Регионалдык кадрлар резервине киргизүү боюнча өткөрүлгөн ачык конкурстун жыйынтыктары чыкты

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча жана Кыргыз Республикасынын Президентинин “Жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө” Жарлыгын жүзөөгө ашыруу максатында жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларына жана башчылардын орун басарларынын кызмат орундарына дайындоо үчүн кадрлар резервине (Регионалдык резерв) киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы 2021-жылдын 5-апрелинен 22-апрельге чейин ачык конкурс өткөрдү.

Регионалдык кадрлар резервинин конкурсуна катышуу үчүн жалпы 1294 адам документтерин тапшырышкан. Алардын ичинен башчы кызмат оруна – 688, башчысынын орун басары кызмат оруна (экономикалык блок) – 330 жана башчысынын орун басары кызмат оруна (социалдык блок) – 276 адам.

Конкурстук тандоонун биринчи этабы болгон – документтерди кароонун жыйынтыгы менен кийинки этап – компьютердик тестирлөөгө 1167 адам катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Алардын арасынан башчы кызмат оруна – 606, башчысынын орун басары кызмат оруна (экономикалык блок) – 308 жана башчысынын орун басары кызмат оруна (социалдык блок) – 253 адам.

Конкурстук тандоонун эрежесине ылайык, 50% босого баллынан жогорку упай алышкан 551 талапкер кийинки этап болгон – аңгемелешүүгө өтүшкөн. Соңку этап болгон - аңгемелешүүнүн жыйынтыгы менен 308 талапкер үч баллдан көп алышса, 209 талапкер жогорку балл алышты. Алардын арасынан башчы кызмат оруна – 118,  башчысынын орун басары кызмат оруна (экономикалык блок) – 47 адам жана башчысынын орун басары кызмат оруна (социалдык блок) – 44 адам. 99 талапкерлер аңгемелешүү учурунда оң жыйынтык алышты.

Аңгемелешүүнүн жүрүшү  Мамлекеттик кадр кызматынын сайтынан жана фейсбук социалдык желесиндеги расмий баракчадан түз эфирде көрсөтүлдү.

Ар бир жаран талапкерлердин жоопторунун сапаттуулугун көрүп, тандоонун ачык-айкындуулугуна күбө болду.

Комиссия Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Регионалдык кадрлар резервинин курамына киргизилчү талапкерлердин тизмесин сунуш иретинде жөнөттү. Келечекте жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы жана башчысынын орун басарлары бош кызмат орундарына дайындоодо Регионалдык кадрлар резервиндеги талапкерлер эске алынат.