Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Жалал-Абад шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы
Бөлүм: Социалдык кепилдиктерди төлөө бөлүмү
Кызмат орду: - Башкы адис – 1 орун; - Жетектөөчү адис – 1 орун
Талаптар:

башкы адис

 

 1. Жогорку билим: экономикалык, финансылык, социалдыкгуманитардык,

юридикалык, башкаруу менеджмент  же техникалык билими болуусу;

 1. Улук кызмат орду - мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы  бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы болуусу;
 2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүүсү;
 3. Кыргыз Республикасынын Конституциясынбилүүсү;
 4. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам;
 5. Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндөмыйзам ;
 6. Эмгек кодекси;
 7. Иш кагаздарын жүргүзүү боюнчанускама;
 8. Ченемдик укуктук актылар жөнүндөмыйзам;
 9. Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндөмыйзам;
 10. Социалдык кепилдиктерди төлөө жөнүндө  мыйзам;
 11. Женилдиктердин ордуна ай сайын берилуучу акчалай компенсация жөнүндө  мыйзам;
 12. Компьютерде иштей билүүсү;
 13. Коммуникабелдүүлүгү;
 14. Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;
 15. Жашы 21 жаштан кем эмес Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш.

 

жетектөөчү адис

 

 1. Жогорку билим: экономикалык, финансылык, социалдыкгуманитардык,

юридикалык, башкаруу менеджмент  же техникалык билими болуусу;

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүүсү;
 2. Кыргыз Республикасынын Конституциясынбилүүсү;
 3. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам;
 4. Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  нускама;
 5. Социалдык кепилдиктерди төлөө жөнүндө  мыйзам;
 6. Компьютерде иштей билүүсү;
 7. Коммуникабелдүүлүгү;
 8. Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;
 9. Жашы 21 жаштан кем эмес Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш.

 

Иш милдеттери:

 

башкы адис

 

 1. Социалдык төлөмдөр үчүн керектүү сумманын эсебин жүргүзөт;
 2. Социалдык төлөмдөргө керек болгон суммага табыштаманын долбоорун даярдайт;
 3. Дайындоо, саны, каржылоо жана накталай социалдык төлөмдөргө талдоо жүргүзөт;
 4. Мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды жана башка социалдык төлөмдөрдүөз убагында төлөөгө байланыш бөлүмдөрүнө текшерүүлөрдү жүргүзөт;

 

жетектөөчү адис

 

 1. Социалдык кепилдиктерди дайындоо боюнча бөлүмдөрдөн түшкөн делолор менен билдирүүнү иштеп даяр кылат;
 2. Социалдык төлөмдөргө керек болгон суммага табыштаманын долбоорун даярдайт;
 3. Дайындоо, саны, каржылоо жана накталай социалдык төлөмдөргө талдоо жүргүзөт;
 4. Мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды жана башка социалдык төлөмдөрдүөз убагында төлөөгө байланыш бөлүмдөрүнө текшерүүлөрдүжүргүзөт;

Сынакка катышууга керектүү документтер.

 

 1. Ɵз арызы
 2. Кадрларды каттоо баракчасы
 3. 3/4өлчөмүндө 2 даана сүрөт
 4. Паспорттун көчүрмөсү (оригиналын сынакка келгенде көрсөтөт).
 5. Билими тууралуу документтердин (диплому) жана эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү (нотариалдык же иштеген жеринен тастыкталуусу).
 6. Ɵмүр баян

 

 

Документтерди кабыл алуу жарыя массалык маалымат каражаттарына чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күн ичинде төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт: 

Дареги:   Жалал-Абад шаары

Тоголок-Молдо көчөсү №80

                Тел: 7-14-78,  7-41-55

Конкурс өткөрүү орду жана убактысы кошумча билдирилет.

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00