Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин аймактык башкармалыгынын жетекчилери үчүн  семинар  өткөрүлдү

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик адистигин жогорулатуу иш-чараларынын алкагында Жалал-Абад шаарында Мамлекеттик кадр кызматынын өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин аймактык башкармалыгынын жетекчилери үчүн окутуу семинар  өткөрүлдү. Семинарга Финансы министрлигинин шаардык жана райондук башкармалыктарынын 55 жетекчиси катышты.

Катышуучуларга КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын нормалары, ошондой эле КРнын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө ченемдик укуктук актылар боюнча түшүндүрмө берилди.

Иш-чарада Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Түштүк аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси А.Б.Аккозиев жана башкы адистери Г.Т.Ыбышова, Ж.Ж.Салаев тарабынан мамлекеттик жарандык кызматын өтөө жана мамлекеттик жарандык кызматчыларынын ишин баалоо маселелери боюнча окутуу өткөрүлдү.

Семинардын катышуучуларына сынактардын процедураларына, мамлекеттик кызматкерлердин ишмердигин баалоого, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы жаңы ыкмаларга жана тажрыйбаларга байланыштуу суроолор берилди.