Алдыңкы кызматкерлердин эмгеги бааланды (Сюжет Ала Тоо 24)