МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ИШТЕРИ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ
720017 Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспектиси 122

                                    Телефондук байланыш: 0312 62-04-05, 62-02-43 
                                    е-mail: mmkyzmat@mkk.gov.kg

А – Я Index
Форма
Отчеттор жана жарыяланган маалыматтар
Жазылуулар
Ачык маалыматтар

Электрондук китепкана 
Эң көп берилчү суроолор
КР Мамлекеттик символикасы
Кызматчынын анты 

КР Президентинин сайты 
КР Жогорку Кеңешинин сайты
КР Министрлер Кабинетинин сайты 

Биз жөнүндө

Мам.кызмат боюнча Кеңеш
Жетекчилик
МККнын түзүмү
Борбордук аппарат
Аймактык түзүмдөр
Байланыш телефондору
Тарыхый маалымат

Ишмердүүлүк

Мамлекеттик кызмат
Муниципалдык кызмат
Кызматчыларды окутуу
Кадрлар резерви
Ишмердүүлүктү баалоо
Электрондук башкаруу

Тестирлөө борбору

Тестирлөө графиги 
Тестирлөөнүн жыйынтыктары
Презентация
Полиграфтык тестирлөө

Байланыш

Электронное обращение
Жарандарды кабыл алуунун графиги
Консультативдик жардам алуу
Часто задаваемые вопросы

Жаңылыктар

Соңку жаңылыктар
Публикациялар жана ЖМКларга жарыяланган маалыматтар 
Ведомстволук “ММ Кызмат” гезити 

© Все права защищены. Сайт разработан Iprofi.kg

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
720017 Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй 122
Центр тестирования: ул. Исанова, 87, 3 этаж
Телефон: +996 312 31-18-64
е-mail: mmkyzmat@mkk.gov.kg

А – Я Index
Форма
Отчеты и публикации
Подписки
Открытые данные

Сайт Президента КР
Жогорку Кенеш КР
Правительство КР

Электронная библиотека
Часто задаваемые вопросы
Государственная символика КР
Присяга служащего

О нас

Совет по госслужбе
Руководство
Структура ГКС
Центральный аппарат
Территориальные органы
Телефонный справочник
Историческая справка

Деятельность

Государственная служба
Муниципальная служба
Обучения служащих
Национальный резерв
Оценка деятельности
ОИСУЧР

Центр тестирования

График тестирования
Результаты тестирования
Презентация
Полиграф

Связь

Электронное обращение
График приёме граждан
Получить консультацию
Часто задаваемые вопросы

© Все права защищены. Сайт разработан Iprofi.kg

This post is also available in: Russian English