Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ноокен районунун Бүргѳндү айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары, ж.б.
Талаптар:

Квалификациялык талаптар:

 

                   Кесиптик билиминин деңгээли:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө», «Мамлекеттик тил жөнүндө», «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө», «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө», «Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө» мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы бекитүү жөнүндө» токтомун билүү;

- компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү;

- мамлекеттик жана расмий тилдерин билүү.

 

1.Айыл өкмөт башчысынын орун басары:

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Энергетика жана электротехника, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономика, айыл чарба, транспорттук техника жана технология, архитектура жана курулуш багыты боюнча жогорку билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик же/жана муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Турак жай кодекси, Кыргыз Республикасынын «Электр энергиясы жөнүндө», «Шаар куруу жана архитектура жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө», «Жарандык коргоону жөнүндө» мыйзамдары.

Фукционалдык милдеттери:

 

            -айыл өкмөтүнүн аппаратынын жалпы иш-аракетин же болбосо бир же болбосо бир нече тармактык багыттар боюнча координациалоону;

      Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Презитентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкүмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын,  Кыргыз Республикасынын улуттук жана мамлекеттик программаларын, башка ченемдик-укуктук актыларын аткаруу маселери боюнча айыл өкмөтүнүн иш-аракеттерин координациялоого;

          -аймакты комплекстүү өнүктүрүү максатында жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жашаган чарбакер субьектердин иш-аракеттерин координациялоого;

         -жергиликтүү кеңештин сессияларын, айыл өкмөтүнүн заседаниелерин, жергиликтүү коомчулуктардын курултайларын даярдоо боюнча иштерди уюштурууга;

         -жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча айыл башчысынын, айыл өкмөтүнүн структуралык бөлүмчөлөрүн, юридикалык жана жеке жактардын иш-аракеттерин координациялоогочу-тескөөчү ыйгарым укуктары жана берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар бөлүгүндө анын милдетин аткарууга.

         -өзгөчө кырдаалдар учурунда ресурстарды мобилизациялоо боюнча иш-аракеттерди координациялоого, табигый кырсыктардын жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча иштерди жүргүзүүгө;

         -ушул кызматтык нускамадагы функционалдык милдеттердин тизмесине ылайык башка иш-аракеттерди жүргүзүүгө;

         -жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысы жок болгон учурда айыл өкмөтүнүн иш-аракетинин бардык маселелери боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү укуктары жана берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар бөлүгүндө анын милдетин аткаруу.

 

  1. Жер маселелери боюнча башкы адис:

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы № 243-токтому менен жактырылган), Кыргыз Республикасында Өкмөтүнүн «Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуу-сатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» 2001-жылдын 13-августундагы №427 токтому.

 

Функционалдык милдеттери:

 

- жергиликтүү коомдоштуктун аймагындагы турак жай фондунун абалын изилдөөгө жана жергиликтүү кеңеш үчүн тиешелүү маалымат даярдоого;

- жергиликтүү кеңештин, жергиликтүү кеңештин тиешелүү туруктуу депутаттык комиссиясынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын суроо-талабы боюнча маалымат даярдоого;

- турак жай маселелери, анын ичинде турак жай фондун өнүктүрүү жана жакыр жарандардын турак жай шарттарын жакшыртуу боюнча чечимдердин долбоорлорун даярдоого;

- жергиликтүү кеңеш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысы кабыл алган чечимдерди аткарууну камсыз кылууга;

- жергиликтүү кеңештин, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын тапшыруусу боюнча турак жай маселелерине байланышкан башка иштерди жүргүзүүгө;

- турак үйлөрдүн, соода точкаларынын, социалдык-маданий тиричилик объектилеринин, көчөлөр менен аянттардын санитардык абалын текшерүү боюнча санитардык-эпидемиологиялык кызматтардын кызматкерлери менен рейддерди жүргүзүүгө;

- аныкталган тартип бузуулар жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына же компетенттүү органдарга сунуш киргизүүгө.

 

 

  1. Салык боюнча жетектөөчү адис:

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим же кесиптик орто билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө» мыйзамы.

 

Фукционалдык милдеттери:

 

-кенештин чечими менен киргизилген аймакта  колдонуулучу  жергиликтүү салыктоардын жана  жыйымдардын түшүүсүнүн түзүлгон  динамикасын ошондой эле уюмдун мекеменин жана ишкананын макроэкономикалык  корсоткүчторун келип чыгып жалпы мамлекеттик салыктардан чегерүүлордү  жана жергиликтүү бюджеттин кирешесине чегерүүлөрдүн  белгиленген  нормативдерин эске алуу менен жергиликтүү коомдоштуктун аймагын  социолдык-экономикалык  өнуктүрүү божомолунун  маалыматтарын  негизинде алдыдагы финансалык жылга жана  орто мөөнөтүү(уч жылга) келечеке жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү боюнча иштери жүргүзүүгө;

    -айыл Өкмотүнүн бюджетине  төлөмдөрдүн өз учурунда түшүүсүн кантольдоого,салык төлөөчүлөрдун  төлөмдүк жана  финансалык  тартипдерди  сатоолору боюнча регулярдуу анын ичинде  утурлама  текшерүүлөрду жургүүзө;

   КРнын Мыйзамдарынын  алкагында төлөмук тартипти бузуучу  чарбакер субъектерге чараларды көрүүгө;

    -кеңештин бюджеттик комиссиясынын кароосунда жогорку турган финансалык  оргондарга  берүү  үчүн айыл Өкмөтүнүн  бюджетинин  киреше болүгүнүн   көрсөткүчтөру  боюнча зарыл материалдарды даярдоого;

    - кварталдар боюнча болу менен бюджетке төлөмдөрдүн  планын түзүүгө анны аткаруу үчүн  чарбакер  субъектерге  билдирүүнү жана анын  аткарылышын  камсыз  кылуу;

   - белгиленген финансалык  отчеторду өз учурунда түзүүну жана берүүну камсыз кылуу;

   -мезгил-мезгили менен (ай сайын ,квартал сайын)аймакта  белгиленген төлөмдөрдүн бюджеттик түшүүсүнө талдоо жүргүзүүгө жана  тиешелүү сунуш  киргизүүгө:

   -салык салуу маселелерин жөнгө салуу ченемдик,укуктук актыларды түшүндүрүү жана колдонуу боюнча юридикалык жана жеке жактарга консултациялык жардам көрсөтуугө милдеттүү.

 

  1. Жаштар боюнча адис:

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесиптик билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

  Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жаштар саясаты жөнүндө», «Дене тарбия жана спорт жөнүндө» мыйзамдары.

 

 

- билгичтиги:

       жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

        тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

        кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

        жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

        мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

        командада иштөө;

- көндүмдөрү:

Функционалдык милдеттери:

 

       ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

      - билим берүү мекемелеринде жаш ѳспүрүмдѳрдүн кылмыштуулук боюнча профилактикалык жумуштарды уюштурууга жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгѳ;

      -жаш ѳспүрүмдѳр арасында спорттун ар кайсы түрлѳрү боюнча ѳткѳрүлүүчү мелдештердин иш чараларын иштеп чыгууга жана ѳткѳрүүгѳ;

      -айыл ѳкмѳттѳрүнүн жетекчилеринин алардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чектеринде буйруктарын жана кѳрсѳтмѳлѳрүн (мыйзамсыздан башка) аткарууга;

      -жарандардын, коомдук бирикмелердин, уюмдардын, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын кайрылууларын ѳз учурунда кароого жана аларды белгиленген тартипте чечүүгѳ;

      -кызматтык этиканын нормаларын сактоого.

 

  1. 1 Иш жүргүзүүчү адис:

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же кесиптик орто билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

     Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы бекитүү жөнүндө» токтому.

 

 

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 

Функционалдык милдеттери:

 

-айыл ѳкмѳтүнѳ келип түшкѳн арыз жана каттарды кабыл алууга;

-арыз каттарды аткаруучуга ѳткѳрүп берүүгѳ;

-каттардын жана арыздардын кыдыртылышына жана аткарылышына кѳзѳмѳл жүргүзүүгѳ;

-иштердин наменклатурасын жана башка иш кагаздарды жүргүзүүгѳ;

-иш кагаздарды сактоого жана учурдагы архивди жүргүзүүгѳ;

-кызматтык этиканын нормаларын сактоого.

 

Сынакка катышуу үчүн талап кылынуучу документтер:

 

  • жеке арызы;
  • өздүк баракчасы;
  • 4х6 өлчөмдөгү 2 даана сүрөт;
  • паспорт же өздүгүн күбөлөндүргөн документинин көчүрмөсү;
  • эмгек китепчесинин жана билими тууралуу документтин көчүрмөсү  (нотариалдык же иштеген жеринен  тастыкталган);
  • ѳмүр баяны (соттолгон же соттолбогондугун сөз менен жазуу керек).

 

Документтерди кабыл алуу жарыя чыккан күндөн тартып 10  (он) жумушчу күндүн   ичинде төмөндөгү  дарек боюнча  жүргүзүлөт:

 

Ноокен району, Бүргөндү айыл өкмөтү,  Жаңы-Арык айылы С.Турдалиев көчөсү №17, (айыл өкмөтүнүн имараты)

 

 Моб. тел. 0555 257 756, 0778 600 398

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00