Алтынай Өмүрбекова: Япониянын бай тажрыйбасынан үйрөнүп, окуу өлкөбүздүн өнүгүшүнө зор түрткү берет деп үмүттөнөбүз

Япониянын JDS долбоорунун бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик башкаруу системасында мыкты иштеп, Кыргызстандын өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошуп жатышат.

Бул тууралуу у. ж. 19 августунда Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Япония Өкмөтүнүн JDS долбоорунун алкагында Японияга окууга жөнөп жаткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерден турган стипендиаттардын 13-тобу менен жолугушууда  айтты.

Жолугушууга Япониянын элчиси Ямамура Ёсихиро, JIKAнын Туруктуу өкүлчүлүгүнүн башчысы Нэмото Наюки жана Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун орун басары Олег Тарбинский катышты.

Аталган долбоор 2007-жылдан бери ишке ашып, бүгүнкү күнү JDS долбоорунун 13-тобу окууга жиберилүүдө.

Алтынай Өмүрбекова Кыргызстандын кадрларын даярдоодогу Япония Өкмөтүнүн жардамына жана тажрийбасына жогору баа берди. Японияга бараткан стипендиаттарга кайрылып, алардын алдында Япониянын алдыңкы университеттеринен билим алуу гана эмес япон элинин бай маданияты менен таанышып, алдыңкы коомдо болуп, эң жакшы практика алууга мүмкүнчүлүк ачылгандыгын,алардын билими мамлекеттик органдардын жана мамлекеттик башкаруу системасын жакшыртууга өбөлгө түзөрүн,  бул муун өлкөнүн келечеги экендигин баса белгиледи. 

“Япония биринчи кезекте адам ресурстарын башкарууда натыйжалуу система түзүү менен коомдо жашоо ишмердиги чөйрөсүндө зор ийгиликтерге жетишкен өнүккөн жана прогрессивдүү өлкө. Япониянынбай тажрыйбасынан үйрөнүп, окуу өлкөбүздүн өнүгүшүнө зор түрткү берерине ишенем.Японияда билим алуу биздин кадрларга Кыргызстандын мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу  органдарында профессионалдуу иштөөсүнөжана өлкөнү өнүктүрүүдө, экономиканы көтөрүүдө чыгармачылык менен мамиле жасоосуначоң мүмкүнчүлүк түзөт. JDSдолбоорунун бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик башкаруу системасында мыкты иштеп, Кыргызстандын өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошуп жатышкандыктарын практика көрсөтүүдө”, - деп айтты А.Өмүрбекова.