Регионалдык кадрлар резервине талапкерлердин аңгемелешүү этабы өтүп жатат (20.04.2021)

Регионалдык кадрлар резервине талапкерлердин аңгемелешүү этабы өтүп жатат.

Төмөнкү шилтеме аркылуу аңгемелешүүнү көрө аласыздар:

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/822838248583543/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/510853983384840/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/304144271086974/