23. "Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (1999-жылдын 6-апрели № 35)
 24. "Электрондук колтамга жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2017-жылдын 19-июля № 128)