ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР! ТҮЗ ЭФИР! Регионалдык кадрлар резервине талапкерлердин аңгемелешүү этабы өтүп жатат

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР! ТҮЗ ЭФИР! Регионалдык кадрлар резервине талапкерлердин аңгемелешүү этабы өтүп жатат. 

Төмөнкү шилтемелер аркылуу аңгемелешүү этабын түз эфир форматында көрүңүздөр:

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/157206589629992/?sfnsn=mo (он биринчи бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/754400698594192/?sfnsn=mo (онунчу бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/1185897788519810/?sfnsn=mo (тогузунчу бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/800503087270329/?sfnsn=mo (сегизинчи бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/159578576042204/?sfnsn=mo (жетинчи бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/136900048315209/?sfnsn=mo (алтынчы бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/195784158754815/?sfnsn=mo (бешинчи бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/351633272926864/?sfnsn=wa (төртүнчү бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/171552681455136/?sfnsn=mo (үчүнчү бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/201860894701155/?sfnsn=mo (экинчи бөлүк);

 https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/272627017852558/?sfnsn=mo (биринчи бөлүк).