"Ала-Тоо 24" эфиринде Улуттук кадрлар жөнүндө сюжет