Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ноокат районундагы Т.Кулатов атындагы айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Адис – Кассир
Талаптар:

Ноокат районундагы Т.Кулатов атындагы айыл өкмөтү

 

 1. Адис – Кассир

 

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

-жогорку же болбосо орто кесиптик билим  (менеджмент, экономика, финансы илимдер чөйрөсүндөгү).

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

 1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды, Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”,”Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”,”Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы билүүсү;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жергилүктүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”,   “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”);

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөрү:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Билгичтиги:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

 

Конкурска катышуу \ч\н талап кылынуучу документтер:

 1. Конкурсттук комиссиянын атына жазылган арыз
 2. Ъзд\к каттоо баракчасы
 3. Дипломдун къч\рмъс\ (нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушу керек)
 4. Эмгек китепчесинин къч\рмъс\ (нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушу керек)
 5. Паспорттун къч\рмъс\
 6. Резюме
 7. Ъм\р баян
 8. С\рът 2 даана

Конкурска катышуучулардын документтери конкурс жарыяланып, гезитке чыккан к\ндън баштап он жумуш к\н ичинде Т.Кулатов атындагы айыл ъкмът\н\н  экинчи кабатындагы жооптуу катчынын кабинетинде кабыл алынат.

Саат 9.00 дън 18.00 гъ чейин.

Сурап бил\\ телефону: (0778) 86 30 91

Дареги: Т.Кулатов атындагы айыл ъкмът\

               Кызыл-Булак айылы

 

 

 

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-10-03 20:03:43
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00