Мамлекеттик кызматты өтөө бөлүмү

 

 1. "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  (2004-жылдын 11-августу №114);

 2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын топторуна
  типтүү квалификациялык талаптар
  (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 токтомунун редакциясына ылайык)

 3. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүү жөнүндө убактылуу Жобо 
  (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392, 2014-жылдын 2-июлундагы № 366, 2014-жылдын 31-июлу № 428 токтомдорунун редакциясына ылайык)
 4. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларына класстык чендерди берүүнүн тартиби жөнүндө Жобо 
  (КР Президентинин 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2013-жылдын 24-июнундагы ПЖ № 144 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

 5. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларын аттестациялоонун тартиби жөнүндө Жобо 
  (КР Президентинин 2010-жылдын 25-октябрындагы ПЖ № 257, 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ № 17, 2014-жылдын 24-июнундагы № 144,2015-жылдын 10 сентябрындагы № 181 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

Мамлекеттик кызматка тапшуруу тартиби

 

"Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын ишин өркүндөтүү жөнүндө" Жарлык
(2013-жылдьн 30-сентябры ПЖ № 198)

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруунун кээ бир маселелери жөнүндө" Жарлык
(2012-жылдын 17-февралы ПЖ № 44)

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматкерлердин этикасы жөнүндө" Жарлык
(2001-жылдын 9-январы ПЖ N 11)

"Мамлекеттик органдын статс-катчысынын жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат ордун түзүү жөнүндө" Жарлык
(2004-жылдын 3-ноябры ПЖ № 376)

"Кыргыз Республикасындагы саясий мамлекеттик кызмат жөнүндө" Жарлык
(2005-жылдын 25-майы ПЖ № 200)

"Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматты уюштуруунун кээ бир маселелери жөнүндө" Жарлык
(2005-жылдын 24-октябры ПЖ № 485)

"Мамлекеттик жана муниципалдык жетекчи кызматчылардын кызматтык сапарларын жана башка сырткары чыгууларын тартипке салуу боюнча чаралар жөнүндө" Жарлык
(2006-жылдын 25-июлу ПЖ № 394)

"Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматты камсыз кылуунун жана уюштуруунун негизги маселелери жөнүндө" Жарлык 
(2006-жылдын 28-июну ПЖ № 327)

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматтарга ээ болуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жүзөгө ашыруу тууралу Жарлык
(2007-жылдын 8-майы ПЖ № 240)

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин жана Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат орундарынын Реестрин бекитүү жөнүндө" Жарлык
(2013-жылдын 26-июну ПЖ N 145)

"Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө статс-катчылар институтунун ролун жана жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө" Жарлык
(2010-жылдын 23-августу ПЖ № 143)

"Мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө полиграфта тестирлөө системасын киргизүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө" Жарлык
(2010-жылдын 27-августу ПЖ № 146)

"Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызматкерлерин колдоо Фонду жөнүндө" Жарлык
(2010-жылдын 1-октябры ПЖ № 222)

"Айрым мамлекеттик органдарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн карамагына өткөрүү маселеси жөнүндө" Жарлык
(2011-жылдын 21-январы ПЖ № 15)

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын модернизациялоо Концепциясы жөнүндө" Жарлык
(2011-жылдын 20-июну ПЖ №146)

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутуу системасын өркүндөтүү маселелери жөнүндө" Жарлык
(2013-жылдын 12-июлу ПЖ № 162)

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын 20-июнундагы № 146 Жарлыгы менен бекитилген мамлекеттик кызматты модернизациялоо Концепциясын жүзөгө ашыруу боюнча 2013-2014-жылдарга иш-аракеттенүү планы