Регионалдык кадрлар резервине талапкерлердин аңгемелешүү этабы өтүп жатат

Регионалдык кадрлар резервине талапкерлердин аңгемелешүү этабы өтүп жатат

Төмөнкү шилтеме аркылуу аңгемелешүүнү көрүңүздөр:

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/1171919329913617/?sfnsn=mo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/213855540107503/?sfnsn=mo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/594620714845673/?sfnsn=mo