Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Сузак районунун Багыш айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Жетектөөчү адис – жер маселелери боюнча (ж.б.)
Талаптар:
  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку же орто кесиптик билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

  1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жайыттар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу Типтүү жобо);

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

ФУНКЦИЯНАЛДЫК МИЛДЕТТЕР:

           

-          жергиликтүү коомдоштуктун аймагндагы турак жай фондунун абалын

изилдөгө жана жергиликтүү кенеш үчүн тиешелүү маалымат даярдоого;

-          жергиликтүү   кенештик,   жергиликтүү   кенештин   тиешелүү   туруктуу  

депутаттык комииссиянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын суроо-талабы боюнча маалымат даярдоого;

-          жер, турак жай маселелери, анын  ичинде турак жай  фондун өнүктүрүү жана

жакыр жарандардын   турак   жай   шарттарын   жакшыртуу   боюнча   чечимдердин   мыйзам чегинде долбоорлорун жана тийиштүү иш кагаздарын даярдоого;

-          жергиликтүү кенеш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысы

кабыл алган чечимдерди аткарууну камсыз кылууга;

 

 Аскердик эсепке алуу столунун инспектору (2 шт.бирдик);

 

            КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

 

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку, же кесиптик орто билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

  1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- (Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө”);

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

ФУНКЦИЯНАЛДЫК МИЛДЕТТЕР:

 

  • аскерге милдеттүүлөрдүн жана чакырылуучулардын арасында "Кыргыз

Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын кыйшаюусуз сактоо, аскердик каттоого туруу боюнча кеңири түшүндүрүү ишин такай жүргүзүүгө жана бул Мыйзамдын сакталышына катуу контролду камсыздоого;

  • аскер комиссариаттарынын жана жогору турган уюмдардын ишканалардагы

аскерге милдеттүүлөрдүн эсепке алуунун жана брондолушунун абалын текшерүүлөрүнүн журналын жүргүзүүгө

  • мобилизациялоону жүргүзүү мезгилинде аскерге милдеттүүлөргө билдируу

жана издөө тобунун начальнигинин милдетин аткарууга;

  • жүргүзүлгөн иштердин натыйжалары жөнүндө аскер комиссариатына,

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына маалымат берүүгө;

  • аскердик каттоого алууга тийешелүү Кыргыз Республикасынын ченемдик-

укуктук актыларына ылайык башка кызматтык милдеттерди аткарууга.

 

Талап кылынуучу иш кагаздар: жеке арыз, резюме, кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча, 3х4 өлчөмүндө 2 даана сүрөт, паспорттун көчүрмөсү, билими тууралуу документтин көчүрмөсү аскердик билет,  (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган), өмүр баян.

 

  Документтерди кабыл алуу кулактандыруу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде төмөндөгү дарек боюнча жүргүзүлөт: Сузак району, Октябрь айылы, Багыш айыл өкмөтүнүн 2-кабаты, №3-кеңсеси, тел.: (03722) 3-22-72.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00