Чүй облусунун Лебединовка айылында Чүй облусунун район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясы аяктады

Чүй облусунун Лебединовка айылында Чүй облусунун район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясы аяктады. 

Төмөнкү шилтемелер аркылуу Чүй облусунун район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясынын аңгемелешүү этабын көрө аласыздар:

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/530051337991003/?sfnsn=mo (Бешинчи бөлүк)

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/2966583596909376/?sfnsn=mo (Төртүнчү бөлүк);

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/305388734346352/?sfnsn=mo (Үчүнчү бөлүк); 

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/916248142484433/?sfnsn=mo (Экинчи бөлүк);

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/176370530986518/?sfnsn=mo (Биринчи бөлүк). 

Төмөнкү шилтеме аркылуу аттестациянын компьютердик тестирлөө этабын көрө аласыздар:

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/2010951679063650/?sfnsn=mo