Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Шайдан айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Жооптуу катчы ж.б.
Талаптар:
 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- толук жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, айыл чарба жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү).

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенциясы:

- төмөнкүлөрдү билүү:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын “Тышкы миграция жөнүндө”, “Ички миграция жөнүндө”, “Жарандык абалдын актылары жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 2-майындагы N 152 Указы менен бекитилген “Жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнүн элдик курултайы жөнүндө” жобо, “Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө”);

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

           

Функционалдык милдети.

 

-Жооптуу катчы айылдык кеңештин жана айыл өкмөтүнүн иштерин уюштуруучулук камсыз кылуу боюнча иш-аракеттерди координациялайт, туруктуу комиссияларга жана жергиликтүү кеңештин депутаттарына, структуралык бөлүмчөлөргө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башка органдарына жарддам көрсөтөт.

 

 1. Финансы-экономикалык бөлүмүнүн башчысы.

 

Квалификациялык талаптар;

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- толук жогорку кесиптик билим (менеджмент, экономика чөйрөсүндөгү).

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенциясы:

- төмөнкүлөрдү билүү:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Бюджетттик кодекси Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”).

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

 

Функционалдык милдети.

-айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык маселелери боюнча иш алып барат жана райондук финансы бөлүмүнө отчетторун тапшырат.

- жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу, бюджеттен тышкаркы каражаттарды түзүү жана чыгымдоо процесстеринин ачык-айкындыгын камсыз кылууга;

- жергиликтүү бюджеттин аткарылышына учурдагы контролду ишке ашырууга, жергиликтүү бюджетте каралган иш-чараларды өз учурунда жана үзгүлтүксүз каржылоону камсыз кылууга;

- айыл өкмөтүнүн бюджетинин орто мөөнөттүү божомолун иштеп чыгууну (үч жылга) уюштурууга;

 

 1. Башкы адис – социалдык маселелери боюнча

 

Квалификациялык талаптар;

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- толук жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, айыл чарба жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү).

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенциясы:

- төмөнкүлөрдү билүү:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында мамлекеттик  жөлөкпулдар  жөнүндө”, “Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө”, “Билим берүү жөнүндө”, “Коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө”);

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

 

Функционалдык милдети.

Социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адис төмөнкүлөргө милдеттүү:

- анын ишине тиешелүү ченемдик-укуктук актыларды билүүгө;

- социалдык жактан корголбогон, моралдык жактан туруксуз үй-бүлөлөрдү, ошондой эле "тобокелдик" тобундагы балдарды аныктоо боюнча иштерди жүргүзүүгө;

- үй-бүлөлөрдү социалдык жактан коргоо программаларын ишке ашыруу боюнча иштерди уюштурууга;

 

 1. Башкы адис – жер, турак жай маселелери боюнча

 

Квалификациялык талаптар;

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- толук жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, айыл чарба жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү).

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенциясы:

- төмөнкүлөрдү билүү:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Турак жай кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жайыттар жөнүндө”, Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу Типтүү жобо);

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

 

Функционалдык милдети.

Жер маселелери боюнча башкы адис, төмөнкүлөргө милдеттүү:

- агрардык саясатты жүргүзүүгө жана жалпы принциптерин сактоого көмөктөшүүгө;

- айыл чарба жерлерин максаттуу пайдалануу, жер рыногун түзүү жана анын натыйжалуу иштеши боюнча чараларды көрүүгө;

- айылдык  кеңештин аймагында жайгашкан үрөнчүлүк чарбаларына көмөк көрсөтүүгө;

- жер пайдалануучулардын укуктарын сактоону жана коргоону контролдоого;

- чарба ичиндеги сугат системаларынын ремонтоону, даярдоону жана сакталышын уюштурууга;

- статистикалык органдарга отчетторду жана башка зарыл маалыматтарды берүүгө;

- кеңештин аймагында Кыргыз Республикасынын экологиялык мыйзамдарын сактоого контролду ишке ашырууга;,

- агрардык сектордун абалына талдоо жүргүзүүгө.

 

 

 1. Салык маселелер боюнча жетектөөчү адис.

 

Квалификациялык талаптар;

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку же болбосо орто кесиптик билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”).

 

Функционалдык милдети.

 - айыл өкмөт аймагындагы төлөмдөрдү өз учурунда контролдоо жана бюджетке киреше төлөмдөрүм касыз кылуу.Салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларды түшүндүрүү жана колдонуу боюнча юридикалык жана жеке жактарга консультациялык жардам көрсөтүү.

 

 

 1. Салык маселелер боюнча адис 1 орун

 

Квалификациялык талаптар;

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку же болбосо кесиптик орто билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”).

 

Функционалдык милдети.

 - айыл өкмөт аймагындагы салык төлөмдөрүн бюджетке өз учурунда түшүүсүн контролдо, өз учурунда финансылык отчетторду камсыз кылуу жана салык төлөөчүлөрдүн төлөмдүк тартиптерин, текшерүүлөрдү жүргүзүү.

 

ТАЛАП КЫЛЫНУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР:

 

- арыз;

- өздүк баракча;

- 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт (түстүү формада);

- паспорттун көчүрмөсү:

-билими тууралуу документтин көчүрмөсү (нотариус аркылуу же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн);

-эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариус аркылуу же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн);

- резюме;

- өмүр баяны (соттолгондугу/соттолбогондугу тууралуу маалыматты көрсөтүү менен).

 

Документтерди кабыл алуу, жарыя массалык маалымат каражаттарына  жарыяланган күндөн баштап 10 (он) жумушчу күндүн ичинде төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт.

Ноокен району, Шайдан айыл өкмөтү Алма айылы, Давлетов көчөсү № 9 Тел: 0 (3734) 6-00-10

 

Квалификациялык талаптарга жооп берген талапкерлерге конкурс өткөрүлүүчү күнү жана жайы кошумча билдирилет.

 

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-10-09 08:30:00
Дата аягы: 2017-10-20 17:30:00