ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн жүргүзүлгөн окутуулар уланууда

 

       Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын муниципалдык кызмат бөлүмү Түндүк аймактык өкүлчүлүгү менен биргеликте 2019-жылдын  25-июлунда КараКол шаарында окутуу семинар өткөрүлдү. Семинарга Түп, Жети-Өгүз,  Ак-Суу райондорунун жана Кара-Кол шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчылары катышты. Семинарда муниципалдык кызматты уюштуруу жана  өтөө маселелери, ошондой эле 2018-жылдагы муниципалдык кызматчыларды ишин баалоонун  жыйынтыгы  боюнча орун алган кемчиликтер талкууланды. Жалпы  Ыссык-Көл облусу боюнча семинарга райондук мамлекеттик администрациялардын кадр иштери боюнча кызматкерлери, райондук  финансы  башкармалыктарынын  өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, шаар вице-мэрлери, аппарат жетекчилери, айыл өкмөт  башчылары  жана жооптуу катчылары тартылып, баардыгы 98 адам катышты.

       Семинардын жүрүшүндө  муниципалдык кызмат бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Ү.Темурмаликова тарабынан мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын 2018-жылдагы ишин баалоонун  жыйынтыгында орун алган кемчиликтер боюнча түшүндүрмө берилди. Ошондой эле мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзам ченемдерге киргизилген өзгөртүүлор жана толуктоолор жөнүндө маалымат берилди.

     Семинардын катышуучулары мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү багытында көптөгөн сунуш пикирлерин билдиришти жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматка тиешелүү көйгөйлүү суроолорду берип, аларга тиешелүү  жоопторду алышты.