ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Түштүк аймагында ЖӨБ органдарынын жетекчилеринин катышуусунда окутуу семинарлары болуп өттү.

2019-жылдын 11-14- июнунда Баткен, Жалал-Абад, Ош шаарларында   Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын кызматкерлери тарабынан региондордогу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчылары үчүн муниципалдык кызмат маселелери, анын ичинде 2018-жыл үчүн муниципалдык кызматчылардын ишин баалоонун  жыйынтыгы  боюнча орун алган көйгөйлөр тууралуу окутуу семинарлары болуп өттү.  Жалпы  түштүк аймагы боюнча семинарга райондук мамлекеттик администрациялардын кадрлар боюнча кызматкерлери, райондук  Финансы  башкармалыктардын  өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  жетекчилери,  шаарлардын вице мэрлери,  айыл өкмөт  башчылары,  аппарат жетекчилери  жана жооптуу  катчылары    катышып, семинарлардын катышуучуларынын саны 328 адамды түздү.

Семинардын жүрүшүндө  мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары  жер-жерлерде  кандай ишке ашып жаткандыгы, аны менен катар эле 2018-жылдын жыйынтыгы менен муниципалдык органдарда жүргүзүлгөн баалоонун жыйынтыгы талкууланды. Андан сырткары мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү  айрым  чечимдерине  киргизилген өзгөртүү толуктоолор тууралуу да түшүндүрүлдү.

Катышуучулар мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү үчүн көптөгөн сунуш пикирлерин айтышып,  мамлекеттик жана муниципалдык кызматка тиешелүү көйгөйлүү суроолорду берип, аларга так жана ачык  жоопторду алышты.