2016-жылы 4 миңден ашуун мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер окутулат

2016-жылга бекитилген Мамлекеттик заказдын алкагында  кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча окуу курстарында 4 миңден ашуун мамлекеттик  жана муниципалдык кызматкер окутулат.

            Окуу программасында түрдүү категориядагы  мамлекеттик жана муниципалдык  кызматкерлер  үчүн  белгилүү  тематикадагы  курстар  каралган. Алсак, мамлекеттик органдын статс-катчылары жана аппарат башчылары үчүн “Мамлекеттик сектордо адам ресурстарын башкаруу”  деген темада курс өткөрүлөт.

Мамлекеттик органдардын түзүм башчыларын кантип мамлекеттик программаларды жана долбоорлорду иштеп чыгууну жана жүзөгө ашырууну, ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерине өз алдынча башкаруу органдарынын каржы-экономикалык негиздери жана жер жөнүндө мыйзамдар окутулат.

            Аталган  курстар 2016-жылдын 15-февралынан бери окутулуп башталды жана ушул жылдын ноябрь айынын аягына чейин жүргүзүлөт.  2016-жылдын 1-апрелине карата 17 курс өткөрүлүп 306 кызматкер окутулду.

            Ошондой эле 4-апрелден баштап мамлекеттик органдардын статс-катчылары жана аппарат башчылары үчүн “Мамлекеттик сектордо адам ресурстарын башкаруу”  курсу өткөрүлүп жатат. Курстун мазмуунунда  кадр саясаты жана адам ресурстарын башкаруунун стратегиялык негиздери, адам ресурстарын талдоо жана пландаштыруу, тандоо процесси, баалоо жана окутуу сыяктуу маселелер камтылган.